Bevar Brandbjerg 

Brandbjerg Højskole åbner for elever og kursister 1. juni! Vi kører alle kurser som planlagt.

De danske højskoler blev, som alle andre skoler, af statsministeren bedt om at sende alle elever og kursister hjem. Brandbjerg Højskole måtte derfor den 12. marts 2020 sige farvel til 100 elever – det største forårshold i næsten 20 år – som blev hjemsendt frem til den 1. juni for at beskytte mod smittespredning. Samtidig med, at højskolen tager alle forholdsregler for at inddæmme Corona-epidemien, har skolen kæmpet en hård kamp for sin overlevelse, fordi skolens bank i kølvandet på krisen, nedsatte kreditten. Nu er højskolens økonomi, via statens hjælpepakker, imidlertid igen sikret, så vi kan komme henover Corona-krisen, og vi ser frem til genåbning, så snart regeringen giver grønt lys til, at højskolerne kan slå dørene op igen. Men krisen kommer til at koste os dyrt, og der er stadig kampe forude, før vi har en skole med et bæredygtigt økonomisk grundlag. Derfor har vi brug for al den støtte, vi kan få til den kommende genstart.  

Hvorfor er det vigtigt at bevare Brandbjerg Højskole?

En højskoles lovmæssige hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Højskoler er således på samme tid dannelses- og uddannelsesinstitutioner, der for en tid udgør såvel elevers og kursisters hjem og deres skole, hvor læring og dannelse finder sted både i og udenfor undervisningen. En velfungerende højskole yder derfor et væsentligt bidrag til samfundet – ja til verden – ved at skabe rum for dannelsen af kritiske, myndige, tolerante og robuste mennesker – mennesker, der med udsyn og indsigt på én gang kan tage del i og understøtte det eksisterende samfund og samtidig kan bidrage til samfundsfornyelse og verdensforandring gennem selvstændige og reflekterede valg i civilsamfundet. 

På Brandbjerg Højskole har vi meget at byde verden, ikke mindst i kraft af vores internationale profil, der tiltrækker elever fra hele verden, vores fokus på en bæredygtig fremtid og vores tilgang til det mangfoldige møde, der er med til at bringe verden lidt tættere sammen. Skolen har de sidste 12 år, fra et nærmest ikke-eksisterende udgangspunkt opbygget et veritabelt kraftcenter for dannelse med en række forskellige udtryk og et stærkt brand, der gør en forskel både lokalt og globalt. Vi er et lokalt forsamlingshus med mere end 70 åbne arrangementer om året, vi tiltrækker elever og kursister fra mere end 30 lande og i vores kurser og aktiviteter gør vi os i særlig grad gældende indenfor områder som natur og bæredygtighed, personlig udvikling og lederskab, samt indenfor handlemod og iværksætteri. 

Men samtidig er vi tynget af tidligere tiders ophobede gæld, der kommer til udtryk i såvel direkte økonomisk som vedligeholdelsesmæssig forstand. Den kæmper vi for at gøre os fri af, så vi kan fastholde den store udvikling, vi står midt i, og i fremtiden fortsætte det betydnings-skabende arbejde for vores omverden. Derfor har vi brug for al den støtte vi kan få, så vi kan fortsætte det yderst meningsfulde arbejde det er at danne ramme om dannelsen for de mennesker, der skal være med til at skabe fremtiden. 

En veldrevet og tilpasningsdygtig højskole med vokseværk

De danske højskoler mærker vækst og fremgang i disse år og Brandbjerg Højskole er ingen undtagelse. Højskolen havde et flot overskud på knap en halv million kroner i sidste regnskabsår, samtidig med at der for egne midler blev gennemført renoveringer for 1,8 mio. kr. og betalt af på gammel gæld etableret før den nuværende ledelses tid. Der er rigtig stor interesse for både korte og lange kurser på Brandbjerg. Vinter- og forårsholdet på de lange kurser er for længst udsolgt med venteliste. Vi forventer ligeledes det største efterårshold i mands minde. 

