Bestyrelsen

Præsentation af Brandbjerg Højskoles bestyrelse

Repræsentantskabet og Bestyrelsen

Bestyrelsen

Asser Amdisen

Jeg er historiker og har arbejdet som museumsinspektør, museumsleder,
højskoleforstander, selvstændig konsulent og i øjeblikket som direktør for fonden bag skoleskibet Georg Stage.
Jeg er god til tre ting: Jeg har haft succes med at vende gode virksomheder med støvet ry og gøre dem aktuelle. Jeg er en god historiefortæller, som kan samle mange informationer i meningsfulde helheder. Jeg kender rigtigt mange mennesker, som laver rigtigt mange forskellige ting.
Jeg har en fortid i bestyrelserne for interesseorganisationer, en stor fond og forskellige andre steder. Sagt kort, så er jeg en økonominørd med ledelse i blodet og med klassiske humanistiske værdier.

Formand i bestyrelsen og med i økonomisk udvalg

Direktør, George Stage

Flemming Ege

Jeg er uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet, og jeg arbejder til dagligt som forsvarsadvokat.
Jeg er oprindeligt bankuddannet og har i den forbindelse været beskæftiget på det centrale kreditkontor i Jelling Sparekasse. Jeg har siddet i direktionsgruppen i Den Jyske Sparekasse i Grindsted, og haft hovedansvaret for direktionssekretariatet og sparekassens ejendomsportefølje. Jeg har desuden haft ansættelse i Justitsministeriet med tjenestested i Sydøstjyllands Politi, hvor jeg var offentlig anklager.
Jeg har en bred erfaring med bestyrelsesarbejde, og jeg har flere bestyrelsesposter.
Jeg har en stor passion for fotografi med et særligt fokus på landskabs- og koncertfotografi.

 

Næstformand i bestyrelsen og med i økonomisk udvalg

Forsvarsadvokat

Søren Dupont Kristensen

Jeg er uddannet økonom fra SDU i Odense. Har siden 2003 arbejdet for det nationale systemansvarlige energitransmissionsselskab i Danmark Energinet.dk. Energi-net.dk er en selvstændig offentlig virksomhed, som har ansvar for forsyningssikkerhed og effektive markeder for el og gas. Jeg har haft forskellige job i Energinet.dk og primært arbejdet med elmarkedsforhold, strategi samt strategisk planlægning og udvikling. I dag er jeg direktør for forretningsenheden Systemudvikling og Elmarked.
Privat bor jeg i Skibet med min kone Charlotte, der er efterskolelærer og vores datter Cathrine. Fritiden bruges i familiens fritidshus på Endelave samt på jagt og fiskeri.

 

Alm. medlem af bestyrelsen og med i økonomisk udvalg

Direktør, EnergiNet

Astrid Søe

Arbejder med folkeoplysning, dannelse og samtale.
Ambassadør for Epale EU.
@Grundtvig live og på Twitter

Alm. medlem af bestyrelsen

Foredragsholder, rådgiver.

Mikkel Sandal Hansen

Jeg er uddannet cand.merc. i strategi, organisation og ledelse.
Jeg brænder for at afdække og udbrede budskabet om unge menneskers drivkraft og motivation. Til dagligt rådgiver jeg virksomheder i forhold til at skabe de optimale rammer for, at unge mennesker kan udfolde deres potentiale. Jeg har en stor interesse for at bidrage til udviklingen af Brandbjerg Højskole, da jeg over de seneste år har fået øjnene op for den dannelse, jeg har med hjemmefra. Det er mit ønske, at flere unge mennesker får en solid karakter til at komplementere de andre karakterer, som de bombarderes med i disse tider. Særligt håber jeg at kunne bidrage med strategisk og forretningsmæssig sparring til Brandbjerg Højskole.

 

Alm. medlem af bestyrelsen

Youngconsult, Partner

Henrik Skov

Repræsentant for Brandbjerg Højskoles Venner

Repræsentant for Brandbjerg Højskoles venner i bestyrelsen

Nina Larsen

Tidligere højskoleelev fra foråret 2016. Efter mit ophold har jeg fortsat haft stor tilknytning til skolen gennem frivilligt arbejde i elevforeningen og arbejdet under skolens korte kurser. Jeg læser på Kaospiloterne i Aarhus. Det giver mig en masse værktøjer og metoder til at gå fra idé til handling og skabe forandring i de projekter, jeg fordyber mig i. Jeg er desuden højskoleambassadør for Højskolerne og arbejder i øjeblikket på at skabe en mere mangfoldig højskole i fremtiden sammen med en gruppe frivillige tidligere elever fra landets højskoler.

