Dansk/tysk sprog- og kulturkursus: Genforeningen 2021

Dag 18. – 24. april 2021 (uge 16) 
Dette kursus byder på en uges intensiv undervisning og samvær for både danskere og tyskere, som vil lære mere om nabolandets sprog og kultur. 

TILMELD DIG HER

Dag 18. – 24. april 2021 (uge 16)
Kurset byder på en uges intensiv undervisning og samvær for både danskere og tyskere, som vil lære mere om nabolandets sprog og kultur. Du lærer meget ved den kommunikative undervisning, som foregår på små hold, uanset om du er begynder eller erfaren. I tandemundervisning arbejder du sammen med en tysker. Du sidder med en modersmålstalende tysker, hvor I sammen lærer hinandens sprog ved at lave opgaver og tale om forskellige emner. Det er en effektiv og spændende måde at lære sproget på. Udover den sproglige dimension giver kurset dig indsigt i tysk samfund, kultur og dagligdag. Vi sætter fokus på livet i grænselandet, mindretallet og genforeningsåret 2020. Vi vender blikket mod grænselandet og spørger, hvad Danmark kan og skal lære i forhold til sprog og rummelighed, hvordan kan vi blive klogere på hinanden, vores samfund – og om der er en grænse? Det dansk-tyske grænseland har en særlig tilgang til det internationale samarbejde og det interkulturelle samliv, som på grænsen mellem to lande, med respektive nationale mindretal på begge sider, falder helt naturligt. Især mindretallene bryster sig i dag af en ikke-nationalistisk linje og taler om en både/og-identitet. 

Brandbjerg Højskole ligger tæt ved Jelling og vi sætter fokus på områdets særlige historie som tidligere grænseegn. Jellings historie er født ud af krydsfeltet mellem national identitet og grænser i bredeste forstand. Monumentområdets to store høje og to runesten er fra vikingetiden og står som symboler for grænsen mellem hedenskab og kristendom. I 1841 med nationalismens opblomstring oprettedes et lærerseminarium i Jelling for at uddanne nationalt sindede lærere til at virke for danskheden i hertugdømmet Slesvig.  Fra 1864-1920 var Jelling en grænseby mellem kongeriget Danmark og Slesvig og inviterede til store folkefester. Dansksindede sønderjyder studerede i Jelling. Alle danskere har i dag den store Jellingsten med Kristusfiguren i passet som markør for tilhørsforholdet til Danmark, når en politisk grænse krydses. I 1994 blev monumentområdet i Jelling optaget på UNESCO’s verdensarvsliste. 

Dänisch / Deutsch Sprach- und Kulturkurs:
Wiedervereinigung 2020 Dieser Kurs bietet eine Woche intensiven Unterricht und Geselligkeit für Dänen und Deutsche, die mehr über die Sprache und die Kultur des Nachbarlandes erfahren möchten. Sie werden viel aus dem kommunikativen Unterricht lernen, der in kleinen Teams stattfindet.

Im Tandemunterricht arbeiten Sie mit einem Dänen. Neben der sprachlichen Dimension gibt Ihnen der Kurs einen Einblick in die dänische Gesellschaft, Kultur und das tägliche Leben. Wir konzentrieren uns auf das Leben im Grenzland, die Minderheit und das Jahr der Wiedervereinigung 2020.

Wir fragen uns, was wir in Bezug auf Sprache und Inklusion lernen können und sollten, wie wir untereinander, in unserer Gesellschaft klüger werden können – und ob es eine Grenze gibt. Das dänisch deutsche Grenzland 
verfolgt einen besonderen Ansatz für die internationale Zusammenarbeit und die interkulturelle Zusammenarbeit, der an der Grenze zwischen zwei Ländern mit den jeweiligen nationalen  Minderheiten auf beiden Seiten völlig 
selbstverständlich ist.

Brandbjerg Højskole liegt in der Nähe von Jelling und wir konzentrieren uns auf die besondere Geschichte der Region als ehemaliges Grenzgebiet. Jellings Geschichte entsteht im weitesten Sinne aus der Schnittstelle von nationaler Identität und Grenze. Die beiden monumentalen Hügel und zwei Runensteine des Denkmalbereichs stammen aus der Wikingerzeit und symbolisieren die Grenze zwischen Heidentum und Christentum. Mit dem Aufkommen des Nationalismus wurde 1841 in Jelling ein Lehrerausbildungsseminar eingerichtet, um national denkende Lehrer für die Arbeit für die Dänen im Herzogtum Schleswig auszubilden.
Von 1864 bis 1920 war Jelling eine Grenzstadt zwischen dem Königreich Dänemark und Schleswig und hier wurden grosse Volksfeste veranstaltet. Dänisch gesinnte aus dem Gebiet südlich der Grenze studierten in Jelling.
Alle Dänen haben heute den großen Jelling-Stein mit der Christusfigur im Pass als Zeichen ihrer Beziehung zu Dänemark. 1994 wurde das Jelling-Denkmal in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. 

 

Kursusvært/Kursleiter: Karim Pedersen

Medvirkende/Mitwirkende: 
· Sproglærere/Sprachlehrer 

Prisen inkluderer:

· 6 overnatninger i delt dobbeltværelse
· Fuldpension inkl.  festmiddag
· Kaffe/te og vand
· Øl, sodavand og vin kan tilkøbes.

