Håndtering af Corona på Brandbjerg Højskole

Corona håndtering på Brandbjerg Højskole

På Brandbjerg Højskole følger vi regeringens og myndighedernes påbud ift. håndtering af Corona/Covid-19. Vi afholder så mange kurser som muligt og med det maksimale antal kursister, som det kan lade sig gøre efter de gældende restriktioner om afstand og hygiejne.

Samtidig vil vi gerne gøre opmærksom på, at kurserne afvikles under andre forhold end normalt og at der kan komme ændringer i programmerne og usædvanlige løsninger undervejs på kurset.

Vi sætter de bedst mulige rammer, så kurserne kan gennemføres uden fare for smitte, men det er vigtigt at understrege, at det er kursisterne selv, der har ansvar for at overholde de gældende retningslinjer og tage vare på egen og andres sundhed undervejs i kurset.

 

Vi skal alle passe på både hinanden og os selv. På Brandbjerg Højskole gør vi følgende, så du trygt kan komme på kursus:

 

Brandbjergs Coronahåndtering:

 • Når du ankommer, vil du få rent nøglekort og papirer udleveret i en lukket mappe.
  Sengetøj og håndklæde ligger i forseglet pose på værelset (medmindre du medbringer dit eget).
 • Vi har altid brugt håndsprit på skolen, men vi har nu sørget for at der er håndsprit at finde overalt. Vi har købt masser, men tag gerne din egen håndsprit med.
  Dørhåndtag og kontaktflader, undervisningslokaler og spisesal sprittes af og rengøres, flere gange dagligt.
 • På korte kurser inddeles kursister i kursusgrupper af 8 personer. Indenfor familie- og kursusgrupper kan afstandskravet fraviges.
 • Familie- og kursusgrupperne er så vidt muligt placeret i tilstødende værelser og det tilstræbes at elever, kursister og konferencegæster adskilles, så de placeres på forskellige gange når værelserne fordeles.
 • Afstandskrav bliver overholdt. Der tages udgangspunkt i et afstandskrav på 1 meter internt mellem elever, kursister og gæster og mellem elever og personale.
 • Kursister, der selv vurderer at være i øget risiko for at blive smittet og alvorligt syg, skal holde minimum 2 meters afstand til øvrige personer og sættes i samme kursusgruppe.
 • Vi udleverer gerne engangskrus i spisesalen til kaffe og te. Vand drikkes fra drikkedunke (husk gerne at medbringe egen).
 • Vores håndtering af måltiderne er forhåndsgodkendt af sundhedsmyndighederne. Vi justerer løbende retningslinjerne, hvis der kommer nye anbefalinger. Brandbjergs personale serverer fra buffeten.
 • Brandbjerg Højskole har god plads og fine faciliteter til at være sammen og samtidig holde afstand:
 • På Brandbjerg Højskole har vi fordelen af at være en meget stor skole med godt 12.000 m2 under tag.
 • Dejlig atriumgård med borde/bænke ved spisesalen, så der er mulighed for at spise under åben himmel eller under udhænget.
 • Stor herregårdspark, 54 ha jord og egen skov i den smukke Grejsdal
 • Stor bålhytte med borde/bænke og rindende vand/udekøkken.
 • 105 dobbelt/eneværelser alle med eget bad og toilet, samt terrasse eller altan..

 

Brug af mundbind (læs uddybende regler og retningslinjer HER)

Der SKAL anvendes visir eller mundbind på ALLE indendørs områder, MED MINDRE der er tale om:

1) Individuel eller fælles undervisning eller pædagogisk tilrettelagt samvær i klasse- og holdlokaler, idrætslokaler, værksteder, m.v., eller at:

2) Eleverne opholder sig i et lokale hvor der KUN er elever/kursister fra deres egen familiegruppe, eller at:

3) Eleverne sidder ned i spisesalen for at indtage et måltid i selskab med deres familiegruppe, eller at:

4) Eleverne deltager i aktiviteter, hvor der, grundet deres natur ikke kan bæres mundbind (fx badning), eller optræder med eller udøver kultur- og idrætsaktiviteter (fx musikere til en koncert, indendørs fodbold, badminton eller klatring).

5) Eleverne sidder ned i fælles opholdsområder og holder den nødvendige afstand (1-2 meter) til alle der ikke er medlem af deres egen familiegruppe.

 

Enhver elev / kursist har RET til at bære mundbind i ovennævnte situationer, hvis vedkomne ønsker det.

