FOLKEAKTIE 

Køb en folkeaktie og vær med til at genstarte Brandbjerg Højskole 

Brandbjerg Højskole er en af de helt store succeshistorier i den danske højskoleverden og står lige nu foran den mest spændende og udfordrende periode i sin historie. Højskolen havde frem til Corona-lukningen sit største forårshold i mere end 15 år med over 100 elever og en meget stor portefølje og tilslutning til ugekurser samt masser af arrangementer i konferencecentret. Regnskabsåret 2019 var det bedste siden 1980erne.

Nu står højskolen foran en genstart og det er her, vi beder om din hjælp. Formålet med folkeaktien er at skabe en stabil ramme om højskolens fremtidige eksistens. Pengene skal bruges til at genstarte højskolens økonomi ved at omstrukturere og afvikle den gamle gæld, så højskolen kan komme ud af den økonomisk sårbare situation og samtidig få mulighed for at søge fonde. Folkeaktierne skaber en økonomisk ressource, der bl.a. er tiltænkt renovering og optimering af skolens rammer, så de også i fremtiden er attraktive for kommende gæster.

Folkeaktier  

– den langsigtede løsning på Brandbjergs økonomiske udfordringer

Ildsjælene i Brandbjerg Højskoles Elevforening og Brandbjerg Højskoles Venner er gået sammen om at etablere ’Låneforeningen for Brandbjerg Højskole’, der sælger folkeaktier til private, modtager sponsorater eller investeringer fra virksomheder samt donationer fra fonde. Formålet er at rejse tilstrækkelig kapital til at sikre skolens langsigtede økonomi og vedligehold af bygninger, så vi fortsat kan lave højskole i verdensklasse på Brandbjerg. 

Det er afgørende for at Brandbjerg Højskole består på længere sigt, at skolens bygninger renoveres i den kommende årrække. Dette har Brandbjerg Højskole af økonomiske grunde svært ved, da de slæber rundt på en gammel og dyr kortfristet gæld, der blev etableret i 90’erne og indtil midten af 00erne inden Simon Lægsgaard blev forstander og de nuværende medarbejdere ansat (læs mere HER). Dette problem skal løses for at bevare Brandbjerg – og det er derfor, Låneforeningen for Brandbjerg Højskole sælger Folkeaktier. 

På grund af Coronakrisen har Brandbjerg Højskole mistet likviditet, der skulle have været brugt til denne hårdt tiltrængte renovering af bygningerne: Herresædet Brandbjerg har aner helt tilbage til 1600-tallet og den ikoniske herregård bærer præg af mange års kærlig brug og slid. Den moderne og stilrene hovedbygning fra 1970erne, tegnet af arkitekterne Friis & Molkte med kvadratisk grundsnit, atriumgård, fladt tag og rene rå linjer har over årene været hjem for tusindvis af elever og kursister. En gennemgående renovering af højskolen er blot et af mange steder, hvor din hjælp vil kunne manifestere sig og sikre, at Brandbjerg fortsat kan være hjem for kommende generationer.

Gruppeaktie

– en del af folkeaktierne

Som supplement til den almindelige folkeaktie kan du også vælge at tegne en såkaldt gruppeaktie. En gruppeaktie har til formål at f.eks. en højskoleårgang, vennegruppe, forening eller familie kan samle sig i én aktie og dermed kan flere mennesker byde ind med mindre beløb og stadig købe en substantiel aktie. Gruppeaktien har som udgangspunkt ikke noget fast beløb. Dog er der en minimumsgrænse på 5.000 kr. for den samlede gruppeaktie. Det vil sige at man kan indskyde fra 5.000 kr. og opefter. Dog vil der være forskellige aktionærfordele som udløses ved forskellige milepæle.

Gruppeaktien oprettes af en grupperepræsentant og denne person fungerer som administrator for gruppen. Samtlige indskydere i gruppeaktien accepterer de generelle vilkår for folkeaktierne og grupperepræsentanten forvalter indskuddet i lånets løbetid.

Ønsker du at være grupperepræsentant så læs dette dokument: www.brandbjerg.dk/gruppeaktie/vilkaarogbetingelser

Du kan hente gruppeaktieskemaet her: Excel-format, Word-formatGoogle-docs eller Open-Office

Sådan køber du folkeaktier

  1. Udfyld købsformularen (klik her), hvor du vælger hvilken folkeaktie du ønsker samt hvor mange 
  2. Indbetal det samlede beløb for folkeaktien til det fremsendte konto nr. 
  3. Når Låneforeningen for Brandbjerg Højskole har modtaget indbetalingen, kan den fysiske folkeaktie (indskyderbevis) blive sendt til adressen, som du skriver i købsformularen

Sådan fungerer folkeaktien:

Folkeaktien er kort sagt din mulighed for at yde et lån til Brandbjerg Højskole. Det fungerer ved at du stiller en portion penge til rådighed for højskolen i 5 år – minimum 5.000 kr.

