Jylland på tværs – vandrekursus fra øst til vest

Kurset er fuldtegnet, og der er oprettet venteliste!

På dette vandrekursus vil vi opleve spændvidden i landskaberne fra øst til vest, fra de østjyske smeltevandsdale til den barske vesterhavskyst. Vi går 15-20 km om dagen, fortrinsvis ad Kyst til Kystruten, som strækker sig fra Vejle til Blåvandshuk. Vi starter i vort eget nærområde, hvor det meget kuperede landskab fortæller historien om de vældige kræfter, der i sidste istid formede det østjyske landskab. Gennem Vejle ådal kommer vi ud til de midtjyske enge og de vestjyske hedelandskaber, inden vi til sidst går langs Vesterhavskysten op til Blåvand Fyr. Vi går i meget varieret terræn: Stejle skovstier, småveje, grusstier, bløde enge, lynghede og sandede klitter.

Kursusvært: Mette Felbo. Mette arbejder med de korte kurser på Brandbjerg Højskole. Hun er cand.fil. i forhistorisk arkæologi og har udgivet undervisningsmateriale og børnebøger om arkæologiske emner, bl.a. Grønlands historie, fordi hun i sin studietid deltog i et tværvidenskabeligt projekt på den sydøstgrønlandske kyst. Kulturhistorie, vandreture, gode romaner, strikning og botanik hører til Mettes interesser.

Medvirkende:
· Dora Jensen: Dansk Vandrelaug, Esbjerg Lokalafdeling. Dora har vandret meget i de nordiske lande, Grønland, Schweiz, Østen, Sydamerika og mange andre steder. Hun begyndte med at vandre i 1973, hvor hun arbejdede i Schweiz, og hun har været turleder for Grønlands Rejsebureau gennem mange år.
·
Gert Hougaard Rasmussen: Arkæolog, naturvejleder og forfatter, har gennem de seneste 25 år arbejdet med kulturhistorisk planlægning og formidling af landskaber, natur og historie i Trekantsområdet. Han har herunder arbejdet professionelt med Hærvejen og er forfatter til bogen: Hærvejen – Guide til vandrere og cyklister.
· 
Henrik Jensen: Frimenighedspræst ved den grundtvigske Ågård Frimenighed ved Egtved. Han er tidligere højskolelærer ved Gymnastikhøjskolen i Ollerup, hvor han var højskolens faste pianist. Han har desuden en baggrund som højskoleforstander i Ghana.
·
Lars Pedersen: Vandrer og foredragsholder. Lars har blik for såvel de helt praktiske aspekter ved at vandre, som de mere overordnede – fra den gode oplevelse til den mentale proces.

Kursusprogram:

Mandag d. 20. august
11.00-12.00: Ankomst og indkvartering (ved bestilt transport køres der fra Vejle Banegård kl. 11.00).
13.00-14.30: Velkomst i foredragssalen med præsentation af kurset og kursuslederen. Vi hører om Brandbjergs historie og får rundvisning inde og ude, inkl. et kik ned i Brandbjergs flotte naturskov.
15.30-17.00: Vandretur i lokalområdet
19.30-21.00: Sangaften med Henrik Jensen: Rundt i Danmark via højskolesang og fortælling. Henrik Jensen spiller klaver og vil fortælle små historier til de sange, vi skal synge fra Højskolesangbogen.

Tirsdag d. 21. august
8.30-9.00: Morgensamling: Om Brandbjergs køkken: Køkkenleder Yvonne Deleuran fortæller om de holdninger og værdier, der ligger bag Brandbjergs køkken. Kreativitet, fantasi og bevidsthed om råvarer og ressourceudnyttelse betyder meget for Yvonne.
9.15: Heldagstur, Grejsdalstien. Afgang med bus til Vejle, hvorfra vi går ad den nyanlagte Grejsdalsti. Første del af turen fører os ud af Vejle langs Grejsåen, som tidligere blev brugt som energikilde i en række tekstilfabrikker. Grejsdalen er en smeltevandsdal, den er skabt under sidste istid og er præget af stejle skrænter og mange mindre vandløb, der støder til åen. Ved Hørup Bro går vi vestover langs Hørup Bæk og igennem Brandbjerg Sønderskov. Herefter følger et stræk ad småveje langs marker og hegn, inden vi nord for Jelling kommer ind på et stykke af Hærvejen. Vi går ad småveje tilbage til Højskolen.
17.00: Forventet hjemkomst
19.30-21.00: Gert Hougaard Rasmussen: Menneskets samspil med naturen i og omkring Vejle Ådal – en flyvetur i tid og rum. Gert gør os klogere på Vejle Ådal, som er målet for vores vandretur næste dag.