 

Ovennævnte retningslinjer betyder, at der til enhver tid skal bæres mundbind eller visir, når man færdes eller opholder sig på alle fællesområder på Brandbjerg Højskole  – medmindre man sidder ned, deltager i undervisning, måltider eller pædagogisk tilrettelagt samvær, mentorsamtaler, eller andre aktiviteter, styret af en medarbejder.

 

Ved alle indendørs fritidsaktiviteter som elever og kursister arrangerer og som ikke foregår siddende skal der bæres mundbind.

 

Dit eget ansvar

Vi følger til enhver tid de gældende retningslinier fra myndighederne. Det betyder også, at restriktionerne kan ændre sig dag for dag. Det forudsætter derfor forståelse og fleksibilitet fra kursisterne, så vi kan få nogle rigtig skønne kurser ud af det, trods den usædvanlige situation.  

 

Vi sætter de bedst mulige rammer, så kurserne kan gennemføres uden fare for smitte, men det er vigtigt at understrege, at det er kursisterne selv, der har ansvar for at overholde de gældende retningslinjer og tage vare på egen og andres sundhed undervejs i kurset.  

Oplever du symptomer på Covid-19 umiddelbart før kursets start, skal du følge myndighedernes retningslinjer og blive væk indtil du har været symptomfri i 48 timer eller Covid-19 er afvist ved test. Vi anbefaler desuden at alle får taget en coronatest 2-3 dage inden kursusstart – og at du holder afstand til andre i dagene op til kursusstart. 

Bemærk, at de almindelige afbestillingsregler gælder for kurset. Du har selv mulighed for at tegne en afbestillingsforsikring og derudover følger vi alle normale regler. 

 

Har du spørgsmål, så ring til os: 75871500

Vi glæder os til at se dig på et af vore mange Korte Kurser.

Du finder vores Betalings- og afbestillingsbetingelser HER 

Sundhedsmyndighedernes anbefalinger til at undgå smitte med Corona-virus lige nu (opdateret d. 02.11.20) er følgende:

Kontakt:

Brandbjerg Højskole

Email: bh@brandbjerg.dk

Telefon:75871500

 

Krav om mundbind på Brandbjerg Højskole

Lovkrav

Denne retningslinje er baseret på det lovkrav om mundbind og visir på bl.a. kultur- og uddannelsesinstitutioner, herunder folkehøjskoler, som er beskrevet Bekendtgørelse nr. 1534 fra Sundhedsminister Magnus Heunicke den 28.10. Hele bekendtgørelsen kan læses her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1534

BEMÆRK: Krav om mundbind eller visir i gælder IKKE personer med nedsat bevidstheds‐niveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

Hvad forstås ved mundbind og visir?

Ved mundbind forstås engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er
fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet.

Ved visir forstås i skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som
ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

Hvem sørger for mundbind og visir til elever / kursister / gæster og medarbejdere på Brandbjerg Højskole?

Elever, kursister og gæster har SELV ansvar for at medbringe mundbind, når de skal deltage i undervisning, pædagogisk tilrettelagt samvær og fritidsaktiviteter på lange eller korte kurser, konferencer eller arrangementer på Brandbjerg Højskole.

Brandbjerg Højskole sælger både engangs- og genanvendelige stofmundbind i familiegruppernes farver.

Brandbjerg Højskole stiller mundbind til rådighed for medarbejdere, når de opholder sig på arbejdspladsen. Der bruges fortrinsvis genanvendelige mundbind af stof, men i særlige situationer kan der anvendes engangsmundbind.

 

Hvornår skal elever / kursister anvende mundbind/visir på Brandbjerg Højskole?

Elever / kursister SKAL anvende visir eller mundbind på ALLE indendørs områder, med mindre der er tale om:

 • Elevers/kursisters deltagelse i individuel eller fælles undervisning eller pædagogisk tilrettelagt samvær i klasse- og holdlokaler, idrætslokaler, værksteder, m.v., eller at:
 • Elevers/kursisters samvær i et lokale hvor der KUN er elever/kursister fra deres egen familiegruppe, eller at:
 • Elever/kursister sidder ned i spisesalen for at indtage et måltid i selskab med deres familiegruppe, eller at:
 • Elever/kursister deltager i aktiviteter, hvor der, grundet deres natur ikke kan bæres mundbind (fx badning), eller optræder med eller udøver kultur- og idrætsaktiviteter (fx musikere til en koncert, indendørs fodbold, badminton eller klatring).
 • Elever / kursister sidder ned i fælles opholdsområder og holder den nødvendige afstand (1-2 meter) til alle der ikke er medlem af deres egen familiegruppe.