Lånet er rente– og afkastfrit i løbetiden, hvilket betyder, at du får refunderet det beløb, som du investerer, når låneperioden udløber. Du støtter med andre ord skolen, fordi du synes det er meningsfuldt – og fordi du får andre former for afkast på din investering.

Alle folkeaktionærer i Låneforeningen for Brandbjerg Højskole får adgang til den årlige generalforsamling og folkeaktionærfest, som er en hel dags klassisk højskole med foredrag og festmiddag.

Bidrager du med mere end 5.000 kr., får du særlige rabatter og adgang til arrangementer på Brandbjerg Højskole afhængigt af, hvor meget du indskyder i Låneforeningen

Dit og alle andre folkeaktionærers bidrag opbevares på Brandbjergs Låneforenings konto indtil det skønnes at tiden er moden til at investere dem i højskolen. Folkeaktierne bliver derfor ikke en del af et konkursbo, hvis Brandbjerg Højskole skulle gå konkurs under Corona-krisen i foråret 2020. Pengene udlånes først, når det er klart at højskolen kan rejse likviditet til at komme igennem krisen.

Skulle Brandbjerg gå konkurs under Corona-krisen, betaler Låneforeningen alle folkeaktierne tilbage til aktionærerne. Der er altså ikke nogen kortsigtet risiko for at pengene tilfalder andre kreditorer.

Efter 5 år tilbagebetaler Brandbjerg Højskole lånet, så du og de andre folkeaktionærer får det beløb tilbage, som hver især har indskudt. Dette betinges selvfølgelig af, at Brandbjerg Højskole fortsat er i drift, når låneperioden udløber.

Du kan læse låneforeningens vedtægter HER

Beviset på folkeaktierne er smukt dekoreret med motiv af Ib Spang Olsen, der har tegnet indtil flere tegninger af Brandbjerg Højskole. Folkeaktien er designet af Amanda Høllund Hjeds

Aktionærfordele: 

Som folkeaktionær i Brandbjerg Højskoles Låneforening får du adgang til en række arrangementer og rabatter på korte og lange kurser, samt konferencer alt efter størrelsen på det beløb, som du indskyder i Låneforeningen. Nogle fordele er dog fælles for alle folkeaktionærer:  

Folkeaktien 

Alle folkeaktionærer modtager et smukt dekoreret indskyderbevis med motiv af Ib Spang Olsen, der har tegnet indtil flere tegninger af Brandbjerg Højskole. Indskuddets størrelse samt navn på folkeaktionæren vil fremgå af beviset. 

Folkeaktionærdag 

Alle folkeaktionærer får adgang til den årlige Folkeaktionærdag på Brandbjerg Højskole. Her afholdes generalforsamling i Låneforeningen for Brandbjerg Højskole, der vil være højskoleforedrag og -workshops, og dagens sluttes af med en festmiddag og folkeaktionærfest.  

HUSK man er meget velkommen til at købe flere af samme aktie, hvis man f.eks. ønsker gratis entre til Brandbjerg Højskoles åbne arrangementer for 2 personer (2 x 10.000 kr.). I så fald udstedes 2 stk. indskyderbevis.

Særlige fordele 

  • 5.000 kr. – Lånebevis og Folkeaktionærdag 
  • 10.000 kr. – Lånebevis, Folkeaktionærdag og navngivning af et af Brandbjergs 110 værelser (indenfor disse tre kategorier: ‘Demokratitænkere’, ‘Højskolesangbogen’ og ‘Brandbjergs natur’), samt ENTEN gratis adgang til alle åbne arrangementer i 5 år (inkl. evt. kaffe og kage til arrangementet) ELLER 20% rabat på ét vilkårligt ugekursus (kan bruges én gang) 
  • 25.000 kr. – Lånebevis, Folkeaktionærdag og ENTEN 15% rabat på skolepengene pr. uge på et langt kursus på Brandbjerg (12, 14, 19 eller 24 uger – rabatten omfatter ikke indmeldelse, rejser, materialegebyr og elevernes aktivitetspulje) ELLER 50 % rabat på et ugekursus (begge dele kan kun bruges én gang) 
  • 50.000 kr. – Lånebevis, Folkeaktionærdag og én gratis eftermiddags- eller formiddagsaktivitet til din fest, seminar, møde eller kursus, som afholdes på Brandbjerg. F.eks. foredrag, workshop, teambuilding eller sangaften med en af Brandbjergs dygtige højskolelærere (kan kun benyttes én gang) 
  • 100.000 kr. – Lånebevis, Folkeaktionærdag og ét gratis halvdagsmøde eller arrangement på Brandbjerg Højskole for op til 20 personer. Mødet inkluderer forplejning morgen og formiddag ELLER eftermiddag og aften, samt parkering, wifi og AV-udstyr (kan kun benyttes én gang) 

Ønsker du at donere større beløb (mere end 100.000 kr.) så kontakt folkeaktie@brandbjerg.dk eller ring på telefon 54300272 for at høre mere.

