Vandringer langs Gudenåen

Vandringer langs Gudenåen – Fra kilde til kyst (uge 26)

Søndag d. 24. – lørdag d. 30. juni 2018 (uge 26)

En uges vandrekursus i midsommerlandskabet, hvor vi bliver klogere på naturen og kulturen langs Gudenåen. Vi starter naturligvis omkring Tinnet Krat, hvor Gudenåens kilder pibler frem, og hvor vi ser ruinerne af Danmarks første badeland.  Ved “Den Genfundne bro” hører vi om jernbanen mellem Horsens og Silkeborg, og ved Vestbirk Kraftværk om hvordan vandkraften har kunnet udnyttes til tidlig industri i form af en klædefabrik og til energiforsyning. Fra Voervadsbro til Klostermølle går vi ad smukke grusveje direkte ved siden af åen. På ruten langs Juelsø tager vi en afstikker til Himmelbjerget, og nord for Silkeborg bruger vi en dag på Pramdragerstien. Kurset slutter med et stræk på Lodsstien, hvor Gudenåen løber ud i Randers Fjord. Dagsdistancerne er på 10-12 km.

Kurset holdes samtidigt med et kurset “Højskolesang og klassisk højskole”, så nogle programpunkter vil være fælles.Kursusvært: Mette Felbo. Mette arbejder med de korte kurser på Brandbjerg Højskole. Hun er cand.fil. i forhistorisk arkæologi og har udgivet undervisningsmateriale og børnebøger om arkæologiske emner, bl.a. Grønlands historie, fordi hun i sin studietid deltog i et tværvidenskabeligt projekt på den sydøstgrønlandske kyst. Kulturhistorie, vandreture, gode romaner, strikning og botanik hører til Mettes interesser.

Medvirkende:
· Westy Esbensen, naturvejleder, tidligere lærer ved Brandbjerg Højskole
· Jesper Sandgaard, naturvejleder
· Keld Dalsgård Larsen, museumsinspektør, Museum Silkeborg
·
Kirsten Madsen: Har haft sit arbejdsliv i højskolen, hvor sang og musik har været vigtige milepæle for hende. Efter højskolelivet uddannede hun sig til organist (PO-uddannelsen) og arbejdede som sådan 4 år i Thy. Er nu bosiddende på Christianshavn.

Kursusprogram:

Søndag d. 24.6.
11.00-12.00: Ankomst og indkvartering (ved bestilt transport køres der fra Vejle Banegård kl. 11.00).
13.00: Velkomst i foredragssalen med præsentation af kurset og kursuslederen. Vi hører om Brandbjergs historie og får rundvisning inde og ude.
15.00-17.00. Tur i Brandbjerg Sønderskov med naturvejleder. Vi skal på tur i nærområdet omkring Brandbjerg og introduceres for det historiske landskab, som har præget herregården og dens virke igennem århundreder. Brandbjergs skov er urørt naturskov og byder ud over en overvældende variation i plante- og dyreliv på dybe slugter, mosbegroede stammer og rislende bække – vi befinder os på kanten af Grejsdalen, som rummer et meget særegent og smukt landskab
Kl. 19.30-20.30: Lynhistorier: En bunke kort med spørgsmål er omdrejningspunkt for lynhistorierne. Vi sidder i mindre grupper og fortæller med udgangspunkt i kortene små glimt fra vores liv. En underholdende og anderledes måde at lære hinanden at kende på.

Mandag d. 25.6.
8.30-9.00: Morgensamling – om Brandbjergs køkken: Køkkenleder Yvonne Deleuran fortæller om de holdninger og værdier, der ligger bag Brandbjergs køkken. Kreativitet, fantasi og bevidsthed om råvarer og ressourceudnyttelse betyder meget for Yvonne.
9.30: Afgang med bus: Landskabet ved den spæde Gudenå: Dagstur til Rørbæk Sø, Skjern å og Gudenåens udspring. På denne tur tager naturvejleder Westy Esbensen os igennem et spændende landskab med tunneldale, oprindelige egekrat og hedestræk. Vi krydser den jyske højderyg og Hærvejen, hvor Skjernåen og Gudenåen med få hundrede meter imellem har deres udspring og løber i hver sin retning, og vi ser ruinerne af Danmarks ældste badeland fra 1930’ne, som brugte vandet fra Gudenåen.  Undervejs spiser vi vores medbragte frokost ved naturcenter Ballesbækgård og slutter af med kaffe ved Naturcenter Koutrupgård. En skøn tur i varieret terræn med masser af natur og historie!
Hjemkomst ca. kl. 17
19.30– 20.30: “Så syng da Danmark” v/Kirsten Madsen: Vi skal synge en masse nye og gamle højskolesange og høre om baggrunden for dem. Vi vil kaste lys på spørgsmålene:

  • Hvad der sker der med os, når vi synger sammen?
  • Hvad er forklaringen på, at højskolesangssammenkomster bliver flere og flere i disse år?
  • Hvorfor er højskolesangskatten værd at videregive til vore efterkommere?
  • ”Højskolesangbogen er unik“ er et udsagn, man ofte hører. Hvori består det unikke?

