Hvad skal jeg uddanne mig til?

“Jeg ved ikke, hvad jeg vil være” og “hvad skal jeg uddanne mig til?”. Den tvivl og det spørgsmål kan mange unge nikke genkendende til, inden de tager på højskole. Når man ikke ved hvad man vil, kan det være svært at beslutte sig for, hvad man skal studere. På Brandbjerg Højskole fylder vejledning og selvudvikling derfor meget. Det gør det helt konkret i skemaet og ved at vi sætter en ære i at du får øje på lige præcis dit potentiale. Vi skaber rammerne for et fagligt og socialt fællesskab baseret på respekt og ligeværd, og lægger til rette så der er det optimale antal elever på de enkelte fag. Det giver dig kort vej til læreren og plads til den du er. Samtidig med, at du kan udfordre dig selv i trygge rammer. Og “investerer” du dig selv i dit højskoleophold, har du alle muligheder for at blive meget klogere på dig selv, og på hvad det er for et liv, du har lyst til at leve. På mange måder er denne mulighed, hvad et ophold på vores højskole går ud på, og du vil gennem opholdet opleve at blive afklaret i forhold til spørgsmålet hvad skal jeg uddanne mig til? .

Selvudvikling i hovedfaget Kompas

På Brandbjerg Højskole er vejledning, den faglig såvel som den mere livsanskuende og eksistentielle, en del af vores DNA. Vejledning og selvudvikling hænger uløseligt sammen, og derfor har vi på Brandbjerg også et hovedfag i selvudvikling. Faget hedder KOMPAS og er en opdagelsesrejse i grænselandet mellem dit indre og den ydre verden. Rejsen beriger dig med viden, øger din selvforståelse og selvindsigt, og skærper din evne til at lytte til hjertet og træffe de valg der er de rigtige for dig. Med større selvindsigt får du lettere ved at indkredse, hvad du skal uddanne dig til. Læs mere om KOMPAS 

Vejledning som valgfag (kun om efteråret)

I vejledningsvalgfaget er din studie- og erhvervsafklaring en del af en større pakke, der handler om at blive klarere på, hvem du er, hvor du gerne vil hen og hvordan du bedst udnytter dine ressourcer til at opnå høj livskvalitet. Vi bruger hinanden som igangsættere og sparringspartnere i forskellige relevante øvelser ud fra den betragtning, at vi alle sammen har potentialet til at udfordre og inspirere hinanden til afklaring og valg.

Selvudvikling som valgfag

For at få en smidigere og bedre selverkendt tilværelse findes en mængde gode øvelser og praktikker som samlet set kaldes selvudvikling. Vi kommer til at arbejde med mange af disse; bl.a. yoga, dans, massage, åndedrætsøvelser og jordforbindelse. Vi taler også om opvækst og identitet, og om modsætningsforhold. Gennem træningen ser vi på vores liv gennem nye briller og skærper selvopfattelsen. Samtidig kommer vi til at arbejde med integration af personlighedens normalt mere adskilte rum. Træningen forekommer såvel i grupper som individuelt.

Hvad skal jeg uddanne mig til at arbejde med: Studie- og erhvervsvejledning

Den traditionelle studie- og erhvervsvejledning varetages af Marie Aarkrog og Mette Øyås Madsen. Når det er aktuelt, inddrager eller henviser Marie og Mette til de relevante faglærere. Du har mulighed for at få vejledning omkring afklaring og håndtering af konkrete ansøgnings- og optagelseskrav eller blot for at få lettet dit hjerte, hvis det er det, du har brug for. Marie, Mette og faglærerne har ikke fast træffetid, men foretrækker at fange dig efter aftale i en frokostpause eller på en aftenvagt.

Mentorstøtte til unge uden ungdomsuddannelse

Er du mellem 18 og 25 og mangler at gennemføre en ungdomsuddannelse, kan du søge om mentorstøtte til dit højskoleophold. Det kræver blot, at du og din uu-vejleder laver en uu-plan, der peger på højskoleophold. Som mentorelev får du tilknyttet en fast mentor, som både kan hjælpe dig til stærkere selvværd og selvtillid samt motivere dig til studie- og erhvervsvalg. Kontakt os på tlf. 75871500 eller mail bh@brandbjerg.dk, hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan du kan få hjælp til at afklare, hvad du kan studere og uddanne dig til.

UU-vejleder ved Skive Kommune Bente Overgaard siger:
“Alle unge skulle ha` lov til at komme på højskole. I gør en stor forskel ift. de unges selvudvikling. Jeg tænker tit på jer som et ”pit stop” sted, hvor man får lov at være- og finde sig selv uden alt for mange krav fra samfundets side.”