 

Elevrepræsentant for Brandbjerg Højskoles Elevforening

Mette Rose Kongstad

Jeg sidder i Brandbjergs bestyrelse som repræsentant for Brandbjerg Højskoles Elevforening og gik selv på Brandbjerg i efteråret 2012.
For tiden er jeg i gang med en kandidat i Kulturhistorie på Aarhus Universitet, hvor jeg skriver speciale om 1800-tallets fattighaver.

 

Elevrepræsentant for Brandbjerg Højskoles Elevforening

Repræsentantskabet

Ane Liebing Grøngaard

En kommunikationsnørd, der blandt andet brænder for at nytænke højskolernes rolle i omstillingen til et grønt og bæredygtigt Danmark. Jeg ser Brandbjerg som et fremragende eksempel på et sted, der tænker i eksperimenter og ønsker at udvikle højskole- og andelsbevægelsen til en version 2.0.
Jeg bor i Thy, hvor jeg halvdelen af tiden arbejder med digital kommunikation og PR på en efterskole og i den anden halvdel hjælper lokale virksomheder og organisationer med kommunikationsrådgivning, strategi, sociale medier, tekstforfatter, annoncering mm.

 

PR- og kommunikationsansvarlig på Lyngs Idrætsefterskole og selvstændig kommunikationskonsulent ved Liebing Kommunikation

Asser Amdisen

Jeg er historiker og har arbejdet som museumsinspektør, museumsleder,
højskoleforstander, selvstændig konsulent og i øjeblikket som direktør for fonden bag skoleskibet Georg Stage.
Jeg er god til tre ting: Jeg har haft succes med at vende gode virksomheder med støvet ry og gøre dem aktuelle. Jeg er en god historiefortæller, som kan samle mange informationer i meningsfulde helheder. Jeg kender rigtigt mange mennesker, som laver rigtigt mange forskellige ting.
Jeg har en fortid i bestyrelserne for interesseorganisationer, en stor fond og forskellige andre steder. Sagt kort, så er jeg en økonominørd med ledelse i blodet og med klassiske humanistiske værdier.

Formand i bestyrelsen og med i økonomisk udvalg

Direktør, George Stage

Astrid Søe 

Arbejder med folkeoplysning, dannelse og samtale.
Ambassadør for Epale EU.
@Grundtvig live og på Twitter

Alm. medlem af bestyrelsen

Foredragsholder, rådgiver.

Bjarne Aarup

Som opvokset på en gård nord for Ringkøbing interesserer jeg mig fortsat for landbruget, naturen og yderområderne. Engagementet er dog blevet mindre med årene. Efter endt uddannelse i Aarhus arbejdede jeg som advokatfuldmægtig og advokat i København indtil 2004, hvor min kompagnon og jeg stiftede Saxo advokater. Vejle har herefter været udgangspunktet for mit liv de sidste 10 år.
Arbejdsmæssigt beskæftiger jeg mig med alle aspekter vedrørende fast ejendom, ligesom jeg bruger en del tid på insolvensretlige problemstillinger og almindelig erhvervsrådgivning.
Privat bor jeg sammen med Susanne, og vi har sammen Noa (3). Herudover har jeg Anne (15) og Sune (12). Min fritid bruger jeg på fodbold og jagt.

 

Advokat og medstifter af Saxo Advokater

Ove Pedersen

Erhvervschef emeritus med 44 år bag sig i bankverdenen med erhverv som speciale.
Idag aktiv som modelbygger og indehaver af Jelling Modelskibsværft.
Værftet har leveret modelskibe til Danmark, Australien, Tyskland og Schweitz.
Der er pt. en længere ordreliste over forskellige færger og specialskibe til levering i år.
I fritiden spiller han golf i Jelling og andre bane.
Ove er aktiv medlem af Odd Fellowordnen IIOF Danmark på 14. År. Har været medlem af Brandbjerg Højskoles bestyrelse i 8 år og har nu trukket sig tilbage til en post som repræsentantskabsmedlem samme sted.