Onsdag d. 22.august
8.30-9.00 Om Brandbjerg Højskole i dag. Hvad er det særlige ved Brandbjerg – hvad er det, Brandbjerg kan og vil?
9.15: Heldagstur til Vejle Ådal. Vi kører sammen i egne biler til Haraldskær vest for Vejle og går ad Bindeballestien, der er anlagt på det gamle trassé fra Vejle-Vandelbanen, hvor der kørte tog fra 1897 til 1957.
Vi spiser vores medbragte mad ved den tidligere Ravning Station, hvor der i dag er en udstilling om Harald Blåtands imponerende brobyggeri over ådalen, og hvor man kan se en rekonstruktion af nogle brofag. Efter sidste etape slutter vi af med kaffe i Bindeballe Købmandsgård, som er en enestående blanding af købmandsmuseum og fungerende købmandshandel med et vareudbud, man ikke finder mange steder. Fra Bindeballe kører vi i bus tilbage til vore biler. Turen går ad asfalteret sti, grussti og småveje.
17.00: Forventet hjemkomst

19.30-21.00: Lynhistorier. En bunke kort med spørgsmål er omdrejningspunkt for lynhistorierne. Vi sidder i mindre grupper og fortæller med udgangspunkt i kortene små glimt fra vort liv. En underholdende og anderledes måde at lære hinanden at kende på.

Torsdag d. 23. august
8.30-9.00: Morgensamling.
9.15: Heldagstur til etape på Kyst Til Kyst-ruten. Mere info følger.
17.00: Forventet hjemkomst
19.00: Friaften: Tid til afslapning, gåtur, familiebesøg eller uformel snak med de øvrige kursister.

Fredag d. 24. august
8.30-9.00: Morgensamling
9.15 Heldagstur til etape på Kyst Til Kyst-ruten. Mere info følger.
17.00: Forventet hjemkomst
19.30-21.00: At vandre på Caminoen. Lars Pedersen fortæller i ord og billeder om det at vandre på Caminoen. Vi hører om landskaberne, om spændende og tankevækkende oplevelser og får gode, konkrete tips til forplejning, overnatning, påklædning m.m.

Lørdag d. 25. august
8.30-9.00: Morgensamling
9.15 Heldagstur til etape på Kyst Til Kyst-ruten, med slutpunkt ved Blåvandshuk. Mere info følger.
17.00: Forventet hjemkomst
19.00: Festmiddag

Søndag d. 26. august
8.30-9.00 Pakning
9.00-10.00: Evaluering ved kursuslederen
10.00: Farvel og tak for denne gang (ved bestilt transport køres der til Vejle Banegård kl. 10.00, tager ca. 25 min).

Hver dag er der dejlig sund morgenmad fra 7.45-8.30. Lækker frokostbuffet kl. 12 samt dejlig aftensmad kl. 18.00. Brandbjergs køkken har bronzemærket i økologi og arbejder hver dag på at overraske og inspirere til gode spiseoplevelser. Kl. 21 er der aftenkaffe.

Der tages forbehold for ændringer – vi er ikke herre over hverken vind, vejr eller den menneskelige faktor, og derfor kan det blive nødvendigt at foretage justeringer. Det endelige program fremsendes ca. 14 dage inden kursusstart.

Kursusperioder og priser

7 dages kursus
Dobbeltværelse*: kr. 4.650 ,-
Enkeltværelse*:    kr. 5.050 ,-

Kurset foregår i dagene
20. – 26. august 2018 (uge 34)

Indkvartering

Du bliver indkvarteret i enten dobbelt eller enkeltværelse, alt efter ønske. Alle værelser har eget toilet og bad. Deltager du sammen med andre kursister og ønsker værelse sammen med eller ved siden af, skal dette oplyses til skolen inden ankomst.

Tilmelding og betaling

Betalingsopgørelse modtages pr. mail få dage efter tilmelding eller pr. post, hvis der ikke er angivet en mail adresse. Endeligt program modtages pr. mail eller pr. post ca. 2 uger før kursusstart. Ved afbud før 14 dage frafalder der et indmeldelsesgebyr på 500 kr. Ved afbud senere end 14 dage før kursusstart mistes hele kursusgebyret.

Har du spørgsmål er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte Brandbjerg Højskole på 75 87 15 00 eller bh@brandbjerg.dk