Repræsentantskabet

Repræsentantskabet og Bestyrelsen

På Brandbjerg har vi et stærkt repræsentantskab bestående af en mangfoldig forsamling af visionære og ressourcestærke personer med meget forskellige erfaringer og kompetencer.

På det ene af 2 årlige møder, vælges medlemmer fra repræsentantskabet til Brandbjerg Højskoles bestyrelse. Her skal 6 repræsentantskabsmedlemmer arbejde sammen med 2 repræsentanter fra Elevforeningen og 1 repræsentant fra foreningen Brandbjerg Højskoles Venner. Herudover deltager repræsentanter fra ledelsen og personalet i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Tryk på knapperne for at vælge repræsentantskabet eller bestyrelsen

I alfabetisk orden

Ane Liebing Grøngaard

PR- og kommunikationsansvarlig på Lyngs Idrætsefterskole og selvstændig kommunikationskonsulent ved Liebing Kommunikation

“En kommunikationsnørd, der blandt andet brænder for at nytænke højskolernes rolle i omstillingen til et grønt og bæredygtigt Danmark. Jeg ser Brandbjerg som et fremragende eksempel på et sted, der tænker i eksperimenter og ønsker at udvikle højskole- og andelsbevægelsen til en version 2.0. Jeg bor i Thy, hvor jeg halvdelen af tiden arbejder med digital kommunikation og PR på en efterskole og i den anden halvdel hjælper lokale virksomheder og organisationer med kommunikationsrådgivning, strategi, sociale medier, tekstforfatteri, annoncering med mere.

Astrid Søe

Astrid Søe

Foredragsholder, rådgiver.
Arbejder med folkeoplysning, dannelse og samtale.
Ambassadør for Epale EU.
@Grundtvig live og på Twitter

Asser Amdisen

Direktør, George Stage

“Jeg er historiker og har arbejdet som museumsinspektør, museumsleder,
højskoleforstander, selvstændig konsulent og i øjeblikket som direktør for fonden bag
skoleskibet Georg Stage.
Jeg er god til tre ting. Jeg har haft succes med at vende gode virksomheder med støvet ry og gøre dem
aktuelle. Jeg er en god historiefortæller, som kan samle mange informationer i meningsfulde
helheder. Jeg kender rigtigt mange mennesker, som laver rigtigt mange forskellige ting.
Jeg har en fortid i bestyrelserne for interesseorganisationer, en stor fond og forskellige
andre steder. Sagt kort, så er jeg en økonominørd med ledelse i blodet og med klassiske humanistiske
værdier.”

Bjarne Aarup

Advokat, Saxo Advokater

“Som opvokset på en gård nord for Ringkøbing interesserer jeg mig fortsat for
landbruget, naturen og yderområderne. Engagementet er dog blevet mindre med
årene.

Efter endt uddannelse i Århus arbejdede jeg som advokatfuldmægtig og advokat i
København indtil 2004, hvor min kompagnon og jeg stiftede Saxo advokater. Vejle har
herefter været udgangspunktet for mit liv de sidste 10 år. Arbejdsmæssigt beskæftiger
jeg mig med alle aspekter vedrørende fast ejendom, ligesom jeg bruger en del tid på
insolvensretlige problemstillinger og almindelig erhvervsrådgivning.

Privat bor jeg sammen med Susanne, og vi har sammen Noa (3). Herudover har jeg
Anne (15) og Sune (12). Min fritid bruger jeg på fodbold og jagt.” Advokat

Dorte Brøckner

Underviser, Tænketanken Sophia 

Stifter af FILOSOFAEN – tid til nærvær og eftertanke
Højskolelærer
Løst tilknyttet Xeneriet og Spotlight børnefestivallen i Vejle”

Esben Kullberg

Sekretariatsleder på Foreningsfællesskabet Ligeværd

Lidt om Esben:

“Jeg er chef for Ligeværds sekretariat. Her servicerer vi foreninger, der arbejder for og med børn, unge og voksne med særlige behov. Inden jeg kom til Ligeværd, var jeg rektor på Aarhus kunstakademi, hvor jeg selv blev uddannet tilbage i 1985. Senere blev jeg teolog og var sognepræst gennem 8 år i en Aarhus forstad. Derefter skiftede jeg kjolen ud med en konsulent habit, da jeg startede min egen selvstændige konsulentvirksomhed med coaching og ledelsesudvikling samtidig med, at jeg underviste på Aarhus Universitets Business Development Engineer uddannelse.

