Betingelser og behandling af persondata

Her finder du betingelser for oprettelse af tilmelding/registrering af data i vores CRM.

Betingelser

I forbindelse med oprettelsen, registreres dine data i Brandbjerg Højskoles CRM System, Komit, efter følgende retningslinjer:

Behandling af persondata og formål
De persondata, du indsender, vil blive behandlet hos Brandbjerg Højskoles sekretariat og/eller Marketingsafdeling. Behandlingen har udelukkende til formål at registrere din tilmelding til et givent kursus eller arrangement, eller for at kunne sende det bestilte materiale.

Dine personlige oplysninger bliver behandlet fortroligt, og kun de nødvendige medarbejdere har adgang til dine persondata og filer.

Opbevaring af persondata
Dine persondata vil blive gemt i en database i vores CRM system. Selvom du ikke tilmelder dig et kursus eller arrangement, du har vist interesse for, eller framelder dig igen, gemmer vi dine oplysninger til en eventuel senere mulighed, medmindre du specifikt beder os slette dem. Dette skal ske ved henvendelse til Brandbjerg Højskole Du har ret til at få oplyst hvilke oplysninger, der er registreret om dig, ligesom du har ret til at kræve enhver oplysning om dig slettet. Dette sker ligeledes ved henvendelse til Brandbjerg Højskole.

Videregivelse af persondata
Brandbjerg Højskole deler ikke dine oplysninger med uautoriseret 3. part. Det hænder dog at Brandbjerg Højskole anvender affilierede/koncernbunde selskaber eller 3. part til at handle på Brandbjerg Højskole vegne. Ved at acceptere disse betingelser, accepterer du også at Brandbjerg Højskole i det omfang det er nødvendigt, kan dele visse informationer med 3. part.

Krav til oplysninger
Du skal selv sørge for, at de persondata, du afgiver, er korrekte og fyldestgørende. Du bedes undlade at angive følsomme oplysninger om fx race, religion, seksuel orientering eller helbred.

Skulle nogle af dine data/informationer ændre sig, opfordrer vi til at disse opdateres. Dette gøres ved henvendelse til Brandbjerg Højskole.

Brandbjerg Højskole forbeholder sig retten til, til enhver tid, at slette data hvis ovenstående ikke overholdes.

Modtagelse af nyhedsbreve eller tilsvarende markedsføringsmateriale
Når du registerer dig i vores system, skal du være opmærksom på at du giver dit samtykke til, at Brandbjerg Højskole sender dig mails i form af nyhedsbreve vedr. Brandbjerg Højskoles fremtidige kurser og arrangementer. Til brug for fremsendelse af nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale registreres dit navn, e-mail samt muligvis telefonnummer. Vi bruger Mailchimp som nyhedsbrevssystem og man kan til enhver tid afmelde sig via nyhedsbrevet eller ved henvendelse til Brandbjerg Højskole.

Samtykket hertil kan til enhver tid tilbagekaldes, ved at henvendelse til Brandbjerg Højskole.

Sikkerhed
Alle data bliver lagret på sikre servere hos vores samarbejdspartner Komit og foregår efter de mest gængse sikkerhedsforskrifter ift. kryptering og anden sikkerhed.

Anvendelse af data til statistiske formål
Dine indtastede data, kan blive brugt til statistisk behandling, med henblik på at forbedre rekrutteringsprocessen for brugeren såvel som Brandbjerg Højskole

Dine data vil blive gemt i op til 5 år, og herefter vil kun få anonymiserede oplysninger blive bibeholdt til statistiske formål.

Samtykke og accept af vilkår
Hvis du kan acceptere betingelserne, bedes du afkrydse feltet for at give dit samtykke, og vi vil herefter kunne modtage og behandle din ansøgning.