 

Erhvervschef (Emeritus) fra bankverdenen

Dorte Brøckner

Stifter af FILOSOFAEN – tid til nærvær og eftertanke
Løst tilknyttet Xeneriet og Spotlight børnefestivallen i Vejle

 

Højskolelærer, stifter af FILOSOFAEN

Nikolaj Rysager

Jeg er uddannet lærer, og er nu forstander på en efterskole for unge med særlige læringsforudsætninger. Jeg arbejder hver dag på at drive en efterskole, der sikrer, at også kognitivt svage elever betragtes og bliver synlige som en del af en ungdomsårgang.
Jeg er ved at tage en master i Organisationspsykologi på RUC (MPO).
Jeg har tidligere lavet plader og spillet koncerter på spillesteder og festivaler i hele landet. Nu spiller jeg mest med mit hyggeorkester Grassolin, hvor vi spiller Gasolin, men som bluegrass med vaskebræt, guitar, violin og trestemmig sang.

Forstander, Karise Efterskole

Flemming Ege

Jeg er uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet, og jeg arbejder til dagligt som forsvarsadvokat.
Jeg er oprindeligt bankuddannet og har i den forbindelse været beskæftiget på det centrale kreditkontor i Jelling Sparekasse. Jeg har siddet i direktionsgruppen i Den Jyske Sparekasse i Grindsted, og haft hovedansvaret for direktionssekretariatet og sparekassens ejendomsportefølje. Jeg har desuden haft ansættelse i Justitsministe-riet med tjenestested i Sydøstjyllands Politi, hvor jeg var offentlig anklager.
Jeg har en bred erfaring med bestyrelsesarbejde, og jeg har flere bestyrelsesposter.
Jeg har en stor passion for fotografi med et særligt fokus på landskabs- og koncertfotografi.

 

Næstformand i bestyrelsen og med i økonomisk udvalg

Henrik Hartvig

52 år og har musik og teater som grundlag for en karriere, der har ført mig vidt omkring i den kunstneriske verden og som underviser og mentor for rigtigt mange unge mennesker. Jeg startede som udspillende musiker i 1978, og fra da af og til jeg i 2006 blev forstander, har jeg arbejdet og udviklet mig som komponist, sangskriver, musiker, lydproducer/tekniker, manuskriptforfatter, underviser og forretningsmand. Seneste 10 år: Forstander for Ærø Højskole (musik & teater), Helnæs Højskole (Kunst & filosiofi), Adventure Efterskolen (outdoor & krop), Viby Efterskole (musik, dans & teater). Knapt et år som Projekt- og kunstnerisk leder af SoundHouse på Brandbjerg Højskole. De sidste 10 år har jeg arbejdet koncentreret med kursusudvikling, fagudvikling samt skoleudvikling

Tidligere forstander på Adventure Efterskolen og Viby Efterskole

Jan Arvidsen

Jeg underviser og forsker i friluftsliv og idræt på Syddansk Universitet, og har tidligere været højskolelærer i en årrække, hvor jeg ligeledes arbejdede med idræt og friluftsliv. Min uddannelsesbaggrund er idrætsorienteret og pædagogisk, hvor jeg særligt har interesseret mig for dannelsestænkning, friluftspædagogik, sikkerhed og kystfriluftsliv, samt børn og unges friluftsliv og forhold til naturen. Jeg bruger meget af min fritid på at ro kajak, stå på ski, være på tur, cykling og at løbe.

 

Ph.d. -stipendiat SDU, Institut for Idræt og Biomekanik

Jens Kjær

Bosat i Hjørring i Nordjylland. Bred erfaring indenfor lærerfaget, herunder som lærer i folkeskolen, skolekonsulent ved Pædagogiske Psykologisk Rådgivning i Gl. Sæby Kommune, rådgivning og vejledning af elever, lærer og skoleledere. Samspilsproblemer, forældreinddragelse, klassekurser mv.
Tidligere forstander på Specialefterskolen Tolne Efterskole i godt 20 år med pædagogisk, administrativt og økonomisk ansvar, herunder personaleledelse for 40 medarbejdere.
Nu har jeg startet egen virksomhed med to vidt forskellige men hyggelige spor, nemlig salg af brugskunst og møbler importeret fra Bali samt rådgivning for skole- og institutionsledere.