Det lyder måske som en zigzag kurs, men den røde tråd har altid været at udvikle menneskers ressourcer, så de kan udleve deres potentiale. Det perspektiv, håber jeg også, at jeg kan bruge i Brandbjerg højskoles repræsentantskab.”

Flemming Riis

Malermester, Håndværksrådet 

Malermester i 36 år
Næstformand i danske malermester 23 år – Hvr. bestyrelse i 8 år
Formand i bygge og anlægsgruppen .
Formand arbejdsmiljøhuset
Syns og skønsmand for Civilretten
Lægdommer i Venstre Landsret.

Hanne Hautop – (orlov fra bestyrelsen)

Rektor, Rosborg Gymnasium 

“Jeg er rektor ved Rosborg Gymansium & HF – en stilling jeg har haft siden 1. maj 2015. Tidligere var jeg i 7 år national talentchef og leder af Mærsk Mc-Kinney Møller videncenter i Sorø. Jeg har i mange år arbejdet nytænkende og vedholdende med talentudvikling i det danske uddannelsessystem. Tidligere har jeg stået i spidsen for indførelsen af studieretningsgymnasiet og almen studieforberedelse.

Jeg er cand. scient. i matematik og fysik fra Aarhus Universitet og har læst filosofi i Tyskland. Jeg har 13 års erfaring som gymnasielærer og har været medforfatter på flere lærebøger. Jeg har siddet i en række politisk udpegede arbejdsgrupper med fokus på uddannelsesområdet og er en kendt debatør , ordstyre. ”

Henrik Friis

Direktør i Karisefonden

Bosat i Karise.

Direktør i Karisefonden, der er en socialøkonomisk virksomhed, driver Særligt Tilrettelagt Uddannelse, botilbud og beskæftigelse for borgere med særligere forudsætning.

Tidligere Efterskoleforstander gennem mange år.

Formand for STU-foreningen Consentio.

Medlem af byrådet i Faxe Kommune.

Henrik Hartvig

Tidligere forstander på blandt andet Adventure Efterskolen og Viby Efterskole, ABO i SoundHouse Brandbjerg

” 52 år og har musik og teater som grundlag for en karriere, der har ført mig vidt omkring i den kunstneriske verden og som underviser og mentor for rigtig mange unge mennesker. Jeg startede som udspillende musiker i 1978, og fra da af og til jeg i 2006 blev forstander, har jeg arbejdet og udviklet mig som komponist, sangskriver, musiker, lydproducer/tekniker, manuskriptforfatter, underviser og forretningsmand.
Seneste 10 år: Forstander for Ærø Højskole (musik & teater), Helnæs Højskole (Kunst
& filosiofi), Adventure Efterskolen (outdoor & krop), Viby Efterskole (musik, dans &
teater).
Knapt et år som Projekt- og kunstnerisk leder af SoundHouse på Brandbjerg Højskole, herefter formand for Advisory Boardet. De sidste 10 år har jeg arbejdet koncentreret med kursusudvikling, fagudvikling,
skoleudvikling”

Jan Arvidsen

Ph.d. -stipendiat, SDU, Institut for Idræt og Biomekanik 

“Jeg underviser og forsker i friluftsliv og idræt på Syddansk Universitet, og har tidligere været højskolelærer i en årrække, hvor jeg ligeledes arbejdede med idræt og friluftsliv. Min uddannelsesbaggrund er idrætsorienteret og pædagogisk, hvor jeg særligt har interesseret mig for Dannelsestænkning, Friluftspædagogik, Sikkerhed og
kystfriluftsliv samt børn og unges friluftsliv og forhold til naturen. Jeg bruger meget af min fritid på at ro kajak, at stå på ski, at være på tur, at cykle og løbe.”

