Vælg en side

Sommervandring

Mandag 26. juli  søndag 1. august 

Sommervandring- Gå dig glad i godt selskab. Glæd dig til at opleve spændvidden i landskaberne fra smeltevandsdale, en imponerende dødis-sø, smukke bøgeskove, bjergtagende udsigter og hyggeligt samvær undervejs.   

TILMELD DIG HER

Vi skal opleve det smukke jyske sommerlandskab. Vandreturene er heldagsture, de varierer i både længde og sværhedsgrad, da landskaberne er meget forskellige ift. kupering og bevoksning – det er til gengæld det, der gør området så magisk, og du kan godt glæde dig! Forvent ture på cirka 11-16 km (fra ca 9.30 – 15.00). Glæd dig til sommerfællesskab, foredrag, morgensamlinger, sang, musik og en dejlig festaften. 

Glæd dig til smukke naturoplevelser i bl.a. den smukke Jelling skov med hulveje og skrænter, Verdensarv og vikingefortællinger i Kongernes Jelling, imponerende arkitektur på Vejle havn og Grejsdalen med sine mosbegroede stammer, den dybe ro og de vilde skrænter, Rørbæk sø og Gudenåens udspring samt Brandbjerg Sønderskov med uberørt natur. Herunder kan du se detaljerede beskrivelser af de forskellige ruter. 

Hver morgen starter vi dagen med morgensamling med sang fra højskolesangbogen og et tankevækkende indlæg. Ugen igennem vil der være foredrag og musikalske indslag, mulighed for hygge i atriumgården eller ved bålstedet, gåture i Brandbjergs egen skov, overnatning i vore 3 shelters ved bækken (frivilligt – for dem der har lyst) og meget andet godt. Hver aften sluttes dagen af med Brandbjerg Café, hvor der er mulighed for at mødes på tværs af ugens kurser og snakke og hygge sammen. Ugens sidste aften er der festmiddag.  

Tag dine bedste venner under armen – eller kom selv og skab nye venskaber. Sommervandring er en del af en aktiv sommeruge, hvor vi er sammen med ugens andre linjer: Havkajak, yoga og mad over ild. Vi vil lade os forkæle i en dejlig højskoleuge med god mad, spændende foredrag og masser af sang og ikke mindst nyde lyse sommeraftener sammen med andre glade kursister fra hele landet. 

Beskrivelse af ugens vandreture: 

Dette er eksempler på ture, du kan komme på. Hver dag vurderes vind og vejr, og derfor kan det ikke garanteres, at du kommer afsted på alle destinationer. 

Grejsdalstien- Dramatiske skrænter og urørt naturskov– ca. 15 km: Denne dag skal vi vandre på Grejsdalstien. Vi starter ved Bølgen, og derefter vandrer vi til Brandbjerg via den nyligt anlagte Grejsdalsti, der leder os gennem nogle af de smukkeste steder langs stien og følger Grejs å en god del af vejen. Den sidste del af turen er den fineste, for her vandrer vi et par kilometer i Brandbjergs egen skov, Brandbjerg sønderskov – glæd dig til at opleve højskolens baghave! Den fredede Grejsdal har et enestående idyllisk landskab og et rigt fugleliv. Grejsdalen er skabt på få dage, da der opstod dæmningsbrud på en stor issø, hvor kolossale vandmængder eroderede sig dybt ned i landskabet og skabte dalen. Grejsdalen er Danmarks dybeste dal – en kilometerlang sænkning med 50-70 meter høje, skovklædte skrænter, som ligger syd for højskolen i Brandbjerg Sønderskov og strækker sig ind til Vejle fjord. Området regnes for et af de smukkeste steder i Danmark. I Grejsdalen bugter den smukke Grejs å sig. Grejs Å er, på det nedre løb mod Vejle, et af de reneste vandløb i landet og kan med et fald på 50 m i løbet af sine 22 km nærmest kaldes en bjergbæk. 15 vandmøller har i tidens løb udnyttet åens kraftige strøm især på åens nederste 6 km, hvor faldet er på hele 25 m. I dag er kun Hopballe Mølle tilbage 

