Om kultur workshops

Kultur workshops – Lets Play Together!

Vi udbyder i år 5  kultur-workshops, hvor der både er en højskolelærer og ekstern underviser på hver workshop.

De 5 kultur workshops er:

Musicality
Carlos Perez, Rasmus Sejersen, Diana Meldgaard, Yaneek Revilla.

Play, Flirt and Sensuality
Yuliet Estrada Linares and Mette Madsen Øyås

Mindful Moving & Storytelling
(Body awarenes, Self exprecion & Cuban salsa ( BASEC)
Rohan Brown and Jesper Andersen

Dance, Play and Creativity
Thomas Nygaard

Afro/Orishas Culture & History
Yanek Revilla, Sabor DKY & Carl Nielsen.

Workshop program er under udarbejdelse og vil blive uploaded og udsendt inden at Campen starter.

Morgensamlinger

Traditionen tro er der morgensamling hver morgen fra 08.30-09.00, som højskolelærerne og kursisterne står for at afholde. Formålet er at skabe en fælles dynamisk start på dagen, hvor lærere og kursister gennem oplæg og deltagerindslag bidrager til at perspektivere hovedsigtet med Nordic Salsa Camp 2018 og årets tema som er: Lets Play Together!

Der er vide rammer for at lege med form og indhold. Men overordnet skal morgensamlingerne indeholde følgende tre klassiske højskole-morgensamlings-elementer:

  • En sang
  • Et perspektiverende indslag ift. ”Lets Move & Be moved!”
  • Dagens ord/refleksion

Ansvarlig for morgensamlingerne er:
08.30-09.15 / Mandag: Kursusledelsen
08.30-09.10 / Tirsdag-Fredag: Kursister og lærere
09.00-10.30 / Lørdag: Kursusledelsen