Jens Ole Jørgensen

Forstander Produktionsskolen Datariet

“Med afsæt i en grunduddannelse som socialrådgiver er mine faglige og personlige kompetencer udviklet gennem mange års arbejde indenfor sociale, pædagogiske og uddannelsesmæssige sammenhænge. Jeg har været forstander på Produktionsskolen Datariet i Vejle siden 2014.

 

Jeg er særligt optaget af, at der findes gode helhedsorienterede uddannelser til unge, der ikke går den lige vej gennem det almindelige uddannelsessystem. Her tænker jeg, at højskolen skal være en mulighed for alle unge!”

 

Jens Kjær

Tidligere forstander på Tolne efterskole

Bor i Hjørring i Nordjylland.

Erfaring som:

Lærer i folkeskolen

Skolekunsulent ved Pædagogiske Psykologisk Rådgivning i gl. Sæby kommune

Rådgivning og vejledning af elever, lærer og skoleledere. Samspilsproblemer, forældreinddragelse, klassekurser mv.

Forstander på Specialefterskolen Tolne efterskole i godt 20 år.

Pædagogisk, administrativ og økonomiske ansvar, herunder personaleledelse for 40 medarbejdere

Nu har jeg startet egen virksomhed med to vidt forskellige men hyggelige spor, nemlig med salg af brugskunst og møbler importeret fra Bali samt rådgivning  for skole og institutionsledere

John Schalertz

Manager, LEGO System A/S

Født den 23. oktober 1961. Gift med Margrethe og har 2 børn: Johan på 20 år og Sarah på 25 år.

Flyttede fra Sjælland til Jylland i 2000.

Arbejdesliv:

  • Uddannet inden for handel og kontor
  • 5 år ved forsvaret som reserveofficer
  • 1 år hos Brødrene Dahl
  • Siden 1986 hos LEGO (1 år som designer, 14 år som personaleleder og 15 år som projektleder)

Fritid:

Spiller golf på 20.år (knæ og ankler kunne ikke tåle fodbold mere.)

Er formand for Jelling Golfklub på 4. år. Med i bestyrelsen på 6. år.

Som person er jeg glad og positiv og tror på det bedste i mennesker.

Kasper Zederkof

Project leader, DR

Ken Rinder Sørensen

Funktionsleder, Røde Kors 

” Bor i Kolding med min familie Katrine, Asta, Freia, August og Wilmer. Har kontor i Jelling men løser ofte opgaver rundt på forsk. Asylcentre. Har arbejdet i Grønland i ca. 7 år bl.a. som Centerleder i Sisimut og Superintendent HR/Information for MTH på Thule Air Base. Interesseret i integration og flygtninge generelt. Mit arbejde fylder selvsagt meget – fritiden bruger jeg med min familie.”

Kirsten Kampp

Selvstændig, Leadercoach/procesleder

“Selvstændig siden 2004. Arbejder i dag primært med lederudvikling – som coach for ledere i individuelle forløb og som team- og relationscoach for ledergrupper. 15 års erfaring som coach

Se www.kirstenkampp.dk

10 års ledererfaring( Bl.a. Udviklingschef Kaospiloterne, HR chef Royal Greenland, Nuuk, Kursus/udviklingsafdelingen Peter Sabroe Seminariet) Igennem 25 år har jeg som konsulent, procesleder og underviser skabt refleksive og udfordrende læringsrum for små og store grupper af mennesker i vidt forskellige organisatoriske, ledelsesmæssige og relationelle udviklings.- og forandringsprocesser i såvel private som offentlige virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Bl.a. initiativtager og udvikler af det ene af de 3 kernefag på Kaospilotuddannelsen;
Creative proces design

Pædagoguddannelsen Peter Sabro seminariet: Underviser i Socialfag, Kommunikation, Organisation og ledelse. Projektleder på stort kulturprojekt i festugen. Leder af kursusafdelingen”

Kirstine Rasmussen

Public affairs advisor, Carlsbergfondet”

“Jeg arbejder i Carlsbergfondet, som public affairs advisor for vores formand. Jeg har i den forbindelse været med til at starte og afvikle UNLEASH, som i 2016 blev grundlagt ud fra visionen om at bygge verdens ledende laboratorium og platform for innovative, gennemførlige og skalerbare løsninger til FNs 17 Verdensmål. Det skete bl.a. i samarbejde med Brandbjerg Højskole og 9 andre folkehøjskoler, der sammen dannede rammen om en del af opholdet for de 1000 unge talenter, som deltog i UNLEASH i 2017. Jeg har en kandidatgrad fra CBS i International Business and Politics, hvor jeg skrev speciale om private fonde. Jeg har nemlig en stor interesse for de private fonde, fordi de har fantastiske muligheder for at udvikle og styrke vores samfund gennem bl.a. nytænkende samarbejder og grundet deres unikke kombination af ressourcer.”

