Værdier og kulturer på Brandbjerg

Fag og dannelseskulturer

På Brandbjerg har vi mange fag og et væld af mulige fagkombinationer, som tiltaler mange forskellige mennesker. Det er med fuldt overlæg, at vi breder os. Brandbjerg er et eksperimentarium, hvor vi med vilje blander kortene, for at nye erfaringer og nye indsigter kan opstå. Vi mener, at mangfoldighed er den bedst mulige grobund for dette eksperiment. Men det lykkes kun, hvis forskellighederne rent faktisk får lejlighed til at mødes i stedet for, som i store dele af uddannelsessystemet, at gemme sig i de faglige siloer. Brandbjerg er det særlige rum, hvor du kan træde ud af comfortzonen og lade dig inspirere og udfordre på dit selvsyn, dit menneskesyn og din verdensopfattelse. Vi skaber en lang række muligheder for, at du kan danne din personlighed i mødet med alt det, du ikke kunne have sagt dig selv på forhånd. På Brandbjerg kalder vi dette omdrejningspunkt for ‘Det Mangfoldige Møde’.

Det mangfoldige møde

Det mangfoldige møde handler helt enkelt om at mødes på tværs af interesser, kulturelle baggrunde, aldre, personligheder osv. – for at bygge broer over forskellighederne. Når broerne er bygget, kan man nemlig gå på opdagelse i hinandens verdensbillede og tage nye perspektiver med sig, som man aldrig ville kunne have fundet af sig selv. Det er en enorm rigdom, som bidrager væsentligt til den enkeltes mulighed for at danne sig til et ansvarsbevidst, rummeligt, reflekteret og ressourcestærkt menneske, der har noget at byde verden.

Det mangfoldige møde sker på mange måder af sig selv, når mange engagerede mennesker mødes på en levende højskole som Brandbjerg, men betydningen mangedobles af det miljø, der skabes omkring mødet. Derfor har vi skabt 4 dannelseskulturer, der spiller en særlig rolle på Brandbjerg, og som, uanset hvilke fag man har valgt, væver sig ind i enhver elevs højskoleophold og holder forskellighederne sammen.

Projektkultur: Vi bidrager til verden

På Brandbjerg elsker vi at lege og bruge fantasien, kreativiteten og hænderne. Der ligger så megen udvikling, værdi og liv i at lege og skabe, som vi ikke vil undvære. Vi leger for sjov og for alvor med det faglige og det sociale, med normer og grænser, med det kendte og det ukendte for hele tiden at øge kreativiteten og rummeligheden, så vi som mennesker kan skabe og indeholde mere.

Vi bruger ofte teambaseret undervisning og tværfaglige samarbejder for at få mangfoldigheden i spil. Mange nye og spændende perspektiver opstår i de tværfaglige møder, hvor mennesker med forskellige interesser, personligheder og ressourcer kommer ud af deres trygge rammer og skaber noget sammen. Det giver dig og de andre en langt større forståelse for både egne og andres ressourcer, og det er den slags møder, der kan være med til at forandre både mennesker og verden.

På Brandbjerg har vi en decideret projektkultur, hvor du får vigtig erfaring med teamudvikling, projektledelse, rollefordeling, motivation og samarbejde på tværs af forskelligheder. Og så får du lov at bruge både hænder og hoved, erfaringer, der kommer dig til gode, uanset hvilken vej du vælger i livet. Som eksempel kan nævnes bæredygtigheds-processen: ”Sharing Brandbjerg”, som har stor betydning for skolen og ”Kloge hænder”, hvor alle bruger hænderne til at forme rammerne om vores fællesskab. Et af projektkulturens tydeligste nedslag oplever man i maj, hvor Brandbjerg er ansvarlig for at øge bæredygtigheden på Danmarks 3. største musikfestival i Jelling.

Også i fritiden dyrkes projektkulturen, for når Brandbjergs mange forskellige elever sættes sammen, opstår mange kreative ideer, og ud af talenter, ressourcer og gensidig inspiration vokser store og små projekter. Vi bakker op om elevernes egne ideer – både de visionære, de forandringsskabende og de betydningsfulde og de sjove, de skæve og de skøre. Alt sammen til fordel for din dannelse og for verden, som mangler folk, der kan samarbejde på tværs og bruge både hænder og hoved i processen.

Dialogkultur: Verden har brug for din stemme

På Brandbjerg er det vores erklærede målsætning at styrke samfundsengagement og verdensdeltagelse. Uanset dit valg af fagmiljøer bliver det en del af dit af højskoleophold. Vi blander os, som skole, i aktuelle debatter og i udviklingen af verdens udfordringer og dilemmaer. Vi har holdninger, som man kan slå sig på, rykke ved, gøre oprør imod og lade sig inspirere af. Vi skaber rum for, at alle kommer til orde og søger at øge lyst og evne til at bidrage konstruktivt til udvikling af demokratisk dialog, oplysning og udvidelse af den almene verdensforståelse. Det betyder, at du her får mulighed for at afprøve dine holdninger og udbygge dine argumenter, samtidig med at du udvikler din evne til rent faktisk at lytte til, hvad de andre byder ind med.

