Skalk ’live’ – tag med tidsskriftet skalk på højskole

Mød forskerne, formidlerne og forfatterne – og hinanden! For første gang afholder Skalk i samarbejde med Brandbjerg Højskole et kursus, hvor læserne og andre interesserede får mulighed for at møde førende forskere og formidlere ansigt til ansigt. Programmet afspejler et typisk nummer af Skalk med indlæg om arkæologi, historie og kulturhistorie samt nyt fra den danske museumsverden. Vi lægger op til debat og opfordrer til, at kursisterne medbringer en masse gode spørgsmål i bagagen.

Netop i disse år sker der landvindinger inden for naturvidenskaben, og museernes udstillinger ændrer sig radikalt med de nye digitale muligheder. Vi skal fx høre om de banebrydende undersøgelser af Egtvedpigen, om de mange skattefund der gøres med metaldetektorer, om danernes starten på det, vi i dag kalder Danmark. En af dagene tager vi på tur til Kongernes Jelling, Ravning Enge-broen og Kulturmuseet Spinderihallerne i Vejle. Og så er der naturligvis de gode højskoleelementer som morgensamlinger, sangaften, gåture, samtaler og diskussioner at glæde sig til. Det bliver en uge spækket med spændende ny viden og dejlige oplevelser!

Kursusleder:

Mette Felbo, ansat på Brandbjerg Højskole, forhistorisk arkæolog

 

Medvirkende:

· Leif Erik Vaag, klassisk arkæolog, direktør for Skalk, medarrangør af kurset.

· Karin M. Frei, professor i arkæometri, Nationalmuseet

· Peter Vang Petersen, forhistorisk arkæolog, museumsinspektør ved Nationalmuseet

· Mads Kähler Holst, forhistorisk arkæolog, professor, direktør Moesgaard Museum

· Charlotta Lindblom, forhistorisk arkæolog, Kulturmuseet Spinderihallerne, Vejle

· Annette Hoff, historiker, seniorforsker, Den Gamle By i Aarhus

· Kasper H. Andersen, historiker, Aarhus Universitet

· Asser Amdisen, historiker, forfatter og foredragsholder

· Mogens Bo Henriksen, forhistorisk arkæolog, museumsinspektør ved Odense Bys Museer, medlem af Skalks bestyrelse

· Henrik Jensen, frimenighedspræst i Ågård, tidligere højskolelærer og -forstander.

· Yvonne Deleuran, køkkenleder

· Simon Lægsgaard, forstander på Brandbjerg Højskole

· Westy Esbensen, naturvejleder

Kursusprogram:

Mandag d. 16.4.
11-12: Ankomst og indkvartering
13.00: Mød kursets arrangører og Brandbjerg Højskole: Velkomst i foredragssalen, hvor Skalks direktør Leif Erik Vaag og kursusleder Mette Felbo byder velkommen og fortæller om ideen bag kurset og ugens indhold. Vi får en rundvisning på højskolen og parken og kikker ned i naturskoven, der hører til højskolen.
14.30-16.30: Mød Skalk: Leif Erik Vaag fortæller om tidsskriftet Skalks historie og om visionerne for fremtidens Skalk.
19.30-21: Mød historien i digternes fortolkning: Frimenighedspræst Henrik Jensen har udvalgt en række sange, som tager udgangspunkt i historiske emner. Henrik spiller klaver og kommenterer på vidende og underholdende vis sangene, vi skal synge sammen.
21.00-22.00: Aftenkaffe