Vejle Ådal- Udsigter omkring Runkenbjerg – ca. 16 km: Ved Runkenbjerg, hvor Vejle Å og Egtved Å forenes, ser du et utroligt smukt og stort dallandskab med den ene bjergtagende udsigt efter den anden. Mosaikker af forskellige naturtyper og storslåede former med bakker, skråninger og flade udstrakte dalstrøg åbner sig for øjet. Vejle Ådal er Østjyllands længste og mest markante tunneldal. Den strækker sig ca. 20 km mod vest fra Vejle og ca. 20 km mod øst ud i Vejle Fjord. Det er flere tusind års erosion fra sidste istids enorme mængder af smeltevand, der løb under den 500 m tykke iskappe, som har dannet dalen. Vejle Ådal giver os i dag en fantastisk nøgle til forståelse af landskabsdannelsen både under og efter sidste istid. Foruden den markante ådal er her mange synlige spor efter randmoræner, issøer og dødisrelieffer – og det bedste er, at det er tydeligt at se det i landskabet. Ådalen omkring Runkenbjerg og Sønderkær blev fredet ved en stor landskabsfredning i 1980. Det har sikret arealet imod nye bygninger, og det er baggrunden for det helt enestående store og tætmaskede net af vandrestier, som findes her.  

Rørbæk sø- Gudenåen og Skjernåens udspring ca. 14 km: Vi vandrer denne dag i den bakkede natur, der omkranser den smukke langsø, Rørbæk Sø, der er omgivet af fredede skove i nærheden af både Gudenåens og Skjern ås udspring. Der er her chance for at se fiskeørn. Undervejs møder vi de to store banker, Kælderbanke og Fårebanke, der strækker sig ud fra søens vestende. De er smeltevandsaflejringer afsat gennem sprækker i den store isblok, som har ligget og udfyldt hele søbassinet. Efter isblokkens bortsmeltning lå materialet fra sprækkerne tilbage som øer i søen. 

Brandbjerg sønderskov og Højgård Skov- ca. 12 km: Vi skal ud på eventyr i vores egen skov og videre over til Højgård skov. Vi møder naturen uden for stierne – det kan vi, fordi det er vores egen skov, Brandbjerg Sønderskov. Herefter fortsætter vi ad store brede stier i Højgård skov, som ligger på skrænterne ned mod Fløjstrup bæk mod nord, Fruens Møllested bæk mod øst samt Grejs ådalens enge og Grejs å mod syd. Det kuperede terræn i Højgård skov har ikke været egnet til landbrug, derfor har det meste af området været dækket af skov siden istiden. Skoven er overvejende løvskov, og der er mange væltede træer og meget dødt ved i skoven. Store partier med nåleskov, især på den sandede jord mod øst, er ryddet og genplantet med løvskov, og på markerne omkring Højgård blev der plantet løvskov i 2012. I Højgård Skov er der en meget rig flora. En række planter i skoven bl.a. tætblomstret hullæbe, tyndakset star, finger-star, hvid hestehov, gul anemone og blå anemone er gammelskovsindikatorer. De spredes langsomt og er derfor kun almindelige i områder, hvor der har været løvskov uafbrudt i flere hundrede år.  

Medvirkende:  

  • Nis Thomsen, Naturvejleder– sætter pris på oplevelser i naturen og at opleve Danmark til fods. Nis har igennem mange år vandret i området omkring Brandbjerg og Vejle og kender det som sin egen baghave. Desuden så siger Nis, at man som naturvejleder kan kaste sin hat på jorden og så fortælle om det, den lander på. Du er velkommen til at teste ham. 
  • Birgitte Hansen: Gennem rigtig mange år har hun siddet ved klaveret og formidlet højskolesangen i ord og toner. Tidligere højskolelærer på Grundtvigs Højskole, Gerlev Idrætshøjskole og Ryslinge Højskole og var i femten år forstander for Skælskør Folkehøjskole, hvor hun etablerede en stærk sangtradition. Bor nu dels i Vestjylland og dels i København. 
  • Michael Rothstein: Mag.art. & Ph.d. Lektor i religionsvidenskab ved syddansk universitetReligionshistoriker Mikael Rothstein har været dybt nede i litteraturen og de gamle kilder, og han har studeret hovedjagtens spor frem mod nutiden, hvor kranierne stadig hænger ned fra langhusenes lofter. I foredraget fortæller han om hovedjagtens og kraniekultens betydning, og det, som forekommer grotesk, får en forklaring. 