Foredrag:
· René Karpantschof, sociolog, forfatter, foredragsholder og samfundsdebattør: Om grænsedragningen i 1920
· Mette Bock, tidl. Kultur- og kirkeminister: Ordstyrer for Genforeningsdagen

Andre oplevelser:
· Morgensamlinger
· Udflugt til Kongernes Jelling

 

KURSUSPROGRAM

Søndag 18. april
16:00-17:00: Ankomst og indkvartering
17:00-17:30: Velkomst
19:00-20:30: Introduktion og rundvisning: Vi går en tur på skolen, i parken og kigger ned i herregården, hvor vi hører om Brandbjergs historie og den tragiske fortælling om den grå dame.
20:30: Kaffe og hygge

Mandag 19. april 
8.30-9.15: Morgensamling
9:30-11:15: Holdopdelt sprogundervisning i dansk og tysk
13:00-16:00: Sproglig skattejagt
19:30-21:00: Foredrag: Tæt på genforeningsåret 2020 og Jellings Historie

Tirsdag 20. april 
8.30-9.15: Morgensamling
9:30-11:15: Holdopdelt sprogundervisning i dansk og tysk
13:00-15:00: Sproglig tandem-workshop
15:30-17:00: Gåtur i Brandbjerg Sønderskov og Grejsdalen
19:30-21.00: Højskoleaften

Onsdag 21. april 
8.30-9.15: Morgensamling
9:30-11:15: Holdopdelt sprogundervisning i dansk og tysk
13:00-16:30: Udflugt til Kongernes Jelling
19:30-21:00: Sangaften

Torsdag 22. april 
8.30-9.15: Morgensamling
9:30-11:15: Holdopdelt sprogundervisning i dansk og tysk
13:00-16:30: Foredrag og debat om mindretallenes rolle i dag
19:00-20:30: Friaften

Fredag 23. april 
8.30-9.15: Morgensamling
9:30-11:15: Foredrag om grænsedragningen i 1920 v./ René Karpantschof
13:00-16:30: Afsluttende sprogøvelser
16:30: Festforberedelser
18:30: Festmiddag

Lørdag 24. april 
9.30-10.30: Afslutning og evaluering

Hver dag er der sund varieret morgenmad fra 7.30-8.30. Lækker frokostbuffet kl. 11.30 samt dejlig aftensmad kl. 17.30. Brandbjergs køkken har sølvmærket i økologi og arbejder hver dag på at overraske og inspirere til gode spiseoplevelser.

Der tages forbehold for ændringer – vi er ikke herre over hverken vind, vejr eller den menneskelige faktor, og derfor kan det blive nødvendigt at foretage justeringer.

Sonntag, 30. April
16:00-17:00: Ankunft und Unterkunft
17:00-17:30: Willkommen
19:00-20:30: Einführung und Führung: Wir spazieren durch die Schule, in den Park und in das Herrenhaus, wo wir von Brandbjergs Geschichte und der tragischen Geschichte der grauen Dame hören.
20:30: Kaffee und Hygge

Montag, 31. April
8.30-9.15: Morgensammlung
9: 30-11:15: Team-geteilter Sprachunterricht in Dänisch und Deutsch
13.00-16.00: Sprachliche Schatzsuche
19:30-21:00: Vortrag: Das Jahr der Wiedervereinigung 2020 und die Geschichte von Jelling

Dienstag, 1. April
8.30-9.15: Morgensammlung
9:30-11:15: Team-geteilter Sprachunterricht in Dänisch und Deutsch
13:00-15:00: Sprachlicher Tandem-Workshop
15:30-17:00: Spaziergang in Brandbjerg Sønderskov und Grejsdalen
19:30-21:00: College-Abend

Mittwoch, 2. April
8.30-9.15: Morgensammlung
9:30-11:15: Team-geteilter Sprachunterricht in Dänisch und Deutsch
13:00-16:30: Ausflug zu dem Jelling der Könge
19:30-21:00: Gesangabend

Donnerstag, 3. April
8.30-9.15: Morgensammlung
9:30-11:15: Team-geteilter Sprachunterricht in Dänisch und Deutsch
13:00-16:30: Vorträge und Debatten über die Rolle von Minderheiten heute
19:00-20:30: Freier Abend

Freitag, 4. April
8.30-9.15: Morgensammlung
9:30-11:15: Vortrag über die Grenze von 1920 v./ René Karpantschof
13:00-16:30: Abschließende Sprachübungen*
16.30: Festvorbereitungen
18.30: Festabend

Samstag, 5. April
9.30-10.30: Zusammenfassung und Bewertung

 

 

Kursusperioder og priser

7 dages kursus
Dobbeltværelse*: kr. 4.800 ,-
Tillæg for enkeltværelse:  700 kr.

Kurset foregår i dagene
Dag 30. august – 5. september 2020 (uge 36)  

Indkvartering

Du bliver indkvarteret i enten dobbelt eller enkeltværelse, alt efter ønske. Alle værelser har eget toilet og bad. Deltager du sammen med andre kursister og ønsker værelse sammen med eller ved siden af, skal dette oplyses til skolen inden ankomst.


Transport

Kommer man med offentlig transport kan der bestilles flextaxa fra Vejle station til og fra højskolen. Læs mere her:
Sydtrafik Flextrafik

BRANDBJERG HØJSKOLE

Brandbjergvej 12
7300 Jelling
Telefon(+45) 75 87 15 00
E-mail: bh@brandbjerg.dk
Mandag til Fredag: 9.00 til 15.00

Brandbjerg er en del af HØJSKOLERNE

Generic filters
Exact matches only

Bestil brochure om lange kurser

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

OM BRANDBJERG HØJSKOLE

Bliv del af et stærkt fagligt og socialt fællesskab for livet: Kom med os ud i Danmarks smukkeste natur, der omkranser højskolen ved Vejle og rejs med på studietur og oplev verden. Hvad drømmer du om? Tag første skridt på Brandbjerg Højskole i Jylland.