Tirsdag d. 17.4.
8.30-9.00: Morgensamling – mød Brandbjergs køkken: Køkkenleder Yvonne Deleuran fortæller om de holdninger og værdier der ligger bag Brandbjergs køkken.
9.15-11:Mød Kasper H. Andersen: Hvem var danerne, og hvor kommer de fra? Helt tilbage i 500-tallet findes skriftlige kilder fra det sydlige Europa, som omtaler danerne. I dag kalder vi i Danmark denne periode germansk jernalder, længere nede i Europa taler man om bl.a.  folkevandringstid og middelalder. Det var en tid med store opbrud og med konsolidering af magtforhold, der ligger til grund for det Europa, vi kender i dag, og danernes opståen skal forstås i denne europæiske ramme. I foredraget vil helt nye forskningsresultater, der kobler sydeuropæiske skriftlige kilder med dansk arkæologi om danernes fremtræden på den historiske scene, blive præsenteret, bl.a. hvordan danerne faktisk er en betydeligt ældre gruppe, end forskningen hidtil har erkendt.
13.15-15.15 inkl. kaffepause: Mød Karin M. Frei: Karin står bag de opsigtsvækkende undersøgelser af bl.a. Egtvedpigen, Borum Eshøjkvinden og Haraldskærkvinden. Ved at analysere indholdet af strontium i hår, negle og kindtænder er der kommet ny og overraskende viden om, hvor de forhistoriske kvinder har opholdt sig på forskellige tidspunkter i livet. Karin fortæller om undersøgelserne og om Nationalmuseets igangværende forskningsprojekt Tales of Bronze Age Women.
15.15-15.30: Spørgsmål og diskussion
16.00-17.30: Natur- og kulturvandring i Brandbjerg Sønderskov: Naturvejleder Westy Esbensen tager os med på en dejlig tur gennem Brandbjergs naturskov og enge. Undervejs fortæller han om istiden, der har formet det stærkt kuperede landskab, om plante- og dyreliv og om fund af flintafslag og redskaber, og hvordan de kan tolkes.
19.30-21: Mød Peter Vang Petersen: Peter er Nationalmuseets danefæekspert. Han fortæller om den kolossale vækst i mængden af oldtidsfund, der er sket i de sidste årtier. Det er blevet populært at gå med metaldetektor, og overalt river ploven oldsager op, som tidligere lå beskyttet under pløjejorden. De oppløjede danefæ er et uvurderligt arkæologisk materiale, som bør reddes hurtigst muligt. I denne forbindelse har amatørarkæologer vist sig at være uundværlige, for museerne har slet ikke personale nok til at opsøge alle nye fundsteder. Men de mange fund giver også udfordringer, for det koster mange penge at behandle dem, rent bortset fra de beløb, der udbetales i danefæ-godtgørelse.
21.00-22.00: Aftenkaffe

Onsdag d. 18.4. Udflugtsdag.
8.30-9.00: Morgensamling: Om Brandbjerg i dag.
9.15: Afgang til Kongernes Jelling
9.30: Rundvisning og besøg i oplevelsescenteret: Formiddagen er sat af til en meget spændende rundtur, hvor fagfolk tager os med ud til de to imponerende gravhøje og fortæller os om Nordens største skibssætning, de tre huse, kirken og palisaden, der har omgivet hele anlægget. Bagefter er der tid til på egen hånd at gå rundt i oplevelsescenteret, hvor moderne teknologi fortæller historien om, hvor der bl.a. er en aktuel udstilling om danefæ.
11.30:  Frokost. Medbragte madpakker i museets café.
12.30: Afgang til Ravning Enge-broen i Vejle Ådal: Arkæolog Charlotta Lindblom, museumsinspektør ved Kulturmuseet Spinderihallerne, fortæller den forbløffende historie om den 760 meter lange bro bygget af ca.1120 svære egestolper. Dateringen til 980 knytter det kæmpeanlæg til Harald Blåtands anlæg i Jelling.

13.45: Afgang til Kulturmuseet Spinderihallerne. Mød Haraldskærkvinden: Charlotta Lindblom fortæller om de nye undersøgelser af moseliget fra jernalderen. Efter kaffen vil museumsinspektør Lisbeth Aagaard Lykke fortælle historien om Vejle by, der engang blev kaldt Danmarks Manchester, fordi der var så mange tekstilvirksomheder.
16.00-16.45: Tid til at se museet på egen hånd.
17.00: Hjemkomst til Brandbjerg
19.00: Friaften: Tid til afslapning, familiebesøg eller uformel snak med de øvrige kursister.
21.00-22.00: Aftenkaffe