Samtidig er der masser af tilmeldinger til skolens ugekurser, som de sidste år har gennemført kurser for ca. 2000 ugekursister årligt. Årselevtallet (som er det, statstilskuddet beregnes efter) er dermed øget fra 95 i 2018-19 til forventet 130 i 2019-20 – det højeste nogensinde. I alt er årselevtallet øget med 60 årselever de sidste 5 år – og skolens omsætning er steget fra 13 mio. i 2008 til forventet 30 mio. i 2020. Indeværende år tegnede med andre ord til at generere det højeste driftsniveau i skolens historie. Det blev imidlertid bremset af Corona. 

Brandbjergs finansielle udfordringer

Brandbjerg Højskole har i 15 år kæmpet for at genrejse skolen efter en krise i midten af 00erne, hvor skolen var lukningstruet efter mange års underskud. Der var stiftet en stor og dyr kortfristet gæld, lærerstaben blev fyret, og elevrekrutteringen mislykkedes i en årrække, så års-elevtallet faldt til 37 i 2008. Samme år blev Simon Lægsgaard ansat som forstander med det klare mål at genrejse skolen. Det første elevhold han overtog i efteråret 2008 var på 7 elever… Siden da har vi med flittige og visionære medarbejderes enorme indsats og kreditorers tillid genskabt en velrenommeret ambitiøs og driftssikker skole i stor vækst. Men grundet den meget store rentebyrde på den gamle kortfristede gæld, og den svære periode efter finanskrisen i 2008, har der i mange år ikke været råd til nævneværdig tilbagebetaling af gæld eller gennemgribende renoveringer af den store, aldrende bygningsmasse.  

Brandbjerg Højskoles bestyrelse har igennem de sidste 2 år, hvor den markante vækst i skolens omsætning har skabt grundlag for at adressere det vedligeholdelsesmæssige efterslæb, forsøgt at ændre på den fastlåste finansielle situation gennem forhandlinger med bank, kreditforening og fonde. Målet har i denne proces været at lette trykket fra den nedarvede gæld på skolens økonomi i en periode eller at hente ekstern fondsfinansiering ind, så bygningerne kan vedligeholdes. Strategien er indtil videre kun delvist lykkedes og Corona-krisen kan resultere i et stort tilbageslag, hvis ikke der findes nye alternative løsninger. 

Corona-krisens direkte betydnings for Brandbjergs fremtid
Kombinationen af gammel gæld, manglende vedligehold og Corona er naturligvis uheldig. Endnu uheldigere blev det, da banken af bekymring for den ukendte fremtid under Corona-krisen, valgte at nedskrive kreditten. Men paradoksalt nok har den øjeblikkelige store vækst, der netop skulle have hjulpet skolen af med sin store gæld og sikret fremtidig renovering, også været en uheldig medspiller. Det paradoksale forhold skyldes, at en højskole i fremgang, først reguleres bagudrettet på statstilskuddet, så mens skolen har øgede udgifter pga. det øgede aktivitetsniveau, så udbetales det optjente statstilskud først i efterfølgende år, og det skabte med på den likviditetskrise, der truede skolen med konkurs indtil den 31. marts. 

Den folkelige opbakning, personalets kraftanstrengelser og regeringens redningskrans

Efter nedlukningen af landet og bankens udmelding om nedsat kredit, satte vi himmel og jord i bevægelse. Medarbejdere og bestyrelse påbegyndte et sandt arbejdsraseri for at redde skolen og viste endnu engang den fantastiske energi og pionerånd, der findes på dette sted. Men det var langt fra nok med detNuværende og tidligere elever, lokalbefolkning og venner fra ind- og udland af Brandbjerg og højskolebevægelsen i det hele taget, har støttet i tanker, ord og handling og rejst et folkeligt pres på vores folkevalgte og vores økonomiske bagland, som med al tydelighed har vist den store kærlighed som mange i dette land har til højskolen. Elevforeningen rejste på rekordtid mere end 250.000 kr. som en akut hjælp til skolen, der sammen med de statslige hjælpepakker og mange andre tiltag, skal bringe os igennem den pludseligt opståede likviditetskrise. 

