Af Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand for Carlsberg, Carlsbergfondet og UNLEASH

Thomas Bustrup, direktør i DI

Anders Dons, nordisk CEO for Deloitte

Camilla Brückner, nordisk direktør i UNDP

Henrik Skovby, bestyrelsesformand for Dalberg Group

Simon Lægsgaard, forstander på Brandbjerg Højskole og højskolernes repræsentant i UNLEASH

Hvad sker der, hvis man samler 1000 unge talenter fra mere end 100 forskellige lande, unge med hver deres idé til, hvordan man kan gøre verden til et bedre, renere og mere sikkert sted at leve? Og sætter dem sammen med danske og globale virksomheder, organisationer og fonde, der kan hjælpe med at udvikle ideerne og gøre de bedste af dem til virkelighed?

Svaret er lige om hjørnet. Utopien bliver nemlig virkelighed fra den 13. august og ni dage frem, hvor 1000 udvalgte talenter for første gang samles til UNLEASH i Danmark. Her skal de arbejde med deres visionære idéer og forandre dem fra ukonkrete størrelser til realisérbare løsninger, der måske sættes i produktion.

For at sikre det mest inspirerende miljø bliver de mange talenter fordelt på 10 forskellige højskoler. Her skal de sammen med en række af Danmarks største virksomheder, universiteter, fonde, FN og andre eksperter arbejde videre med deres idéer, som alle sammen har til formål at bringe os nærmere FN’s verdensmål.

Verdensmålene, de såkaldte Sustainable Development Goals (SDG’erne), har til formål at danne rammen om en global udviklingsindsats frem mod 2030 med fokus på, hvordan man sikrer vækst og velstand, lige vilkår, et bæredygtigt klima, rent drikkevand, bæredygtig innovation og en ende på fattigdom. Det estimeres, at verdensmålene kræver en årlig investering af 3.900 millarder dollars og er dermed en indsats, der kræver fokus på nytænkning. Fokus vil derfor være på temaerne vand, energi, mad, bæredygtig byudvikling, bæredygtigt forbrug og produktion, uddannelse og sundhed, når de unge samles om at udvikle nye idéer, der skal opfylde målene.

Slip de unge talenters potentiale løs

Talenterne i UNLEASH repræsenterer en stor grad af diversitet i uddannelse og baggrund – men fælles for dem er, at de er super dygtige og brænder for verdensmålene. Her er iværksætteren, der er med til at sikre en mere pålidelig vandforsyningen til landdistrikterne i afrikanske lande ved at redesigne de dele, der går itu, i et mere holdbart materiale. Den unge inder, der har været med til at opbygge Indiens første teknologioptimeret by og sikret bedre lægehjælp ved at inkorporere tele-medicin og tele-konsultation i behandlingsforløb. Der er et dansk talent med forretningsidéen til, hvordan man kan styrke uddannelse af børn og unge i udviklingslande med undervisningsmaterialer via mobiltelefonen.

Mangfoldigheden af indsigter, erfaringer og verdenssyn muliggør en unik gensidig inspiration og nye netværk, så summen af de visionære ideer bliver til implementérbare løsninger, der kan gøre en reel forskel. De bedste løsningsforslag, der udspringer af UNLEASH, får adgang til ressourcer og kapital i form af det økosystem, der opstår ved de nyskabte relationer mellem de mange talenter såvel som mellem talenterne og erhvervsliv, organisationer og fonde, så idéerne kan blive realiseret.

Derudover ligger der en enorm udviklende kraft i mødet mellem de mange forskelligheder. Erfaringsudvekslingen og den vekselvirkning, der opstår, når mennesker lægger stor energi i den samme sag, er en kolossal driver for såvel den kreative proces som den enkeltes udvikling. Det mere indgående kendskab til hinanden, som man kan opnå på en højskole, er samtidig et enestående udgangspunkt for et globalt netværk, som forhåbentligt fortsætter længe efter arrangementet – og danner grobund for flere værdifulde og langtidsholdbare løsninger.

Bæredygtighed en forudsætning for vækst

Sammenhængen mellem økonomisk vækst og bæredygtighed er dokumenteret i dag, og virksomhederne er bevidste om, at bæredygtighed bliver forudsætningen for at kunne drive forretning i fremtiden. Derfor ser virksomhederne i stigende grad på, hvordan man kan integrere FN’s verdensmål i deres forretningsstrategier og indgå i stærkere økosystemer. Samtidig viser de unge en stor interesse i, at arbejde i virksomheder, der har fokus på at gøre en positiv forskel.

En undersøgelse foretaget af Deloitte blandt de såkaldte Millennials, dem der er født mellem 1980 og 2000, viser, at de føler et meget stort samfundsansvar. Den største bekymring for fremtiden hos Generation Y, som de også kaldes, er bæredygtighed og klimaforandringer. Hos 45 procent af dem rangerer de problemer højere end terrorisme og økonomisk usikkerhed. Samtidig viser undersøgelsen, at over halvdelen af de danske unge forventer at blive rigere end deres forældre. Økonomisk velstand er altså ikke nødvendigvis modstridende med samfundsansvar, hverken hvis du spørger virksomhederne eller de unge, og i mødet mellem de to ligger et stort uudnyttet potentiale.

Der skal ikke herske tvivl om, at den unge generation er nøglen til vores fremtidige vækst. De sidder med verdensudsynet, de innovative idéer, viljen og modet til at gøre en forskel. Men de unge talenter har brug for kapacitet, der kan sætte strøm til de gode idéer. Og det er især her, at erhvervslivet og det øvrige økosystem kommer på banen. De har økonomien, ressourcerne og den rådgivning, der kan hjælpe med at omsætte de unge talenters idéer til løsninger på verdens udfordringer. Samtidig har de kapaciteten til at skalere idéerne, så de kan få en mærkbar betydning i samfundet.

Et fælles ansvar

Vi har brug for, at hele samfundet tager ansvar. Derfor favner UNLEASH et økosystem af talenter, virksomheder, fonde, universiteter, globale organisationer og interesseorganisationer. Dette partnerskab eksisterer ikke i tilstrækkelig grad i dag. Startskuddet på UNLEASH handler om at få skabt det rette system til at understøtte de gode idéer og fremme muligheden for deres realisering. Perspektivet er at accelerere udviklingen for nye start-ups, ambassadørprogrammer, NGO’er, projekter i virksomheder, uddannelsesprogrammer, softwareplatforme og lignende.

UNLEASH handler altså først og fremmest om at samle de stærkeste talenter på den globale scene, styrke dem med gensidig respekt og inspiration og med erhvervslivets kræfter for at fremme et fremtidigt innovationsmiljø, på tværs af kulturelle skel og lokale begrænsninger, hvor nye idéer bliver født på levedygtige vilkår. Ud af denne udvikling forventes at vokse løsninger, der kan føre os nærmere FN’s verdensmål.

Aldrig før har talenter af den kaliber og i det omfang været samlet på ét sted og med så gode muligheder for at realisere idéerne. Vi bør derfor være stolte af, at Danmark er værtsland for den første UNLEASH-event.