De store spørgsmål om eksistens

Mandag 13. – fredag 17. september 2021 (uge 37)
En dejlig klassisk højskoleuge hvor vi skal dykke ned i de store spørgsmål om eksistens.

TILMELD DIG HER

En dejlig klassisk højskoleuge hvor vi skal dykke ned i de store spørgsmål om eksistens. Vi starter i poesiens verden, hvor forfatter Søren Ulrik Thomsen vil invitere os ind i sit forfatterskab og læse digte med efterfølgende samtale om poesiens stemme i forhold til de store spørgsmål. Georg Metz vil fortælle om, hvordan han kan være gudløs, men stadig glad. Vi skal selvfølgelig omkring en de store filosoffer, Nietzsche, og snakke om klassikeren – Guds død, og vi vil se, om kunsten igennem Asger Jorn kan billedliggøre eksistensen, når vi besøger Museum Jorn i Silkeborg.

Tidligere formand for etisk råd Jacob Birkler vil tage os med ind i maskinrummet og se på de store etiske spørgsmål: Hvad kan vi, hvad skal vi, og hvad bør vi gøre, når de etiske dilemmaer bliver svære.

Der bliver selvfølgelig også tid til at synge sange fra Højskolesangbogen, der fortæller os om eksistensen, vi skal opleve det smukke herregårdslandskab omkring højskolen og nyde de klassiske morgensamlinger hver morgen.

Glæd dig til en uge med klassisk højskole!

Medvirkende:
· Georg Metz: Er en dansk journalist, redaktør, kommentator, forfatter og foredragsholder. Han arbejdede i perioden 1969–1988 på Danmarks Radio, bl.a. på Radioavisen og som både studievært og redaktør på TV-Avisen. I 1994–1996 var han chefredaktør på Dagbladet Information, hvor han nu er lederskribent, anmelder og kolumnist. Han anmelder især bøger om historie og opera. Siden dens grundlæggelse i maj 2008 har han været tilknyttet netradioen Den2Radio. Georg Metz fik i 1989 tildelt Døssing-Prisen.
· Bjørn Fred Jensen:
Uddannet cand.mag. i filosofi og foredragsholder indenfor eksistentialisme, Nietzsche og kunst.
· Jacob Birkler:
Filosof med speciale i etik. Formand for Det Etiske Råd (2010-2016). ph.d. i medicinsk etik. cand.mag. i filosofi og psykologi. Har gennem en årrække arbejdet med etik og anvendt filosofi i sundhedsfaglig praksis. Forfatter til en lang række bøger og artikler om filosofi og etik i sundhedsvæsenet. Underviser på adskillige sundhedsuddannelser.
· Stine Zink Kaasgaard (ph.d.): Har læst filosofi i Aarhus og tog siden sin ph.d. ved Søren Kierkegaard Forskningscentret, KU. Er, sammen med Jon Auring Grimm, medstifter af Eksistensfilosofisk Akademi, der har forestået forelæsningsrækker og andre begivenheder indenfor det filosofiske siden 2016. Har udgivet tekster om Kierkegaard, Wittgenstein m.fl., men er mest optaget af filosofi med tanke om at skulle leve (i det).