 

Selvstændig rådgiver og sælger, tidligere forstander på Tolne Eftersko-le

John Schalertz

Født den 23. oktober 1961. Gift med Margrethe og har 2 børn: Johan på 20 år og Sarah på 25 år. Flyttede fra Sjælland til Jylland i 2000.
Er uddannet inden for handel og kontor og efterfølgende beskæftiget mig 5 år ved forsvaret som reserveofficer og 1 år hos Brødrene Dahl. Siden 1986 hos LEGO, 1 år som designer, 14 år som personaleleder og 15 år som projektleder.
I fritiden spiller jeg golf på 20. år.
Har været aktiv i bestyrelsen for Jelling Golfklub i 6 år og nu som formand på 4. år,
Som person er jeg glad og positiv og tror på det bedste i mennesker.

Suppleant i bestyrelsen

Manager, LEGO System A/S

Kasper Zederkof

 

Projektleder hos DR

Ken Rinder Sørensen

Bor i Kolding med min familie Katrine, Asta, Freia, August og Wilmer. Har kontor i Jelling, men løser ofte opgaver rundt på forskellige asylcentre. Har arbejdet i Grønland i ca. 7 år bl.a. som Centerleder i Sisimut og Superintendent HR/Information for MTH på Thule Air Base. Interesseret i integration og flygtninge generelt. Mit arbejde fylder selvsagt meget – fritiden bruger jeg med min familie.

Funktionsleder hos Røde Kors

Kirsten Kampp

Selvstændig siden 2004. Arbejder i dag primært som coach for ledere i individuelle forløb og som team- og relationscoach for ledergrupper. 15 års erfaring som coach.
10 års ledererfaring som bl.a. udviklingschef hos Kaospiloterne, HR chef for Royal Greenland, Nuuk, samt kursus/udviklingsafdelingen Peter Sabroe Seminariet.
Igennem 25 år har jeg som konsulent, procesleder og underviser skabt refleksive og udfordrende læringsrum for små og store grupper af mennesker i vidt forskellige organisatoriske, ledelsesmæssige og relationelle udviklings- og forandringsprocesser i såvel private som offentlige virksomheder og uddannelsesinstitutioner, herunder initiativtager og udvikler af det ene af de 3 kernefag på Kaospilotuddannelsen ”Creative process design”.
Derudover underviser på pædagoguddannelsen Peter Sabro Seminariet i socialfag, kommunikation, organisation og ledelse. Projektleder på stort kulturprojekt i festugen.

Selvstændig leadercoach/procesleder

Kirstine Rasmussen

Jeg arbejder i Carlsbergfondet som public affairs advisor for vores formand. Jeg har i den forbindelse været med til at starte og afvikle UNLEASH, som i 2016 blev grundlagt ud fra visionen om at bygge verdens ledende laboratorium og platform for innovative, gennemførlige og skalerbare løsninger til FNs 17 Verdensmål. Det skete bl.a. i samarbejde med Brandbjerg Højskole og 9 andre folkehøjskoler, der sammen dannede rammen om en del af opholdet for de 1000 unge talenter, som deltog i UNLEASH i 2017.
Jeg har en kandidatgrad fra CBS i International Business and Politics, hvor jeg skrev speciale om private fonde. Jeg har nemlig en stor interesse for de private fonde, fordi de har fantastiske muligheder for at udvikle og styrke vores samfund gennem bl.a. nytænkende samarbejder grundet deres unikke kombination af ressourcer.

Public affairs advisor, Carlsbergfondet”

Lars “Charlie” Mortensen

Født og opvokset i Ødsted. Har en baggrund i Søværnet og er uddannet folkeskolelærer fra Jelling Seminarium i 1983. Har bred lærererfaring bl.a. som lærer i Grønland, forstander på Fredericia Idrætshøjskole samt leder af Idræt i Dagtimerne i 17 år. Siden 2004 direktør for Jelling Musikfestival og Fonden, som jeg desuden var med til at stifte i 1989.
Modtog i 2011 Vejle Kommunes Kulturpris, og har været med i en række bestyrelser herunder JFS Fodbold, Fredericia Idrætscenter og Festival Danmark. I dag er jeg aktiv i bestyrelserne hos Dansk Live, Komiteen for uddeling af VAF ”Åbenhedspris” samt Byens Hus Ejerforening.
Bor sammen med Britt og har to voksne sønner. Jeg er udøvende musiker og elsker at sejle i min fritid.