Lars “Charlie” Mortensen

Direktør, Jelling Musik Festival 

Født 1958 – gift med Britt og har 2 voksne sønner.
Opvokset i Ødsted – skolegang Ødsted/Egtved – Rødkilde Gymnasium – Sønderborg
Søfartsskole – Sejlads – Søværnet.
Uddannelse:
Folkeskolelærer fra Jelling Seminarium 1983
Arbejde :
Lærer på Grønland- Forstander på Fredericia Idrætsdaghøjskole og leder af Idræt i
Dagtimerne i 17 år
Medstifter af Jelling Musikfestival i 1989
Ansat som Direktør i Festivalen og Fonden i 2004……
Tidligere bestyrelser :
JFS Fodbold, Fredericia Idrætscenter ( 1998 – 2004), Festival Danmark
Nuværende bestyrelser:
Dansk Live ( Brancheforening for Festivaler, Kulturhuse og spillesteder, Jelling
Sparekasse Fond
, Komiteen for uddeling af VAF ” Åbenhedspris”, Byens Hus Ejerforening.
Andet :
Udøvende musiker – sejler/langtur – foredragsholder – modtager af Vejle Kommunes
Kulturpris 2011 – Klumme Skribent i Vejle Amts Folkeblad

Lars Myrthu-Nielsen

Øko-net / Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis

Jeg er iværksætter- og projektmagertypen, og har fx udgivet nyhedsblad om økologi og bæredygtig udvikling i 10 år, og drevet en stor database på nettet for at skabe det grønne overblik. Driver et økologisk husmandssted på 8 ha, økologi på ærtevek /Fremtidens husmandssted, i Ollerup ved Svendborg. vores mål er at kunne tilbyde kurser i økologisk praksis og levevis, centreret omkring lokal fødevareproduktion. Stedet er et eksperimentarium i at leve økologisk og bæredygtigt og sklakoblrt til det nye europæiske projekt, der hedder Living and learning om Organic Farms – LLOOF, som er et projekt under WOOF – World Wide Opportunities non Organic Farms .

Lene Tangaard

Professor, AAU

“Lene tanggard er cand.psych., Ph.d. og Professor ved Institut for Kommunikation,
Aalborg Universitet. Leder af Center for Kvalitative Studier med professor Svend
Brinkmann. Leder af The International Centre for the Cultural Psychology of Creativity
(ICCPC), (med lektor Vlad Glaveanu). Medlem af erhvervsforskerudvalget,
Innovationsstyrelsen”

Leo Komischke-Konnerup

Chefkonsulent UC Syddanmark

“Født 1960. Bor i Broager i Sønderborg kommune. Jeg er oprindeligt læreruddannet fra Tønder Statsseminarium 1983. Var derefter lærer og leder ved frie skoler, folkeskoler og sociale døgninstitutioner i 20 år. kandidatstudium ved Århus Universitet og adjunkt/lektor ved læreruddannelsen og senere videncenterleder i Videncenter for Almen pædagogik og formidling ved UC Syd. Er nu ansat som chefkonsulent og ph.d.-studerendeved UC Syds afdeling for udvikling og forskning. Er optaget af de frie skoler i Danmark og deres pædagogiske og politiske opgave.”

Mikkel Sandal Hansen

Youngconsult, Partner

Jeg er uddannet cand. merc. i strategi, organisation og ledelse.