· Jon Auring Grimm (mag.art.): Er filosof og medstifter af Eksistensfilosofisk Akademi. Han har udgivet en række bøger og artikler med eksistensfilosofisk islæt om blandt andre Camus, Nietzsche, Bataille, Platon, Heraklit og Inger Christensen.
· Søren Ulrik Thomsen: Dansk modernistisk digter.Han debuterede i 1981 med City Slang, der tager udgangspunkt i storbyens “blå rum”, i overført betydning et melankolsk ladet, nærmest romantiseret (i såvel positiv som negativ forstand) miljø. Fra 1995 er Søren Ulrik Thomsen medlem af Det Danske Akademi. Han har bl.a. modtaget Limfjordsegnens Litteraturpris for 2007 og senest Modersmål-Prisen 2016.
· Jørn Henrik Olsen:
Uddannet cand.theol., ph.d. (Københavns Universitet), ordineret præst i Folkekirken – men brænder lidenskabeligt for at formidle vigtige, ofte tværfaglige, indsigter på en populærvidenskabelig og vedkommende måde med tanke på menneskelivet.
· Solopianist Kristine Thorup: Studerede på Vestysk Musikkonservatorium og Det Kgl. danske Musikkonservatorium hos hhv. Jørgen Hald Nielsen og Tove Lønskov.
Studier i Paris og Rom – med støtte fra bla. Augustinusfonden – hos hhv. professor Brigitte Engerer og professor Mirta Herrera. Studier i Oslo hos Professor Jiri Hlinka. Debuterede i 2007 i Odd Fellow Palæet med fine anmelderroser.

Prisen inkluderer:

· 4 overnatninger i delt dobbeltværelse
· Fuldpension inkl.  festmiddag
· Kaffe/te og vand
· Øl, sodavand og vin kan tilkøbes.

Foredrag:
·Bjørn Fred Jensen: Nietzsche og Guds død
· Jacob Birkler: Beretninger fra arbejdet i Det Etiske Råd
· Jørn Henrik Olsen: At blive sig selv – ifølge Kierkegaard
· Georg Metz: Gudløs og forholdsvis glad:

Andre oplevelser:
· Livet i ord og toner:
Foredrag og koncert v/ forfatter Jørn Henrik Olsen og solopianist Kristine Thorup.
· Morgensamlinger
· Digtoplæsning og dialog med Søren Ulrik Thomsen
· Terningfortællinger
· Tur til Museum Jorn
· Sangaften
· Debateftermiddag om de etiske              
dilemmaer med Jacob Birkler
· Filmaften
 

KURSUSPROGRAM

Mandag 13/9:
10.30 – 11.15: Ankomst
13.00: Velkomst og rundvisning pa: ̊Vi ser skolen og Brandbjergs Historie: Vi går en tur på skolen, i parken og kigger ned i herregården, hvor vi hører om Brandbjergs historie og den tragiske fortælling om den grå dame.
15.30-17.15: Bjørn Fred Jensen: Nietzsche og Guds død: Hvordan finder man mening og retning i tilværelsen? Hvilke udfordringer møder man, når man søger svar på egen hånd? Hvilke moralske spilleregler handler vi efter? Disse spørgsmål forsøger den tyske filosof Friedrich Nietzsche at besvare i slutningen af 1800-tallet. Spørgsmålene knytter sig i høj grad til Nietzsches berømte og berygtede påstand om, at ”Gud er død”. Men hvad ligger der mere præcist i denne påstand? For det første er det en kritik af det, der hedder metafysisk filosofi. For det andet er det en kritik af oplysningstidens idealer fra 1700-tallet. For det tredje er det en profeti om konsekvenserne af, at kristendommen begynder at spille en mindre og mindre rolle for det moderne menneske. I forlængelse heraf forudså Nietzsche groft sagt to scenarier: 1) Nihilisme: Alting vil miste mening; og når alt er uden mening, så er der ikke nogen grund til at gøre det ene frem for det andet. 2) Selvudvikling: Det enkelte menneske kan lære at skabe en ny vej og ny mening i den moderne, gudløse verden. Foredraget vil forsøge at belyse, hvorvidt Nietzsches ideer er slået igennem i dag.
19.00: Samtalesalon om livsglæde: Danskerne er verdens lykkeligste folk, men hvad gør os glade? Hvad gør dig glad? Hvad kan vi gøre for at blive gladere i hverdagen? Vi får holdningerne i spil og taler på kryds og tværs om egne erfaringer, ambitioner og gode tanker.

