Velkommen til forstanderens blog

Farvel til træerne på Brandbjerg

Farvel til de stolte kæmper

Forleden var en lidt trist dag på Brandbjerg. To af højskolens stolte gamle kæmper er faldet. En Ask og en gråpoppel.

Da asken rundede de 100 år i begyndelsen af forrige århundrede, så den for første gang poplen titte frem over herregårdens tag. Siden da stod de begge vagt om herregården i endnu 100 år, før saven endte deres dage.

Megen vind har kærtegnet kæmpernes kroner siden da, mange fortællinger har svøbt sig om deres vejrbidte stammer, og meget liv har udfoldet sig under deres svalende skygge. Men gamle som de var, truede de herregården med hensygnende rodnet og rådnende grene. Og efter to århundreders rislen i bladhanget, er deres livsbane nu bragt til en ende. Og dog. For nyt liv spirer i deres fald.

Rundt om poplens mægtige nedlagte stamme skabes nu en sansehave til fryd og væren for kommende generationer, og i askens tidligere skygge en bålhytte som ramme om bevægelse og fællesskab. Og de første par år får asken endda lov at sprede lys og varme i hytten med sit velbrændende ved. Et vemodigt farvel til kæmperne og velkommen til nye tider og nye liv.