Verden har brug for dig

Debat og samfund

På Brandbjerg Højskole dyrker vi samfundsengagement og verdensdeltagelse. Vi blander os, som skole, i aktuelle debatter og i udviklingen af verdens udfordringer og dilemmaer. Vi skaber rum for at alle kommer til orde og søger at øge vores elevers lyst og evne til at bidrage konstruktivt til udvikling af demokratisk dialog, oplysning og udvidelse af den almene verdensforståelse.

At tale og at lytte

På Brandbjerg træner du både stemme og ører. Vi dyrker på den ene side en stærk debat- og talerkultur, der motiverer og styrker den enkeltes evne til at udtrykke sig, og på den anden side dyrker vi en rummelighed og en lydhørhed, der udgør fundamentet for dialog og dannelse. Vi mener det er helt afgørende for en god dialog, at ligeværdighed og respekt er pejlemærker for samtalen, så vi kan bidrage til en positiv udvikling af debatkulturen i Danmark.

Det mangfoldige møde

For os er forudsætningen for en stærk debatkultur det, vi kalder ”det mangfoldige møde”. Vi er en af de få almene højskoler, der reelt har stor mangfoldighed i elevflokken, og den bruger vi bevidst til at kaste nye perspektiver på den enkeltes verdensbillede. Det er langt sjovere og mere horisontudvidende at debattere med folk, der ser anderledes på verden end en selv.

”Min verden til debat”

Størstedelen af vores debatfag er fællesundervisning i faget: Min Verden til Debat. På den måde sikrer vi at forskellige meninger mødes og brydes på tværs af faginteresser, personligheder og baggrunde. Ud over faget afholdes Højskoleaftener og Temadage, hvor udefrakommende oplægsholdere og debattører er med til at nuancere og kvalificere debatten. Vi dyrker derudover verdensengagementet gennem fællesfaget: Projekter med Mening og gennem vores brede udvalg af Rejser.

Temaer til debat

Fællesfaget “Min Verden til Debat” er placeret onsdage fra 9.15-10.45 samt torsdage fra 13.15-16. Vi vælger en god blanding af høj-aktuelle emner og evigt-aktuelle emner med udgangspunkt i følgende temaer:

Politik
Uddannelse
Verdensbilleder
Medborgerskab

Bæredygtig omstilling
Kulturmøder
Flygtninge
Fairtrade

Filosofi & etik
Dannelse & personlig udvikling
Køn & seksualitet
Myter & fortællinger

Brochure for højskoleophold
Få tilsendt brochure