 

Tirsdag 14/9:
8.30-9.00: Morgensamling
9.30-11.15: Stine Zink Kaasgaard og Jon Auring Grimm: Fra det absurde troens spring til universets absurde tavshed: Eksistensfilosofiens store spørgsmål udfoldet gennem Kierkegaard og Camus. De store spørgsmål om eksistens står skrevet i en uforløst spørgen fra mennesket, der er i stand til at stille spørgsmålstegn ved sin egen tilværelse og at åbne op for den frygtelige tomhed, der kan ligge i at undre sig over: hvad skal jeg her? I vores higen efter at finde svar, findes mange veje, man kan forfølge (uden måske at være sikker på, hvor man kommer hen), men ét skel er ganske afgørende – hvorvidt man tror eller ikke tror, der er en mening med galskaben. I foredraget åbner vi op for eksistenstænkningens grundlæggende spørgsmål gennem en redegørelse for og vanskeliggørelse af dette troens og rationalitetens skel.
14.00-16.00: Georg Metz: Gudløs og forholdsvis glad: En ikke troendes bekendelser med Georg Metz. Uden at være ateist kan man godt være uden religion og leve ordentligt. Påfaldende hvor få i det troende segment, præster og menighedsråd, radioværter i trosprogrammer og kristne debattører der vil høre på synspunkter om det gudløses mulighed i livet. Men vi, der ikke tror, lever dog livet uden mén. En forklaring og en dialog kunne give perspektiv for begge livssyn. Åndelighed er ikke en kristen eller anden religiøs eneret, skønt man ofte bibringes det indtryk.
19.30: “Terningfortællinger”: Et hyggeligt spil hvor dine historier kommer i fokus – Deltagerne sidder i små grupper og slår med en terning – ud fra terningens antal fortælles en historie fra det pågældende år i ens eget liv. En dejlig måde at genhuske sine erindringer og lære om hinanden på.

 

Onsdag 15/9:
8.30-9.15: Morgensamling
9.30: Jørn Henrik Olsen: At blive sig selv – ifølge Kierkegaard: ”Selvet maa brydes for at blive Selv”, fremhæver Søren Kierkegaard. Et menneske frarøves nemt blikket for, at det er, det vil sige, at det eksisterer som det givne. Det indebærer mange belastninger i de relationer, vi indgår i som mennesker. Det kan betyde en åndløshedens fortvivlelse, nemlig det ikke at være sig selv. ”Vær dig selv, enhver anden er taget!” (Oscar Wilde)
13.00: Tur til Museum Jorn: Vi skal besøge Museum Jorn, hvor rundviseren vil tage os med ind i Jorns univers, hvor han, skønt stærkt kritisk over for Sartre, omfattede eksistentialismen med stor interesse og spillede den så at sige ud mod sit eget materialistiske udgangspunkt.
19.00: Livet i ord og toner: Foredrag og koncert v/ forfatter Jørn Henrik Olsen og solopianist Kristine Thorup: Der lukkes op til en fortryllende klarhed og rigdom, når forfatteren og foredragsholderen Jørn Henrik Olsen og koncert- og solopianisten Kristine Thorup, begge bosiddende i Gilleleje, sammen griber ud efter menneskelivets vigtigste følelser og klange. I deres unikke samarbejde er de optaget af at få ordmagien og klaverets virtuose magi til at lyse op i det tavse mørke – og svare på længslen efter hjemhørighed i det uroramte liv. På forunderlig måde får de et helt tonerige – med overtoner, undertoner og helt andre toner – til at tjene den dybe efterklang og stilhed midt i støjens tid.