Direktør, Jelling Musik Festival

Lars Myrthu-Nielsen

Jeg er iværksætter- og projektmagertypen og har fx udgivet nyhedsblad om økologi og bæredygtig udvikling i 10 år samt drevet en stor database på nettet for at skabe det grønne overblik.
Driver et økologisk husmandssted på 8 ha under navnet ”Fremtidens husmandssted” i Ollerup ved Svendborg. Vores mål er at kunne tilbyde kurser i økologisk praksis og levevis centreret omkring lokal fødevareproduktion. Stedet er et eksperimentarium i at leve økologisk og bæredygtigt og skal koble til det nye europæiske projekt ”Living and learning non-organic Farms” (LLOOF). Et projekt under WOOF – Worldwide Opportunities and non-Organic Farms.

 

Øko-net / Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis

Lene Tangaard

Cand.psych., Ph.d. og Professor ved Institut for Kommunikation,
Aalborg Universitet. Leder af Center for Kvalitative Studier med professor Svend Brinkmann. Leder af The International Centre for the Cultural Psychology of Creativi-ty (ICCPC), (med lektor Vlad Glaveanu). Medlem af erhvervsforskerudvalget, Innovationsstyrelsen.

Professor, AAU

Mikkel Sandal Hansen

Jeg er uddannet cand.merc. i strategi, organisation og ledelse.
Jeg brænder for at afdække og udbrede budskabet om unge menneskers drivkraft og motivation. Til dagligt rådgiver jeg virksomheder i forhold til at skabe de optimale rammer for, at unge mennesker kan udfolde deres potentiale. Jeg har en stor interesse for at bidrage til udviklingen af Brandbjerg Højskole, da jeg over de seneste år har fået øjnene op for den dannelse, jeg har med hjemmefra. Det er mit ønske, at flere unge mennesker får en solid karakter til at komplementere de andre karakterer, som de bombarderes med i disse tider. Særligt håber jeg at kunne bidrage med strategisk og forretningsmæssig sparring til Brandbjerg Højskole.

 

Suppleant i bestyrelsen

Youngconsult, Partner

Olav Hesseldahl

Uddannet cand.mag. i filosofi og medievidenskab med en baggrund som vært på Radio 24/syv og ungdomsaktivist. Stifter af Ungdomsbureauet, der laver pop-up-platforme for unge, så de kan undersøge demokratisk deltagelse på nye måder.

Projektchef, Ungdomsbureauet

Peter Matzen

Min styrke er at skabe læringsmiljøer, som støtter både personlig udvikling og udvikling af inkluderende og skabende fællesskaber. Arbejder i spændingsfeltet mellem entreprenørskabsundervisning, aktivt medborgerskab og social innovation, projektledelse og samfundsudvikling gennem deltagelse af civilsamfundet.
Er tidligere underviser på Brandbjerg Højskole på Eventlab.

Underviser, Sager der samler. Stifter af Handlemod

Thomas Aastrup Rømer

Jeg interesserer mig for mange forskellige pædagogiske, filosofiske og politiske emner, som jeg bl.a. har skrevet om i bøgerne ”At lære noget i en verden uden gelænder”, ”Uddannelse i spænding”, ”Krisen i dansk pædagogik”, ”Pædagogiske landskaber” og ”Ballade i pædagogikkens forsamlingshus”.
Jeg arbejder især med at forene dansk pædagogisk tradition i dens fulde pluralisme med moderne pædagogisk teori.
Til dagligt arbejder jeg ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) ved Aarhus Universitet. Her underviser jeg i teoretisk pædagogik på kandidatuddannelserne i Generel Pædagogik og Pædagogisk Filosofi.”
Man kan løbende følge mit arbejde på hjemmesiden www.thomasaastruproemer.dk og på min Facebookside.