Prisen inkluderer:

· 6 overnatninger i delt dobbeltværelse
· Fuldpension inkl.  festmiddag
· Kaffe/te og vand
· Øl, sodavand og vin kan tilkøbes.

Foredrag:
· Michael Rothstein: Hovedjagt og kraniekult på Borneo   
· Birgitte Hansen: Tradition og fornyelse i højskolesangbogen 

Andre oplevelser:
· Morgensamlinger
· Terningfortællinger
· Sangaften
· Udflugt

· Outdoor bio
· Bålhygge i Herregårdsparken

KURSUSPROGRAM

Mandag 26/7:
14.00: Ankomst 
15.00-17:00 Velkomst og rundvisning på skolen og Brandbjergs Historie: Vi går en tur på skolen, i parken og kigger ned i herregården, hvor vi hører om Brandbjergs historie og den tragiske fortælling om den grå dame.
19.30-21:00: Musikalsk rystesammen: Vi lærer hinanden at kende og kommer godt i gang med en herlig sommeruge. 
21.00: Brandbjerg Café:  Snak, brætspil, en kop te eller en lokalt brygget øl. 

Tirsdag d. 27/7:
8.30: Morgensamling
9.30-15.00: Sommervandringer: Se turbeskrivelser øverst på siden
16.00-17.30: Sæt i gang: Vi bliver klogere på verden og os selv.
19.30-21.00: Højskoleaften: Tirsdag aften mødes alle i huset  – en aften der byder på spændende foredrag, oplæg til debat eller meningsudveksling. Dette annonceres senere, men glæd dig.
21.00: Brandbjerg Café:  Snak, brætspil, en kop te eller en lokalt brygget øl. 

Onsdag d. 28/7:
8.30: Morgensamling
9.30-15.00: Sommervandringer: Se turbeskrivelser øverst på siden
19.30-21.00: Birgitte Hansen: Tradition og fornyelse i højskolesangbogenNovember 2020 udkom en ny udgave af højskolesangbogen. Den 19. udgave. Vi har i Danmarkshistorien oplevet store omvæltninger i højskolesangbogens 125-årige historie. Højskolesangene skærper vores opmærksomhed omkring disse begivenheder og giver os et unikt indblik i den samtid, som sangene er skrevet i. Vi skal høre om komponister, digtere og ikke mindst de historiske begivenheder, som var anledning til sangene. Vi vil sammen synge mange af de sange, som vi kender og elsker og lære nogle af de nye sange, som vi sikkert hurtigt kommer til at holde af.
21.00: Outdoor bio: Hvis vejret tillader det, viser vi film under åben himmel, mens sommernatten sænker sig. 

Torsdag d. 29/7:
8.30: Morgensamling
9.30-16.00: Heldagsudflugt til Vejle: Denne dag tager vi på tur. Vi skal ud af huset og se sommer- Danmark. Turen tager os ind til Vejles historiske Skyttehus med mere end 160 års historie. Dette er basen for dagens oplevelser. Foruden fortællinger om Skyttehuset, skal vi besøge Olafur Eliassons arkitektoniske vidunder ”Fjordenhus” og høre om Vejles havnefront der rummer det kendte boligbyggeri ”Bølgen”. Bespisning foregår i den smukke pavillon hvor Restaurant Skyttehuset vil servere en lækker tapasanretning. Hvis vejret tillader det, sidder vi på terrassen og nyder udsigten ud over fjorden. Dagen er fælles for ugens aktive kurser, så der er rig mulighed for at undersøge hvad de andre går og laver. Så om du er til Yoga og Mindfulness, Havkajak, Mad over Ild eller Sommervandring, så er der lagt op til en skøn dag, hvor vejret forhåbentlig er med os.
19.30-21.00: Kursuslederen og Monopolet: Vi mødes og vender dilemmaer fra ugens kursister, samfundsproblematikker og svære eller sjove spørgsmål fra hverdagslivet. Det hele afholdes med inspiration fra det kendte radioprogram ”Mads og Monopolet”  