Torsdag 16/9:
8.30-9.15: Morgensamling
9.30: Jacob Birkler: Beretninger fra arbejdet i Det Etiske Råd: Bioteknologi sætter os i stand til at skabe, fastholde og afslutte liv på en lang række nye måder. Men det vi ‘kan’ gøre, hænger ikke altid sammen med det, vi ‘bør’ gøre. Foredraget fokuserer på de mange udfordringer, der opstår, når vi lægger livet og døden i menneskets hænder. Aktuelle etiske spørgsmål inddrages fra arbejdet i Det Etiske Råd med særlig fokus på de mange etiske dilemmaer, der opstår ved livets begyndelse og afslutning.
14-16.00: Søren Ulrik Thomsen: Digtoplæsning og dialog med Søren Ulrik Thomsen om eksistensen i et litterært perspektiv.
19.00– 20.30: Friaften med mulighed for at se en god film.

 

Fredag 17/9:
8.30-9.00: Udtjekning
9.00: Henrik Bækgaard: Filosofisk hjælpekit til tilværelsen – store tænkere med forstand på liv og eksistens: Kan vi egentlig lære af historiens store tænkere, når de nu alligevel er døde og borte? Hvad har deres tanker om livet med nutid og fremtid at gøre? De vidste jo hverken, hvad en computer eller internettet er for noget. Og livet forandrer sig jo ustandseligt og ingen ved hvad fremtiden bringer, som man siger. Men vi ved faktisk temmelig meget om, hvad der kommer i fremtiden. Nemlig alt, hvad der altid er kommet: kærlighed og had, glæde og sorg, mening og meningsløshed, tro og fortvivlelse, fællesskab og ensomhed, værdi og værdiløshed, forunderlighed og ligegyldighed, det gode og det onde, Gud og Fanden – og meget mere af alt det, som mennesker til alle tider har erfaret. Det er alle disse evigt aktuelle eksistentielle forhold, som de store tænkere beskæftiger sig med. Fordi livet er uophørligt aktuelt er store tanker om det, det samme. Foredraget giver livsmod og livsduelighed via store tanker hos store tænkere som Kierkegaard, Aristoteles, Grundtvig, Nietzsche, Løgstrup, H. C. Andersen, Storm P og mange flere.
11.30: Evaluering og erfaringsopsamling.
Herefter afrejse

Hver dag er der sund varieret morgenmad fra 7.45-8.30. Lækker frokostbuffet kl. 11.30 samt dejlig aftensmad kl. 17.30. Brandbjergs køkken har sølvmærket i økologi og arbejder hver dag på at overraske og inspirere til gode spiseoplevelser.

Der tages forbehold for ændringer – vi er ikke herre over hverken vind, vejr eller den menneskelige faktor, og derfor kan det blive nødvendigt at foretage justeringer. Det endelige program fremsendes ca. 14 dage inden kursusstart.

 

Kursusperioder og priser

7 dages kursus
Dobbeltværelse*: kr. 4.950 ,-
Tillæg for enkeltværelse*:  kr. 1000 ,-

Kurset foregår i dagene:
Mandag 13. – søndag 19. september 2021 (uge 37)

Indkvartering

Du bliver indkvarteret i enten dobbelt eller enkeltværelse, alt efter ønske. Alle værelser har eget toilet og bad. Deltager du sammen med andre kursister og ønsker værelse sammen med eller ved siden af, skal dette oplyses til skolen inden ankomst.

Transport
Kommer man med offentlig transport kan der bestilles flextaxa fra Vejle station til og fra højskolen. Læs mere her:
www.sydtrafik.dk/fle

BRANDBJERG HØJSKOLE

Brandbjergvej 12
7300 Jelling
Telefon(+45) 75 87 15 00
E-mail: bh@brandbjerg.dk
Mandag til Fredag: 9.00 til 15.00

Brandbjerg er en del af HØJSKOLERNE

Search
Generic filters
Exact matches only

Bestil brochure eller rundvisning om lange kurser

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

OM BRANDBJERG HØJSKOLE

Bliv del af et stærkt fagligt og socialt fællesskab for livet: Kom med os ud i Danmarks smukkeste natur, der omkranser højskolen ved Vejle og rejs med på studietur og oplev verden. Hvad drømmer du om? Tag første skridt på Brandbjerg Højskole i Jylland.