Jeg brænder for at afdække og udbrede budskabet om unge menneskers drivkraft og motivation. Til dagligt rådgiver jeg virksomheder i forhold til at skabe de optimale rammer for, at unge mennesker kan udfolde deres potentiale. Jeg har en stor interesse i at bidrage til udviklingen af Brandbjerg Højskole, da jeg over de seneste år har fået øjnene op for den dannelse, som jeg har med hjemmefra. Det er mit ønske, at flere unge mennesker får en solid karakter til at komplimentere de andre karakterer, som de bombarderes med i disse tider. Jeg har således en stor passion for at hjælpe Brandbjerg Højskole med at finde ind til kernen af, hvordan de kan levere god dannelse til deres elever.

Særligt håber jeg, at kunne bidrage med strategisk og forretningsmæssig sparring til Brandbjerg Højskole.

Nikolaj Rysager

Karise Efterskole, Forstander

Jeg er uddannet lærer, nu forstander på en efterskole for unge med særlige læringsforudsætninger. Jeg arbejder hver dag på at holde efterskole, der sikrer, at også kognitivt svage elever betragtes og bliver synlige som en del af en ungdomsårgang.

Jeg er ved at tage en master i Organisationspsykologi på Ruc (MPO)..

… og så har jeg tidligere lavet plader og spillet koncerter på spillesteder og festivaler i hele landet.. Nu spiler jeg mest med mit hyggeorkester Grassolin`, hvor vi spiller Gasolin, men som bluegrass med vaskebræt, guitar, violin og trestemmig sang..

Olav Hesseldahl

Projektchef, Ungdomsbureauet 

“Uddannet cand.mag. i filosofi og medievidenskab med en baggrund som vært på 24/syv og ungdomsaktivist. Stifter af Ungdomsbureauet, der laver pop-up-platforme for unge, så de kan undersøge demokratisk deltagelse på nye måder. Vi har lavet mange skøre ting (tjek www.ungdomsbureauet.dk) og står overfor vores hidtil største
udfordring: Ungdommens Folkemøde i september. En demokratisk festival for 10.000 unge I Søndermarken på Frederiksberg”

Ole Nørgaard Andersen

Direktør (Emeritus), Håndværksrådet. Formand for bestyrelsen 

” Har indtil 2008 været ejer af og direktør for Nama A/S, en maskinfabrik med 35 – 40 ansatte beliggende i Nørre Snede, mellem 30 og 50 % af omsætningen blev solgt til eksport. Er i dag aktiv i bestyrelser og med investering. Har gennem tiden været aktiv i organisations og uddannelsesverdenen herunder
formand for Teknisk Skole i Horsens i en ca. tiårig periode.”

Ove Pedersen

Erhvervschef (Emeritus) Den Jyske Sparekasse. Næstformand for bestyrelsen 

“Har været ansat i pengeinstitut i 45 år. Danske bank i 36 år og Den Jyske Sparekasse i
9 år.

Er nu på pension hvor jeg beskæftiger mig med bestyrelsesarbejde i 3 forskellige virksomheder ud over at være næstformand og forretningsudvalgsmedlem for Brandbjerg Højskole.

Jeg driver idag mit eget IT firma med rådgivning og undervisning indenfor brugen af PC, Ipad, IPhone, samt tilbyder mine kunder at løse deres hardware og softwareproblemer.”

Peter Matzen

Underviser, Sager der samler. Stifter af Handlemod

“Min styrke er at skabe læringsmiljøer, som støtter både personlig udvikling og udvikling af inkluderende og skabende fællesskaber. Arbejder i spændingsfeltet mellem entreprenørskabsundervisning, aktivt medborgerskab og social innovation, projektledelse og samfundsudvikling gennem deltagelse af civilsamfundet..
Er tidligere underviser på Brandbjerg Højskole på Eventlab.”

Thomas Aastrup Rømer

Cand. Scient.pol. og lektor i pædagogisk filosofi ved Aarhus Universitet

Jeg interesserer mig for mange forskellige pædagogiske, filosofiske og politiske emner, som jeg bl.a. har skrevet om i bøgerne ”At lære noget i en verden uden gelænder”, ”Uddannelse i spænding”, ”Krisen i dansk pædagogik”, ”Pædagogiske landskaber” og ”Ballade i pædagogikkens forsamlingshus”. Jeg arbejder især med at forene dansk pædagogisk tradition i dens fulde pluralisme med moderne pædagogisk teori.