Fredag d. 30/7: 
8.30: Morgensamling 
9.30-11.30: Michael Rothstein: Hovedjagt og kraniekult på Borneo: I løbet af 1800-tallet kom Europa i stadig tættere kontakt med Sydøstasien, og en eksotisk verden åbnede sig for eventyrere, opdagelsesrejsende, handelsfolk, missionærer og kolonisatorer. Overalt fandt de ting, de ikke havde drømt om. Hjemme ventede forskere og politikere på nye rapporter, mens folk flest nød den ene dramatiske rejseberetning efter den anden. Et gennemgående tema i efterretningerne fra det fjerne Borneo var hovedjagt og kraniekult. I de lærdes studerekamre blev man klogere, og i stuens trygge lænestol kunne almindelige læsere gyse: De indfødte huggede hovederne af folk i drabelige overraskelsesangreb, fragtede trofæerne hjem, hvor de under stor festivitas blev monteret under tagryggen.  
13.30-21.00: Sommervandringer inkl. aftenhygge: Se turbeskrivelser øverst på siden 

Lørdag d. 31/7: 
8.30: Morgensamling 
9.30-15.00: Sommervandringer: Se turbeskrivelser øverst på siden
15.30: Sommerlege i parken – Brandbjergsk OL / Vi gør klar til festaften!  
19.00: Festaften    

Søndag d. 1/8: 
9.00-10.00: Ugeafslutning og fælles afsked v. kursusleder 
10.00 Farvel og tak for denne gang   

 

Hver dag er der sund varieret morgenmad fra 7.30-8.30, lækker frokostbuffet kl. 12.00 samt dejlig aftensmad kl. 18.00. Brandbjergs køkken har sølvmærket i økologi og arbejder hver dag på at overraske og inspirere til gode spiseoplevelser. Kl. 21 er der aftenkaffe.   

Der tages forbehold for ændringer – vi er ikke herre over hverken vind, vejr eller den menneskelige faktor, og derfor kan det blive nødvendigt at foretage justeringer.   

 

Kursusperioder og priser

7 dages kursus
Dobbeltværelse*: kr. 4.950 ,-
Tillæg for enkeltværelse*:    kr. 1000 ,-

Kurset foregår i dagene
Mandag 26. juli  søndag 1. august 

Indkvartering

Du bliver indkvarteret i enten dobbelt eller enkeltværelse, alt efter ønske. Alle værelser har eget toilet og bad. Deltager du sammen med andre kursister og ønsker værelse sammen med eller ved siden af, skal dette oplyses til skolen inden ankomst.

Transport

Kommer man med offentlig transport kan der bestilles flextaxa fra Vejle station til og fra højskolen. Læs mere her:
Sydtrafik Flextrafik

BRANDBJERG HØJSKOLE

Brandbjergvej 12
7300 Jelling
Telefon(+45) 75 87 15 00
E-mail: bh@brandbjerg.dk
Mandag til Fredag: 9.00 til 15.00

Brandbjerg er en del af HØJSKOLERNE

Search
Generic filters
Exact matches only

Bestil brochure eller rundvisning om lange kurser

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

OM BRANDBJERG HØJSKOLE

Bliv del af et stærkt fagligt og socialt fællesskab for livet: Kom med os ud i Danmarks smukkeste natur, der omkranser højskolen ved Vejle og rejs med på studietur og oplev verden. Hvad drømmer du om? Tag første skridt på Brandbjerg Højskole i Jylland.