Naturens Dag 13. september 2020

Stærkt samarbejde med Novo Nordisk

Novo Nordisk har i mere end 10 år haft et helt særligt og bemærkelsesværdigt samarbejde med Brandbjerg Højskole, og sender hvert år flere hundrede medarbejdere på ugekurser på Brandbjerg. Netop Brandbjerg Højskoles kurser tilbydes, fordi Brandbjerg – udover et højt fagligt niveau – også bidrager til at sætte det eksistentielle på dagsorden, og dermed skaber mening for den enkelte medarbejder både i arbejdssammenhæng og i tilværelsen i øvrigt. Dette er rigtig vigtigt, da det er med til at skabe sammenhæng og samhørighed mellem medarbejdere og virksomheden.

Novo Nordisk har gennem flere år haft ugekurserne ’Verden og mig i forandring’, ’Personlig power og frugtbart samarbejde’ og ’Skab resten af dit liv’ som faste kursustilbud. De seneste år har Brandbjerg desuden udviklet engelskkurserne ’Teknisk engelsk’ og ’Hverdagsengelsk’ -skræddersyet til netop Novo Nordisk. Temaerne på engelskkurserne rummer både debatter om Novo Nordisk værdier, -kultur og -processer, og de sproglige øvelser tager afsæt i de enkelte deltageres forudsætninger og behov. Den trygge ramme, som højskolen formår at skabe, bidrager væsentligt til kursernes kvalitet.

Alle kurser benyttes af medarbejdere på tværs af Novo Nordisk’s afdelinger i Danmark og kurserne på Brandbjerg højskole er med til at styrke sammenhængskraften på tværs af virksomheden. Samarbejdet mellem Novo Nordisk og Brandbjerg Højskole er helt unikt, og absolut vigtigt at værne om. Det kan varmt anbefales andre organisationer og virksomheder at lade sig inspirere- denne måde at samarbejde på har et meget stort potentiale!

//Mogens Mejdahl Poulsen
Emeritus, tidl. Vice Precident,
HR senior specialist, Novo Nordisk

Finanssektorens Uddannelsescenter på Brandbjerg Højskole

I kølvandet på finanskrisen og de heraf afledte forretningsmæssige og organisatoriske omstruktureringer valgte Finanssektorens Uddannelsescenter at lægge sin 2014-hyttetur på Brandbjerg Højskole. Som os har højskolen også måttet forholde sig aktivt til forandringerne i det omkringliggende samfund og til et fundamentalt forandret efterspørgselsmønster.

Brandbjerg Højskole bygger på stærke værdier og lever i spændingsfeltet mellem tradition og fornyelse, og højskolerammen var oplagt for organisatorisk forankring af de nyligt top-down udmeldte værdier, der skal danne grundlag for Uddannelsescentrets fortsatte omstillingsproces.

Opholdet på Brandbjerg blev indledt af et yderst tankevækkende foredrag ved forstander, Simon Lægsgaard, som fra første sætning blæste enhver potentiel fordom om støvede højskoler af banen. Navnligt pointerne om, at det kun er i gulerødder og kålhoveder, at alting står stille, bed sig fast i forsamlingens kollektive hukommelse.

Forstyrret i forestillingen om, at vores værdisæt alene skulle forankres, lod vi Brandbjerg bevæge os.  Vi fik et par spændende dage med henholdsvis kreative og hverdagskonkrete workshops krydret med socialt samvær over en festmiddag og lejrbål i parken.

Opholdet på Brandbjerg levede til fulde op til alle forventninger. Vi har set vores værdier forankret i organisationen, og vi har set dem bevæge sig videre til næste niveau – for hvem ønsker at lade alting stå stille og lugte af kål?

Med andre ord: Vi fik ikke kun den forankring med os hjem, som vi kom for. Som individer og fællesskab blev vi sendt effektivt af sted på Uddannelsescentrets videre færd.
//Pernille Bille Tvedt
HR- og kommunikationschef
Finanssektorens Uddannelsescenter

Brandbjerg som kulisse

Det har stor værdi for Den Danske 2-årige uddannelse i Åben Dialog, relations- og netværksarbejde, at vi holder til på Brandbjerg Højskole.