Tirsdag d. 26.6:
8.30-9.00:Morgensamling: Om Brandbjerg Højskole i dag. Hvad er det særlige ved Brandbjerg – hvad er det, Brandbjerg kan og vil?
9.15: Gudenåen som energikilde. Dagstur til “Den genfundne Bro”, Vestbirk Kraftværk, Sukkertoppen og Klostermølle. Naturvejleder Jesper Sandgaard vil fortælle historien om den 13 m høje stålgitterbro, der tidligere førte jernbanen over Gudenåen. Broen blev bygget i 1899, dækket af en jorddæmning i 1925, for i 2014 atter at blive frilagt. Jernbanen blev nedlagt i 1968 og er i dag erstattet af en natursti. Allerede i 1850 blev Gudenåen brugt for at skaffe energi til Vestbirk Garn og Trikotagefabrik ved hjælp af møllehjul. Efter en stor brand blev fabrikken afløst af et kraftværk, der åbnede i 1924. I dag ejes værket af Naturstyrelsen og fungerer som arbejdende museum.
Vi kører så til Voervadsbro, hvorfra vi vandrer ad grusveje parallelt med åen til Sukkertoppen, som hæver sig 108 m over havets overflade. Herfra er en pragtfuld udsigt over Gudenådalen mod syd og Mossø mod nord. Efter Sukkertoppen går vi ned til Klostermølle. I middelalderen byggede benediktinerne Voer kloster her. Bygningerne, vi ser i dag, er fra 1933, hvor der blev anlagt en papirfabrik på stedet.
Hjemkomst ca. kl. 17.00
Aften: Friaften.

Onsdag d. 27.6:
8.30-9.00:Morgensamling.
9.15: Dagstur til Himmelbjergsøerne. Vi kører mod Ry og går en dagstur ad Himmelbjergruten på sydsiden af Julsø. En dag med meget varieret landskab –  fra store granskove til stejle bakker. Vi skal naturligvis også de ca. 125 op på selve Himmelbjerget og nyde den store udsigt over landskabet.
Hjemkomst ca. kl. 17.
19.30-21.00: Museumsdirektør Keld Dalsgård Larsen: Gudenåen, mennesket og historierne: Gudenåen er skøn håndgribelig natur med masser af menneskelig kulturhistorie. Keld Dalsgaard Larsen fortæller i aftenens foredrag om kulturhistorien ved Gudenåen. Hvad har mennesker brugt Gudenåen til? Hvad har den betydet for menneskene? Materielt og spirituelt? Hvordan har Gudenåen draget menneskene førhen og i dag? Foredraget vil også sætte fokus på mennesket som et historisk væsen forbundet naturen og historierne.

Torsdag d. 28.6.
8.30-9.00:Morgensamling
9.15. Dagstur ad Pramdragerstien: Vi kører til Silkeborg og går ad den gamle pramdragersti langs Gudenåen. Silkeborg er en ung by, den blev oprettet som handelsplads i 1845. Varer til og fra byen blev fragtet på pramme. Modstrøms, fra Randers mod Silkeborg, blev prammene trukket af daglejere og heste, som gik på bredden. I dag fungerer den 70 km lange sti som vandre- og cykelsti.
Hjemkomst ca. kl. 17.
19.30: Folkedans for alle: En hyggelig aften med folkedans hvor alle kan være med.

Fredag d. 29.6.
8.30-9.00:Morgensamling
9.15: Dagstur ad Lodsstien. Vi kører til Randers og går et stræk på Lodsstien, som er et 30 km langt stiforløb, der følger Randers Fjord ud til Kattegat. Tidligere havde skibene lods med ombord, når de skulle gennem den smalle Randers Fjord. Når lodsen havde gjort sit arbejde, blev han sat i land og måtte gå tilbage ad stien til en af lodsstationerne på ruten. På grund af inddæmning af strandengene i 1920’erne har landskabet ændret karakter, og det moderne stiforløb ligger derfor mange steder ikke samme sted som den oprindelige sti. Til gengæld får vi en afvekslende tur gennem fjordlandskabet.
Hjemkomst ca. kl. 17.
18.30: Festmiddag

Lørdag d. 30.6.
8.30-9.00: Udtjekning af værelser
9.00-9.45: Forlænget morgensang.
9.45-10.15: Evaluering af kurset.
10.30: Afrejse (ved bestilt transport køres der til Vejle Banegård kl. 10.30, tager ca. 25 min)

Hver dag er der sund varieret morgenmad fra 7.45-8.30. Lækker frokostbuffet kl. 12, samt dejlig aftensmad kl. 18.00. Brandbjergs køkken har bronzemærket i økologi og arbejder hver dag på at overraske og inspirere til gode spiseoplevelser. Kl. 21 er der aftenkaffe.

Der tages forbehold for ændringer – vi er ikke herre over hverken vind, vejr eller den menneskelige faktor, og derfor kan det blive nødvendigt at foretage justeringer. Det endelige program fremsendes ca. 14 dage inden kursusstart.

Kursusperioder og priser

7 dages kursus
Dobbeltværelse*: kr. 4.650 ,-
Enkeltværelse*:    kr. 5.050 ,-

Kurset foregår i dagene
Søndag d. 24. – lørdag d. 30. juni 2018 (uge 26)

Indkvartering

Du bliver indkvarteret i enten dobbelt eller enkeltværelse, alt efter ønske. Alle værelser har eget toilet og bad. Deltager du sammen med andre kursister og ønsker værelse sammen med eller ved siden af, skal dette oplyses til skolen inden ankomst.

Tilmelding og betaling

Betalingsopgørelse modtages pr. mail få dage efter tilmelding eller pr. post, hvis der ikke er angivet en mail adresse. Endeligt program modtages pr. mail eller pr. post ca. 2 uger før kursusstart. Ved afbud før 14 dage frafalder der et indmeldelsesgebyr på 500 kr. Ved afbud senere end 14 dage før kursusstart mistes hele kursusgebyret.

Har du spørgsmål er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte Brandbjerg Højskole på 75 87 15 00 eller bh@brandbjerg.dk