Vi anbefaler, at du læser vilkårene for folkeaktionærfordelene HER inden du investerer i en folkeaktie.  

Elevforening sælger plakater

-med ikoniske motiver fra Brandbjerg   

Som led i kampen for at sikre Brandbjerg Højskoles overlevelse gennem disse krisetider, har Brandbjerg Højskoles Elevforening søsat endnu et livsbekræftende projekt. Du og alle der har Brandbjerg kær, kan nu få Højskolen hængende hjemme i stuen, på kontoret, i sommerhuset. Den professionelt trykte plakat kan købes i to forskellige motiver i to størrelser. Plakaterne portrætterer to smukke motiver fra Brandbjerg tegnet af Ib Spang Olsen.

Plakaterne er en del af bevægelsen #bevarbrandbjerg, og al overskud fra dette plakatsalg går ubeskåret til elevforeningens indsamling. Du kan købe plakaterne HER

Kontakt os:

Har du spørgsmål til folkeaktierne eller brug for mere viden om Låneforeningen, så kan du skrive til folkeaktie@brandbjerg.dk eller ringe på telefon 54300272 for at tale med bestyrelsen. 

Tusind tak for din hjælp!  

Den er med til at sikre en vigtig kulturinstitution i Danmark og at mange flere i fremtiden kan få glæde af denne fantastiske højskole 

Liste over aktionærer

Medarbejdere og bestyrelse fra Brandbjerg Højskole

Simon og Lone Lægsgaard, Forstanderpar Brandbjerg Højskole

Marianne Buus, Viceforstander for korte kurser og konferencecenter på Brandbjerg Højskole

Rane Baadsgaard Lange, Viceforstander for Lange kurser på Brandbjerg Højskole

Mogens Vinding Jensen, Pedelchef

Familien Øyås Borch Madsen, Højskolelærere på Brandbjerg

Nina & Søren Neckelmann, Trivselslærer på Brandbjerg

Peter & Birgitte Nielsen, Pedel og bogholder

Lisbeth og Thomas Jeppesen, Rengøringsleder på Brandbjerg

Gro Myging & Rasmus Sejersen, Højskolelærere og beboer på Brandbjerg

Kristoffer Fynbo Thorning, Højskolelærer på Brandbjerg

 

Venner af Brandbjerg Højskole

Mikael Kamper, Forfatter og kursusleder

Hanna Lundblad, Manuskriptforfatter til bl.a. Tv-serien Krøniken og Badehotellet

Peter Sebastian Petersen, FFD-bestyrelsesmedlem og byrådsmedlem i Hedensted kommune (V)

Mads & Anja Rykind-Eriksen, Forstanderpar Rødding Højskole

Lone Højrup, Formand BHV

Claus E. Petersen, Sparekassedirektør i Den Jyske Sparekasse

Jesper Winther, LBH-bestyrelsesmedlem

Anja Bøie Pedersen, BHE-bestyrelsesmedlem

Svend Raal, Tidligere chefpedel på Brandbjerg Højskole

Gruppeaktier

Kursuslederne fra Ældre på Højskole Udlandet

Medarbejderne på Brandbjerg Højskole i samlet front

Brandbjerg årgang V20

 

Endnu flere venner af Brandbjerg Højskole

Allan Madsen AC, Annie & Gustav Gerstrøm, Bente Frederiksen & Søren Jensen, Birthe Kjeldsen, Britt Lægsgaard, Britta Johanne Edelberg & Niels Reiter, Dorte Brodersen og Peter Kjærgaard, Gurli Mogensen, Hans Pedersen, Jacob Overgaard Madsen, Jakob Borgensgård, Jens Chr. Jensen, Jesper Højrup, Judith Pedersen & Jens Kristensen, Kasper Lund Resen, Krestian Thomsen Bie, Lauritz Koch, Lena & Søren Uhrskov, Lesley Holst, Lila Towle, Mads Marquard de Neergaard, Merete Munch, Mette Mygind, Niels Kjeldsen, Pia Storbank, Sanne Skov Nielsen & Kaare Meldgaard, Søren Due, Tina Wexøe Ertbjerg, Ulla Herrche & Ernst Skov

BRANDBJERG HØJSKOLE

Brandbjergvej 12
7300 Jelling
Telefon(+45) 75 87 15 00
E-mail: bh@brandbjerg.dk
Mandag til Fredag: 9.00 til 15.00

Brandbjerg er en del af HØJSKOLERNE

Search
Generic filters
Exact matches only

Bestil brochure eller rundvisning om lange kurser

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

OM BRANDBJERG HØJSKOLE

Bliv del af et stærkt fagligt og socialt fællesskab for livet: Kom med os ud i Danmarks smukkeste natur, der omkranser højskolen ved Vejle og rejs med på studietur og oplev verden. Hvad drømmer du om? Tag første skridt på Brandbjerg Højskole i Jylland.