 

Enhver elev / kursist har RET til at bære mundbind i ovennævnte situationer, hvis vedkomne ønsker det.

Ovennævnte retningslinjer betyder, at der til enhver tid skal bæres mundbind eller visir, når man færdes eller opholder sig på alle fællesområder på Brandbjerg Højskole (gangarealer, opholdsstuer, Pejsestuen, Baren, etc.) – medmindre man sidder ned, deltager i undervisning, måltider eller pædagogisk tilrettelagt samvær, mentorsamtaler, eller andre aktiviteter, styret af en medarbejder. Ved alle indendørs fritidsaktiviteter som elever og kursister arrangerer og som ikke foregår siddende skal der bæres mundbind.

 

Hvornår skal gæster anvende mundbind/visir på Brandbjerg Højskole?

Gæster SKAL anvende visir eller mundbind på ALLE indendørs områder. Ved gæster forstås både deltagere i konferencer, seminarer og øvrige udlejninger, samt håndværkere, rådgivere, samarbejdspartnere, mv. der løser bestemte opgaver eller deltager i møder på Brandbjerg Højskole (dog kan mundbindes tages af, når man sidder ned til et møde).

Enhver gæst skal have en vært, der har ansvaret for at orientere om mundbindskravet og øvrige COVID19-retningslinjer på Brandbjerg Højskole.

Gæstelærere, der deltager i eller forestår undervisningen på korte eller lange kurser, skal IKKE bære mundbind i den konkrete undervisningssituation – men både før og efter.

 

Hvornår skal medarbejdere anvende mundbind/visir på Brandbjerg Højskole?

Medarbejdere SKAL anvende visir eller mundbind på ALLE indendørs områder, med mindre der er tale om:

 • Medarbejdere, der er alene i et lokale eller bag en afskærmning, hvor KUN medarbejderne har adgang, fx de enkelte afdelingers lokaler, m.v.
 • Medarbejdere der er involveret i maksimalt to aktiviteter på samme dag, der omfatter undervisning og/eller pædagogisk tilrettelagt samvær med forskellige grupper elever / kursister, dog med følgende undtagelse:
 • Medarbejderens individuelle undervisning (fx SPS) og pædagogisk tilrettelagt samvær (fx åben dør, mentorsamtaler, trivselssamtaler, etc.) med elever og kursister er undtaget herfor, hvis de foregår i et separat lokale, hvor kun medarbejderen og eleven / kursisten er til stede.

 

Enhver medarbejder har RET til at bære mundbind i ovennævnte situationer, hvis vedkomne ønsker det.

 

Hvad regnes som undervisning og pædagogisk tilrettelagt samvær?

Undervisningssituationer omfatter følgende:

 • Morgensamlinger på korte og lange kurser, hvor læreren har alle elever/kursister
 • Undervisning i konkrete fag på lange kurser. Hvert fag tæller som én aktivitet uanset om det undervises formiddag og eftermiddag, da der er tale om den samme elevgruppe
 • Undervisning på korte kurser, hvor læreren har alle elever/kursister. Underviser man flere gange på en dag på samme kursus, så tæller det kun som én aktivitet
 • Højskoleaftner på korte og lange kurser, hvor læreren har alle elever/kursister

 

Pædagogisk tilrettelagt samvær omfatter følgende:

 • Bogruppemøder, praktiske hænder, køkkenvagter og weekendmøde på lange kurser
 • Aften- og weekendaktiviteter på korte og lange kurser, som planlægges og afvikles af en medarbejder (gerne i samarbejde med elever), fx kreativt værksted, kulturcafe, medarbejderstyrede workshops, festmiddag, cafeaften / open mic. eller indendørs sports-aktiviteter, m.fl.

 

Hvad regnes for afdelingernes lokaler?

Der er KUN adgang for medarbejdere i følgende lokaler på Brandbjerg Højskole:

 • Kontoret
 • Køkkenet
 • Rengøringslokalet og depoter
 • Pedelværkstedet
 • Lærerværelset (K5)
 • Forstander- og viceforstanderkontoret

 

Bortvisning og bøde

På Brandbjerg Højskole må der alene tillades adgang for elever, kursister, gæster og medarbejdere, der overholder kravet om at bruge mundbind eller visir i alle i de situationer, der er specificeret ovenfor.