Torsdag d. 19.4.
8.30-9.00: Morgensang
9.15-11 inkl. kaffepause: Mød Mads Kähler Holst, direktør for Moesgaard: Mads overtog i 2017 direktørposten for det nye Moesgaard Museum i Aarhus efter Jan Skamby Madsen, som havde haft den i 20 år. Nu er det nye museum færdigt og de permanente udstillinger på plads. Hvordan ser hverdagen som museumsdirektør ud, hvad er de vigtigste opgaver nu, og hvad ønsker han sig for museet de næste år?
10.30-11: Spørgsmål og diskussion
13.13-15.15 inkl. kaffepause: Mød Asser Amdisen: Hvordan formidler vi Danmarkshistorien? Med udgangspunkt i Danmarks Radios Danmarkshistorie og sin egen bog ’En ualmindelig og kortfattet Danmarkshistorie – fra begyndelsen til for nylig’ gør Asser op med formidlingen af historien. Ifølge Asser har den traditionelle formidling gennem de sidste 150 simpelt hen været kedelig. Men sådan behøver det slet ikke at være. Hvis udgangspunktet er livskundskab i stedet for videnskab, får historieformidlingen en helt anden værdi.
15.15-15.30: Spørgsmål og diskussion
16.30-18: Mød Annette Hoff: Annette Hoff er i gang med at udgive en ny bogserie Nydelsesmidlernes Danmarkshistorie. De to første bøger: Den Danske Kaffehistorie og Den Danske Tehistorie udkom i efteråret 2015. Seriens tredje bind om Den Danske Chokoladehistorie er udkommet i efteråret 2016. I dagens foredrag giver Annette et levende indblik i danskernes dagligdag med kaffen fra 1660 og helt op til vor egen tid, og man får også et indblik i, hvordan forholdet var mellem tedrikkere og kaffedrikkere.
Et dybt greb i arkivernes og museernes samlinger har givet os helt ny viden om, hvordan udviklingen er gået fra 1700-årenes luksus til nutidens hverdagsforbrug. Det bliver også klarlagt, hvorfor vi i dag er en nation af flest kaffedrikkere, skønt teen var størst i 1700-årene. Foredraget er ledsaget af mange af de nyoptagne billeder, der er i bøgerne.
Kl. 19.00: Festmiddag
Kl. 21.00-22.00: Aftenkaffe

Fredag d. 20.4.
8.30-9.00: Udtjekning af værelser.
9.30-11.15 – Under udarbejdelse
10.15-12: Evaluering og ønsker til næste års program
12.15-13.00: Frokost
13.00: Farvel og tak for denne gang

Hver dag er der dejlig sund morgenmad fra 7.45-8.30. Lækker frokostbuffet kl. 12 samt dejlig aftensmad kl. 18.00. Brandbjergs køkken har bronzemærket i økologi og arbejder hver dag på at overraske og inspirere til gode spiseoplevelser. Kl. 21 er der aftenkaffe.

Der tages forbehold for ændringer – vi er ikke herre over hverken vind, vejr eller den menneskelige faktor, og derfor kan det blive nødvendigt at foretage justeringer. Det endelige program fremsendes ca. 14 dage inden kursusstart.

Kursusperioder og priser

5 dages kursus
Dobbeltværelse*: kr. 4.350 ,-
Enkeltværelse*:    kr. 4.750 ,-

Rabat til abonnenter på SKALK: 250 kr.

Kurset foregår i dagene
Mandag 16. april- fredag 20. april  (Uge 16)

Indkvartering

Du bliver indkvarteret i enten dobbelt eller enkeltværelse, alt efter ønske. Alle værelser har eget toilet og bad. Deltager du sammen med andre kursister og ønsker værelse sammen med eller ved siden af, skal dette oplyses til skolen inden ankomst.

Tilmelding og betaling

Betalingsopgørelse modtages pr. mail få dage efter tilmelding eller pr. post, hvis der ikke er angivet en mail adresse. Endeligt program modtages pr. mail eller pr. post ca. 2 uger før kursusstart. Ved afbud før 14 dage frafalder der et indmeldelsesgebyr på 500 kr. Ved afbud senere end 14 dage før kursusstart mistes hele kursusgebyret.

Har du spørgsmål er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte Brandbjerg Højskole på 75 87 15 00 eller bh@brandbjerg.dk