Cand. Scient.pol. og lektor i pædagogisk filosofi ved Aarhus Universitet

Poul Erik Juul Jensen

Bosat i Kollerup. Har været aktiv i Jelling byråd i 13 år, hvoraf 5 år som viceborgmester. Har været en del af Brandbjerg Højskoles bestyrelse flere år og formand frem til april 2015.

Landmand

Susanne Bentzen

Gift med Verner Bentzen. Sammen har vi to børn, Jakob og Julie.
I de seneste 13 år har mit arbejde i store træk drejet sig om læring, uddannelse, træning og udvikling bl.a. i samarbejde med samarbejdspartnere, eget team, specialister og i høj grad tekniske skoler herunder Industriens Uddannelser, DI, andre virksomheder og Brandbjerg Højskole.
Internt har jeg været med til at designe en intern håndværkeruddannelse (fra onboarding til specialist niveau), engelskkurser samt videreudvikle på eksisterende kurser.
Eksternt har jeg bidraget i tre lokale uddannelsesudvalg på tekniske skoler. Jeg har bidraget til en forbedret bekendtgørelse af Industri Operatøruddannelsen herunder en udvidelse af uddannelsen med 10 uger for at imødekomme naturfagsbehov, og en mulighed for et differentieret udbytte.
Interesser udenfor arbejdet er familie, venner, sport, have, musik, bøger. Min personlighed rummer rigtig meget, herunder et glad sind, humor, hjælpsomhed, stor livslyst og ønske om udvikling og læring.

Søren Dupont Kristensen

Jeg er uddannet økonom fra SDU i Odense. Har siden 2003 arbejdet for det nationale systemansvarlige energitransmissionsselskab i Danmark Energinet.dk. Energinet.dk er en selvstændig offentlig virksomhed, som har ansvar for forsyningssikkerhed og effektive markeder for el og gas. Jeg har haft forskellige job i Energinet.dk og primært arbejdet med elmarkedsforhold, strategi samt strategisk planlægning og udvikling. I dag er jeg direktør for forretningsenheden Systemudvikling og Elmarked.
Privat bor jeg i Skibet med min kone Charlotte, der er efterskolelærer og vores datter Cathrine. Fritiden bruges i familiens fritidshus på Endelave samt på jagt og fiskeri.

Alm. medlem af bestyrelsen og med i økonomisk udvalg

Direktør, EnergiNet

Vanessa Salome Christophersen

Jeg brænder for journalistik, undervisning og udvikling af debat, demokrati og oplysning. Jeg er debatjournalist på Kristeligt Dagblad, hvor jeg laver interviews til avisen og udvælger og redigerer kronikker, indlæg og læserbreve.
Fra 2013-17 arbejdede jeg på Politikens debatredaktion og Politiken Live, blandt andet som projektleder for Politikens debattør- og kritikerskole, Politikens scene på Folkemødet og DM i debat.
Jeg har studeret statskundskab, som jeg afsluttede i 2015 med et speciale om deliberativt demokrati med Politikens debattør- og kritikerskole som case

 

Journalist, Kristeligt Dagblad

Joan Kaltoft


Lars Ulrik Pedersen


Sana Mahin Doost


Hans Thomsen

Jeg er nu pensionist efter 45 år som bankmand, hvorfra jeg har en bred almen erfaring som rådgiver – senest som erhvervsrådgiver.
Jeg prioriterer nu familien højt og bruger desuden tid på humanitært arbejde såvel i Y’s Mens regi som private opgaver.
Indimellem får jeg også lidt tid til en tur på min gamle Nimbus-motorcykel.

Pensionist, tidligere bankmand

Jens Ejner Christensen


BRANDBJERG HØJSKOLE

Brandbjergvej 12
7300 Jelling
Telefon(+45) 75 87 15 00
E-mail: bh@brandbjerg.dk
Mandag til Fredag: 9.00 til 15.00

Brandbjerg er en del af HØJSKOLERNE

Search
Generic filters
Exact matches only

Bestil brochure eller rundvisning om lange kurser

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

OM BRANDBJERG HØJSKOLE

Bliv del af et stærkt fagligt og socialt fællesskab for livet: Kom med os ud i Danmarks smukkeste natur, der omkranser højskolen ved Vejle og rejs med på studietur og oplev verden. Hvad drømmer du om? Tag første skridt på Brandbjerg Højskole i Jylland.