Undlader en elev, kursist eller gæst at bære mundbind kan vedkomne bortvises af en medarbejder på Brandbjerg Højskole, hvilket i første omgang medfører en henstilling om at tage mundbind på hurtigt muligt, fx ved at gå til sit værelse for at finde et mundbind, før deltagelse i højskolens aktiviteter kan genoptages.

Undlader en medarbejder at bære mundbind kan vedkomne bortvises af en leder på Brandbjerg Højskole, hvilket i første omgang medfører en henstilling om at tage mundbind på før arbejdet og opholdet på højskolen kan genoptages.

Ved gentagne overtrædelser af kravet om mundbind kan eleven / kursisten / medarbejderen bortvises, dvs. sendes hjem, fra Brandbjerg Højskole i en kortere periode eller resten af kurset / opsiges.

En leder kan tilkalde politiet, hvis en elev / kursist / medarbejder ikke forlader Brandbjerg Højskole efter at være blevet bortvist for ikke at bære mundbind eller visir. En sådan adfærd kan af politiet straffes med bøde.

 

Information om krav om mundbind eller visir

Der opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir efter disse retningslinjer og om mulighed for bortvisning ved manglende efterlevelse af kravet i alle lokaler på Brandbjerg Højskole.

 

Vejledning til brug af mundbind

Startpakke

Alle elever på E20 får udleveret en startpakke med:

 • 2 x gange engangsmundbind (10-pak)
 • 1 plasticpose med lukkefunktion

Skolen stiller mundbind og poser til rådighed til alle elever indtil mandag d. 9. november 2020. Herefter er det elevernes eget ansvar at indkøbe egne mundbind. Dette kan både være engangsmundbind eller stofmundbind. Begge typer kan dog også købes af Brandbjerg Højskole, der indkøber mundbind i familiegruppernes farver.

Vi opfordrer alle til at skifte mundbindet min. 3 gange dagligt. For eksempel kan du bruge et mundbind om morgenen/formiddagen indtil frokost, skifte til frokost og igen til aftensmaden. Plasticposen kan du skrive navn på og benytte, når du sidder ned i undervisningen eller til måltiderne.

 

Gode råd til brugen af mundbind

Sundhedsstyrelsens gode råd, når du tager et mundbind på og af:

 • Vask hænder eller brug håndsprit før brug.
 • Find forsiden. Ved engangsmundbind er det som regel den farvede side.
 • Tag mundbindet på ved at holde i øreelastikkerne. Sørg for, at det sidder tæt til dit ansigt og dækker både næse og mund.
 • Rør ikke mundbindet under brug. Skift det ofte og altid, hvis det er vådt eller beskidt.
 • Tag mundbindet af ved at tage fat i elastikkerne og smid det straks ud, medmindre der er tale om kortvarig brug. Stofmundbind lægges i en pose og vaskes ved 60 grader.
 • Vask hænder eller brug håndsprit efter brug.

 

Genanvendelse af mundbind

Generelt bør engangsmundbind kasseres, og stofmundbind bør vaskes, efter brug.

Mundbindet kan dog genanvendes ved kortvarigt brug, fx hvis du skal i flere butikker efter hinanden, når du har pauser i undervisningsdagen eller skal et enkelt stop med bussen.

Vejledning ift. brug og genanvendelse af mundbind:

 • Skift altid mundbind, hvis det bliver vådt eller snavset.
 • Tag altid mundbind af og på ved at holde i øreelastikkerne og rør ikke ved selve mundbindet.
 • Rør aldrig mundbindet under brug.
 • Sprit altid hænder før du tager mundbind på og efter, du har det taget det af.
 • Hvis et mundbind skal genbruges efter kortvarigt brug, så opbevar det beskyttet i en plasticpose, en taske eller en lomme. Læg det ikke på et bordet eller en stol, hvor det kan forurene overflader eller andre genstande.
 • Find mere info på: https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte/Mundbind-og-barrierer


 

BRANDBJERG HØJSKOLE

Brandbjergvej 12
7300 Jelling
Telefon(+45) 75 87 15 00
E-mail: bh@brandbjerg.dk
Mandag til Fredag: 9.00 til 15.00

Brandbjerg er en del af HØJSKOLERNE

Search
Generic filters
Exact matches only

Bestil brochure eller rundvisning om lange kurser

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

OM BRANDBJERG HØJSKOLE

Bliv del af et stærkt fagligt og socialt fællesskab for livet: Kom med os ud i Danmarks smukkeste natur, der omkranser højskolen ved Vejle og rejs med på studietur og oplev verden. Hvad drømmer du om? Tag første skridt på Brandbjerg Højskole i Jylland.