Pædagogisk udvikling

Højskolen er et helt særligt rum og vi formidler gerne om vores værdier

Vi har mange stærke kræfter i huset og et meget stort netværk med kompetencer indenfor pædagogisk udvikling – bl.a i vores repræsentantskab. Brandbjerg Højskoles forstander, Simon Lægsgaard, er medlem af FFD’s bestyrelse (Forenede Folkehøjskoler i Danmark) og er formand for det udvalg, der arbejder med pædagogisk udvikling i højskolebevægelsen. Dertil er han tovholderfor for arbejdet med bæredygtighed og dannelse. Vælger I Brandbjerg som ramme for et kursus om pædagogisk udvikling, bidrager vi derfor meget gerne med indhold.

Dannelse

På Brandbjerg deltager vi meget aktivt i dannelsesdagsordenen, arbejder med mange former for dannelse og som et levende laboratorium for det mangfoldige møde, har rammen mange inspirerende muligheder. Vi holder bl.a. oplæg for folkeskolelærere om dannelsesdefinitioner, I Wifin-regi om global dannelse og på DL’s og FFD’s nye ugekursus: Lærerværelset.

Bæredygtighed

Bæredygtighed som mind-set eller en tilgang til verden, optager os meget. Ikke blot i en snæver klimamæssig forstand. Højskolen er løbende medarrangør af landsdækkende seminarer omkring bæredygtighed og dannelse og bidrager i forskellige uddannelsessammenhænge med workshops og oplæg om emnet. Vi leverer bl.a. oplæg til VUC’s årsseminar for undervisere, Højskolebladet Live og Folkemødet.

 

Entreprenørskab

Entreprenørskab, innovation og handlemod er en del af Brandbjergs hverdag. Det afspejles i mange undervisningssammenhænge og ikke mindst på vores hovedfag EventLab. Vores undervisere bidrager til konferencer omkring entreprenørskab i udannelser, og har faciliteret underviserworkshops på tværs af Norden indenfor emnet – I Danmark bl.a på KU, RUC og Designskolen i Kolding.

 

Integration og fællesskaber

Mangfoldighed står helt centralt for Brandbjerg! 20 % af eleverne på vores lange kurser er internationale studerende. Fællesskabskonstituering er vores spidskompetence. En del af vores arbejde handler også om integration af flygtninge. Her bruges vores erfaring også ud af huset. Bl.a. med workshops for Vejle Biblioteks dialoggrupper for flygtninge. Vi har også hyppige samarbejder med Røde Kors’ lokale flygtningecentre.

Vejledning

Brandbjerg har i en årrække været samlingspunkt for vejledere fra forskellige dele af uddannelsesverdenen. Vi arbejder meget med bl.a. narrative metoder og holder oplæg ved regionale dialogmøder for vejledere om samarbejde med udfordringer i uddannelsessystemet, for gymnasievejledere og på nordiske konferencer om vejledning på Nordens højskoler.