På Højskoleaftener og morgensamlinger sikrer vi, at forskellige meninger mødes og brydes på tværs af faginteresser, personligheder og baggrunde. Udefrakommende oplægsholdere og debattører er med til at nuancere og kvalificere debatten, når vi beskæftiger os med din og verdens fremtid gennem debatter, workshops og foredrag om f.eks. politik, dannelse & uddannelse, bæredygtig omstilling, kulturmøder, filosofi & etik, personlig udvikling.
For os er forudsætningen for en stærk dialogkultur ”Det Mangfoldige Møde”. Vi er en af de få almene højskoler, der reelt har stor mangfoldighed i elevflokken, og den bruger vi bevidst til at anlægge nye perspektiver på verden.

Det er langt sjovere og mere horisontudvidende at debattere med folk, der ser anderledes på verden end dig selv, og du får rig lejlighed til at træne både stemme og ører. Vi dyrker nemlig både en stærk dialog- og talerkultur, der motiverer og styrker dine evner til at udtrykke dig, og samtidig en rummelighed og en lydhørhed der udgør fundamentet for god dialog og dannelse. Vi mener, det er helt afgørende for den gode dialog, at ligeværdighed og respekt er pejlemærker for samtalen, og vores mål er at bidrage til en positiv udvikling af debat- og dialogkulturen i Danmark, ja og i verden. Det er der i høj grad brug for.

Naturkultur: Naturen lige i fjæset

På Brandbjerg dyrker vi nærheden til naturen. Vi mener, at vi som moderne mennesker er kommet alt fra langt væk fra den natur, vi selv er en del af. Naturen er vores nødvendige livsgrundlag, og samtidig er det en kilde til uendelig stor glæde og udvikling. Derfor bestræber vi os også på, at alle elever på Brandbjerg skal have naturen lige i fjæset, så de kan lære at elske og respektere den. Den skal simpelthen ikke være til at komme udenom, hvad enten man har et forhold til den på forhånd eller ej.

Vi søger at fremme en fornemmelse for naturens vigtige sammenhænge og ressourcer og for vores egen afhængighed af den. Forholdet til naturen baner vejen for et bæredygtigt natursyn, der i vore øjne er forudsætningen for en fremtidig sund verden.
Skolen ligger midt i noget af Danmarks vildeste natur. Den smukke og stærkt kuperede Grejsdal udgør vores ”baghave”, og på dens sider vokser en af landets eneste klassificerede urørte naturskove, der fra gammel tid har tilhørt skolen. Landskabet præges af stejle skrænter, klukkende bække, gamle løvtræer, blomstrende enge og tæt vildnis – omgivelser, der kalder på naturoplevelser af mange slags.

Vi bruger ofte naturen som refleksionsrum og inspirationskilde, og gennem en lang række af ude-fag kan du aktivt vælge endnu mere natur til på fagsiden. Vi tilgår naturen fra 3 vinkler:
Naturen som oplevelsesrum
Naturen som produktionssted
Naturen som natur (biodiversitet)

Brandbjergpaletten indeholder bl.a. morgensamling i det fri, boldspil på plænerne, hyggestunder i herregårdsparkens solskinspletter, vandreture i den anemonefyldte forårsskov, trail-run i bakkerne, refleksion og meditation på stranden, overnatning i trækronerne, vildskab på MTB-tracket og uforglemmelige stunder i bålhytten eller ved shelter-bålet under stjernerne.

Afklaringskultur: Hvad drømmer du om?

Livet består af en lang række valg, og det kan være vildt udfordrende at finde ud af, hvad man vil bruge sit liv på. Det handler blandt andet om, hvilken uddannelsesvej man skal vælge – et spørgsmål, der optager de fleste unge. På Brandbjerg har vi stort fokus på disse vigtige livsvalg, fordi de har så stor betydning for, om vi kan leve meningsfulde liv. Derfor tager afklaringskulturen på Brandbjerg udgangspunkt i det meningsfulde liv som helhed, også når man skal vælge uddannelse og arbejde. Det handler om at udfolde sin virkelyst og sit handlemod i et væld af sammenhænge – at afprøve sine drømme, teste sine værdier og udforske sin skabertrang.