Til daglig arbejder jeg ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) ved Aarhus Universitet. Her underviser jeg i teoretisk pædagogik på kandidatuddannelserne i Generel Pædagogik og Pædagogisk Filosofi.”

Man kan løbende følge mit arbejde på hjemmesiden www.thomasaastruproemer.dk og på min facebook-side.

Poul Erik Juul Jensen

Landmand

Bor i Kollerup
13 år i Jelling byråd ,hvoraf 5 år som viceborgmester
En del år i Brandbjergs bestyrelse og formand frem til april 2015

Susanne Bentzen

Lidt om Susanne Bentzen

Gift med Verner Bentzen (selvstændig)
Har 2 børn; Jakob Bentzen – studerer Sociologi (AAU) og Julie Bentzen – studerer Kemi og Teknologi (DTU)
Interesser er familie, venner, sport, have, musik, bøger
Personlighed rummer rigtig meget, herunder et glad sind, humor, hjælpsomhed, stor livslyst og ønske om udvikling og læring

Erfaring
I samarbejde med samarbejdspartnere, eget team, specialister og i høj grad tekniske skoler, Industriens Uddannelser, DI, andre virksomheder, og BRANDBJERG Højskole har mit arbejde de seneste 13 år i store træk drejet sig om læring, uddannelse, træning og udvikling.

Herunder at fastlægge og udvikle kurser, både internt som eksternt. Internt har jeg været med til at designe en intern håndværker uddannelse (fra onboarding til specialist niveau), engelsk kurser (2 niveauer) samt videre udvikle på eksisterende kurser.
Eksternt har jeg bidraget i 3 lokale uddannelsesudvalg på tekniske skoler.
Jeg har bidraget til en forbedret bekendtgørelse af Industri Operatør uddannelsen herunder en udvidelse af uddannelsen med 10 uger for at imødekomme naturfagsbehov, og en mulighed for et differentieret udbytte (NN har ønsket et avanceret niveau).

Målgrupperne har været voksne ufaglærte og faglærte i produktion samt kontorelever.
For operatører drejer det sig om opkvalificering fra ufaglært til faglært. Gøre klar til at håndtere ny læring/uddannelse, håndværk, nye opgaver, roller og ansvar herunder faglig som personlig udvikling.

For håndværkere drejer det sig om opkvalificering ift. ændrede strategier. Ny måde at tænke, udføre og vurdere opgaver, roller og ansvar faglig som personlig udvikling.

For kontorelever drejer det sig om at lære kontorfaget, samfundets opbygning herunder arbejdsmarkedets vilkår, faglig som personlig udvikling.

Søren Dupont Kristensen

Direktør, EnergiNet

Søren er 39 år og uddannet økonom fra SDU i Odense. Han har siden 2003 arbejdet for det nationale systemansvarlige energitransmissionsselskab i Danmark Energinet.dk. Energinet.dk er en selvstændig offentlig virksomhed, som har ansvar for forsyningssikkerhed og effektive markeder for el og gas. Søren har haft forskellige job i Energinet.dk og primært arbejdet med elmarkedsforhold, strategi samt strategisk planlægning og udvikling. I dag er Søren direktør for forretningsenheden Systemudvikling og Elmarked.

Privat bor Søren i Skibet med sin kone Charlotte, der er efterskolelærer, samt datteren Cathrine. Fritiden bruges i familiens fritidshus på Endelave samt på jagt og fiskeri.

Vanessa Salome Christophersen

Journalist, Kristeligt Dagblad

”Jeg brænder for journalistik, undervisning og udvikling af debat, demokrati og
oplysning. Jeg er debatjournalist på Kristeligt Dagblad, hvor jeg laver interviews til avisen og udvælger og redigerer kronikker, indlæg og læserbreve.

Fra 2013-17 arbejdede jeg på Politikens debatredaktion og Politiken Live, blandt andet som projektleder for Politikens debattør- og kritikerskole, Politikens scene på Folkemødet og DM i debat.

Jeg har studeret statskundskab, som jeg afsluttede i 2015 med et speciale om deliberativt demokrati med Politikens debattør- og kritikerskole som case

Jeg afleverede i april 2015 speciale på Statskundskab om deliberativt demokrati med Politikens debattør- og kritikerskole som case.”