Det bliver med ét lysende klart, at det ikke er uden grund, at det kaldes en folke-højskole. Igennem historien er højskoler altid opstået på folkets initiativ, og den enorme opbakning og det ejerskab, der er taget, viser at højskole fortsat ikke bare er for folket, men også af folket. Brandbjerg opstår af asken som en vaskeægte folke-højskole, og jeres ejerskab er med til at sikre, at vi kan fortsætte med at lave højskole sammen med jer også i fremtiden, og det er vi både stolte af og dybt taknemmelige for. Og så er vi helt overbeviste om, at der er et stort behov for det – ikke mindst i kølvandet på en krise, som den vi nu står i. 

Det folkelige opråb blev hørt. Kulturministeriet har nu, med hjælp fra mange partier, meldt ud, at højskolerne kan beholde statstilskuddet, der gives som taxameterpenge , også selvom eleverne er sendt hjem. Det er en helt afhørende forudsætning for, at vi også har højskoler i Danmark efter Corona-krisen. Ligeledes er nogle af de støtteordninger, som regeringen har lanceret for det private erhvervsliv, nu også tilgængelige for selvejende institutioner, der ikke primært er finansieret af statstilskud – hvilket gælder Brandbjerg. Det er også en stor hjælp i forhold til at komme over nedlukningen og hjemsendelse af elever. Og senest er Kulturministeriet gået sammen med Folketingets partier om en ekstra hjælpeordning til 141 mio. kr. som skal kompensere højskoler, aftenskoler og Folkeuniversitet for tabt deltagerbetaling.  

Men selvom den akutte likviditetskrise er løst på den korte bane, kommer skolen til at tabe ganske mange penge på krisen, og vi bliver derfor tvunget til at stille de strengt nødvendige renoveringsprojekter såvel som afbetaling af gæld i bro i en periode. Og det er svært uheldigt, da vi står overfor en række presserende renoveringsopgaver og fordi gælden fortsat vil gøre os meget sårbare overfor kommende kriser. Derfor har vi brug for at finde snarlige løsninger for både gæld og renovering, så vi fortsat kan lave masser af betydningsskabende højskole på Brandbjerg. 

Løsninger: finansielle partnere, private donationer og folkeaktier

Hvis Brandbjerg Højskole skal bestå på længere sigt, skal vi nedbringe vores kortfristede gæld samtidig med at skolens bygninger renoveres i den kommende årrække. Vores fantastiske bagland, Brandbjerg Højskoles Elevforening (for gamle elever) og Brandbjerg Højskoles Venner (for lokalsamfundet) har etableret ’Låneforeningen for Brandbjerg Højskole’, der nu er begyndt at sælge folkeaktier til private, modtage sponsorater eller investeringer fra virksomheder og donationer fra fonde. Formålet er at rejse tilstrækkeligt kapital til at sikre skolens langsigtede økonomi og vedligehold af bygninger, så vi fortsat kan lave højskole i verdensklasse på Brandbjerg. 

Pengene fra folkeaktien skal bruges til at genstarte højskolens økonomi ved at afvikle den nye gæld og omstrukturere økonomien, så højskolen kan komme ud af den økonomisk sårbare situation og samtidig få mulighed for at søge fonde.  

Vi håber derfor, at mange vil vælge at støtte ved at købe en folkeaktie. 

Tak for jeres store opbakning indtil videre. 

BRANDBJERG HØJSKOLE

Brandbjergvej 12
7300 Jelling
Telefon(+45) 75 87 15 00
E-mail: bh@brandbjerg.dk
Mandag til Fredag: 9.00 til 15.00

Brandbjerg er en del af HØJSKOLERNE

Search
Generic filters
Exact matches only

Bestil brochure eller rundvisning om lange kurser

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

OM BRANDBJERG HØJSKOLE

Bliv del af et stærkt fagligt og socialt fællesskab for livet: Kom med os ud i Danmarks smukkeste natur, der omkranser højskolen ved Vejle og rejs med på studietur og oplev verden. Hvad drømmer du om? Tag første skridt på Brandbjerg Højskole i Jylland.