Oppe på skolens tag har et tidligere elevhold med store røde bogstaver skrevet: Hvad drømmer du om? Det er en god overskrift for hele dannelses- og udviklingsdimensionen på Brandbjerg. Her handler afklaring om at udfolde dit eget potentiale i mødet med de andre. Det handler om at afklare og udfordre sine egne grundlæggende værdier gennem alt fra fællessang og dybe samtaler til glødende politiske diskussioner og kreative processer. Det handler også om at lære sig selv bedre at kende, mærke sin egen krop og sin indre natur, at blive bevidst om egne ressourcer uden at blive selvsmagende og om at dele følelser, tanker og drømme og derved gøre stærke øjeblikke til betydningsfulde fortællinger i eget liv.

Vores erfaring er, at du uanset udgangspunkt kommer ud efter højskoletiden som meget mere, end du var, da du kom. Du bevæges, vokser og formes i mødet med fællesskabet, med samtalerne, med sangene, med oplevelserne og ikke mindst med indlevelsen i de andres liv. Du former med andre ord videre på din egen kerne og lader den springe ud og blomstre lige midt i verdens mangfoldighed.

Kønspolitik på Brandbjerg Højskole

For at sikre den bredest mulige elevgruppe tilstræber Brandbjerg Højskole en ligelig fordeling mellem kønnene i vores elevflok, da vi mener at det giver den bedste dynamik på holdet og den bedste oplevelse for eleverne.

Optaget sker derfor under hensyntagen til den aktuelle kønsfordeling i de tilmeldinger, der allerede er modtaget. Det betyder, at det kan blive nødvendigt at standse for optag af et bestemt køn, hvis der i tilmeldingsfasen viser sig en væsentlig ubalance mellem kønnene. Derfor kan tilmeldte opleve at blive sat på venteliste, hvis det er nødvendigt af hensyn til kønsfordelingen.

Brandbjerg Højskole understreger, at alle tilmeldinger behandles ens og højskolen er åben for alle uanset køn og seksuel orientering, og vi har en aktiv målsætning om at sikre den størst mulige mangfoldighed på vores hold.

Samværspolitik

Brandbjerg er et mangfoldigt mødested, hvor møderne er vores vigtigste redskab i de dannelsesprocesser, der er skolens omdrejningspunkt. Samværspolitikken (download pdf) beskriver:

  • Dannelseskulturen på Brandbjerg Højskole
  • Brandbjergs værdier for samvær
  • Kulturskabelse
  • Ufravigelige regler for samvær
  • Principper for håndtering af krænkende adfærd

Derudover er der udarbejdet en egentlig beredskabsplan

Birgitte er klar til at hjælpe dig på telefon: 2988 1073
Du kan også sende en mail på:
be@brandbjerg.dk

Sascha Melanie Levi Maggadudu Jeg følte hun var min veninde, og så sød at jeg gerne ville være et sted hvor folk som hende var. Dejlig kvinde.

Naturen og Grejsdalen er en stor del

{

Naturen og Grejsdalen er en stor del af det jeg forbinder med Brandbjerg. Undervisningen leder os tit ud i den smukke natur, den anemonedækkede skovbund og den rindende bæk, og lige så tit tages naturen med ind i undervisningen, hvor vi spekulerer over hvordan vi kan fremme bæredygtighed, økologi og naturpleje. Jeg har oplevet dette tætte forhold til naturen give en ro, fordybelse og inspiration, som kan være svær at finde i København hvor jeg ellers bor.

Emilie

BRANDBJERG HØJSKOLE

Brandbjergvej 12
7300 Jelling
Telefon(+45) 75 87 15 00
E-mail: bh@brandbjerg.dk
Mandag til Fredag: 10.00 til 14.00

Brandbjerg er en del af HØJSKOLERNE

Search
Generic filters
Exact matches only

OM BRANDBJERG HØJSKOLE

Bliv del af et stærkt fagligt og socialt fællesskab for livet: Kom med os ud i Danmarks smukkeste natur, der omkranser højskolen ved Vejle og rejs med på studietur og oplev verden. Hvad drømmer du om? Tag første skridt på Brandbjerg Højskole i Jylland.

Brandbjerg Højskole
4.9
Based on 27 reviews
drevet af Facebook

BRANDBJERG HØJSKOLE

Brandbjergvej 12
7300 Jelling
Telefon(+45) 75 87 15 00
E-mail: bh@brandbjerg.dk
Mandag til Fredag: 10.00 til 14.00

Brandbjerg er en del af HØJSKOLERNE

Search
Generic filters
Exact matches only

Brandbjerg Højskole
4.9
Based on 27 reviews
drevet af Facebook

OM BRANDBJERG HØJSKOLE

Bliv del af et stærkt fagligt og socialt fællesskab for livet: Kom med os ud i Danmarks smukkeste natur, der omkranser højskolen ved Vejle og rejs med på studietur og oplev verden. Hvad drømmer du om? Tag første skridt på Brandbjerg Højskole i Jylland.