På Brandbjerg Højskole oplever vi en ramme for læreprocesser, hvor der er højt til loftet, rum for mangfoldighed og naturskønne omgivelser. Vi oplever, at højskolen som kulisse og samarbejdspartner hjælper os med at skabe en helhedsoplevelse af nærvær, fordybelse og dannelse – på tværs af perspektiver, positioner og organisationer.
Vi har i en årrække haft glæde af at benytte Brandbjerg Højskole til vores landsdækkende tværfaglige uddannelse. Uddannel- sens omdrejningspunkt er i fin synergi med de kvaliteter som vi oplever er Brandbjerg Højskoles DNA.

Højskolens særlige kvaliteter understøtter detagernes samlede udbytte, og er anledningen til at vi vælger at lægge vores forløb netop på Brandbjerg. Vi ser frem til at afholde vores efteruddannelsesseminarer på Brandbjerg Højskole også i 2018-2019.

// Helle Vase
Udviklingskonsulent, Åben Dialog

Tak for tre dejlige, spændende og lærerige weekender på Brandbjerg

Seks unge kommende mentorer fra Værestedet Space har deltaget i en mentoruddannelse, hvor den teoriske del foregik på Brandbjerg Højskole, fordelt over tre weekender, i efteråret 2016.

Værestedet Space er et værested for anbragte og tidligere anbragte unge i Kolding Kommune.

Indholdet i weekenderne har haft fokus på  personligudvikling, udfordre egen komfort zone, træne struktur, ledelse og planlægning.

Tilbagemeldingen fra de unge mentorer har været, at de oplevede 3 fantastiske weekender med anerkendende undervisere, som gjorde at de unge turde udfordre sig selv; at de har lært sig selv bedre at kende og at de nu er klar til at påtage sig en mentorrolle.

//Leise Raarup
Projektleder
Værestedet Space

Engelskkurser – skræddersyet til vores behov

 

‘Kursusformålet var at turde tale og øve hverdags engelsk ved at leve en uge på engelsk, således at medarbejderne er mere klar på kommunikation på engelsk i arbejdet. Det fik de. De fik også personlig udvikling, tryghed, sjov, samarbejde, indlevelse og meget vigtigt; de fik lyst til at tale.’

//Susanne Bentzen

Associate Manager med ansvar for kompetence udviklingsaktiviteter
Product Supply

Novo Nordisk A/S

UNLEASH

1000 talenter fra 129 lande deltog i UNLEASH innovation Lab i Danmark i august. Fokus var at skabe nye løsninger på FN’s Verdensmål. På Brandbjerg var ugens tema Education and ICT –  Esben Sloth fra Sloth Visuals har redigeret denne film om en helt særlig uge!

Læs mere her: Link til presseudklip om UNLEASH og på UNLEASHs hjemmeside

Har du nogle spørgsmål vedr. vores konferencecenter, eller vil du gerne høre mere om, hvordan vi helt konkret kan hjælpe dig med at afholde dit kursus, seminar eller møde – så ring til Annette Grønhøj på tlf. 7587 1500 eller send hende en mail på ag@brandbjerg.dk

BRANDBJERG HØJSKOLE

Brandbjergvej 12
7300 Jelling
Telefon(+45) 75 87 15 00
E-mail: bh@brandbjerg.dk
Mandag til Fredag: 9.00 til 15.00

Brandbjerg er en del af HØJSKOLERNE

Generic filters
Exact matches only

Bestil brochure eller rundvisning om lange kurser

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

OM BRANDBJERG HØJSKOLE

Bliv del af et stærkt fagligt og socialt fællesskab for livet: Kom med os ud i Danmarks smukkeste natur, der omkranser højskolen ved Vejle og rejs med på studietur og oplev verden. Hvad drømmer du om? Tag første skridt på Brandbjerg Højskole i Jylland.