Bestyrelsen

Repræsentantskabet og Bestyrelsen

På Brandbjerg har vi et stærkt repræsentantskab bestående af en mangfoldig forsamling af visionære og ressourcestærke personer med meget forskellige erfaringer og kompetencer.

På det ene af 2 årlige møder, vælges medlemmer fra repræsentantskabet til Brandbjerg Højskoles bestyrelse. Her skal 6 repræsentantskabsmedlemmer arbejde sammen med 2 repræsentanter fra Elevforeningen og 1 repræsentant fra foreningen Brandbjerg Højskoles Venner. Herudover deltager repræsentanter fra ledelsen og personalet i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Tryk på knapperne for at vælge repræsentantskabet eller bestyrelsen

Ole Nørgaard Andersen

Direktør (Emeritus), Håndværksrådet. Formand for bestyrelsen 

” Har indtil 2008 været ejer af og direktør for Nama A/S, en maskinfabrik med 35 – 40 ansatte beliggende i Nørre Snede, mellem 30 og 50 % af omsætningen blev solgt til eksport. Er i dag aktiv i bestyrelser og med investering. Har gennem tiden været aktiv i organisations og uddannelsesverdenen herunder
formand for Teknisk Skole i Horsens i en ca. tiårig periode.”

Ane Liebing Grøngaard

PR- og kommunikationsansvarlig på Lyngs Idrætsefterskole og selvstændig kommunikationskonsulent ved Liebing Kommunikation

“En kommunikationsnørd, der blandt andet brænder for at nytænke højskolernes rolle i omstillingen til et grønt og bæredygtigt Danmark. Jeg ser Brandbjerg som et fremragende eksempel på et sted, der tænker i eksperimenter og ønsker at udvikle højskole- og andelsbevægelsen til en version 2.0. Jeg bor i Thy, hvor jeg halvdelen af tiden arbejder med digital kommunikation og PR på en efterskole og i den anden halvdel hjælper lokale virksomheder og organisationer med kommunikationsrådgivning, strategi, sociale medier, tekstforfatteri, annoncering med mere.

Asser Amdisen

Direktør, George Stage

“Jeg er historiker og har arbejdet som museumsinspektør, museumsleder,
højskoleforstander, selvstændig konsulent og i øjeblikket som direktør for fonden bag
skoleskibet Georg Stage.
Jeg er god til tre ting. Jeg har haft succes med at vende gode virksomheder med støvet ry og gøre dem
aktuelle. Jeg er en god historiefortæller, som kan samle mange informationer i meningsfulde
helheder. Jeg kender rigtigt mange mennesker, som laver rigtigt mange forskellige ting.
Jeg har en fortid i bestyrelserne for interesseorganisationer, en stor fond og forskellige
andre steder. Sagt kort, så er jeg en økonominørd med ledelse i blodet og med klassiske humanistiske
værdier.”

Hanne Hautop (orlov fra bestyrelsen)

Rektor, Rosborg Gymnasium 

“Jeg er rektor ved Rosborg Gymansium & HF – en stilling jeg har haft siden 1. maj 2015. Tidligere var jeg i 7 år national talentchef og leder af Mærsk Mc-Kinney Møller videncenter i Sorø. Jeg har i mange år arbejdet nytænkende og vedholdende med talentudvikling i det danske uddannelsessystem. Tidligere har jeg stået i spidsen for indførelsen af studieretningsgymnasiet og almen studieforberedelse.

Jeg er cand. scient. i matematik og fysik fra Aarhus Universitet og har læst filosofi i Tyskland. Jeg har 13 års erfaring som gymnasielærer og har været medforfatter på flere lærebøger. Jeg har siddet i en række politisk udpegede arbejdsgrupper med fokus på uddannelsesområdet og er en kendt debatør , ordstyre. ”

Leo Komischke-Konnerup

Chefkonsulent UC Syddanmark

“Født 1960. Bor i Broager i Sønderborg kommune. Jeg er oprindeligt læreruddannet fra Tønder Statsseminarium 1983. Var derefter lærer og leder ved frie skoler, folkeskoler og sociale døgninstitutioner i 20 år. kandidatstudium ved Århus Universitet og adjunkt/lektor ved læreruddannelsen og senere videncenterleder i Videncenter for Almen pædagogik og formidling ved UC Syd. Er nu ansat som chefkonsulent og ph.d.-studerendeved UC Syds afdeling for udvikling og forskning. Er optaget af de frie skoler i Danmark og deres pædagogiske og politiske opgave.”

Henrik Skov

Repræsentant fra Brandbjerg Højskoles Venner

Emil Pedersen

Elevrepræsentant for Brandbjerg Højskoles Elevforening

Tidligere højskoleelev på årgangene F13. Udover mine kurser på Brandbjerg Højskole har jeg også deltaget i kortere kurser på Højskolen Østersøen, Silkeborg Højskole, Krogerup Højskole, Ryslinge Højskole samt været frivillig for FFD. Når jeg ikke befinder mig på en højskole bruger jeg min tid som studerende på cand.. merc. psyk. på Copenhagen Business School.  Professionelt har jeg tidligere været sæsonmedarbejder i Fårup Sommerland, praktikant i Roskilde Kulturservice A/S samt praktikant i Rambøll Management Consulting.

Jeg er særligt interesseret i højskolernes rolle i et samfund, der i højere grad fokuserer på den individuelle præstation frem for kollektive problemstillinger og sammenhængs kraft.

Astrid Søe

Astrid Søe (suppleant)

Foredragsholder, rådgiver.

Arbejder med folkeoplysning, dannelse og samtale.
Ambassadør for Epale EU.
@Grundtvig live og på Twitter

ansigt_billede kommer snart

Mette Rose Kongstad

Elevrepræsentant for Brandbjerg Højskoles Elevforening 

 

Info følger

Nikolaj Rysager

Suppleant. Karise Efterskole, Forstander

Jeg er uddannet lærer, nu forstander på en efterskole for unge med særlige læringsforudsætninger. Jeg arbejder hver dag på at holde efterskole, der sikrer, at også kognitivt svage elever betragtes og bliver synlige som en del af en ungdomsårgang.

Jeg er ved at tage en master i Organisationspsykologi på Ruc (MPO)..

… og så har jeg tidligere lavet plader og spillet koncerter på spillesteder og festivaler i hele landet.. Nu spiler jeg mest med mit hyggeorkester Grassolin`, hvor vi spiller Gasolin, men som bluegrass med vaskebræt, guitar, violin og trestemmig sang..