Tonja Rosenblad (DK)

Protestbrodøsen i aktion

Foredraget tager afsæt i Tonja Rosenblads arbejde med protestbroderiet som en form for forløsende protest mod den samfundsudvikling, vi lige nu er vidner til.

Det viser sig i de minimalistiske værker, der for en stor dels vedkommende kredser om sproget og ordene i den offentlige debat. De gengives og fortolkes i et stramt, grafisk udtryk. Nogle af Tonjas visuelle kommentarer er humoristiske, andre er mere nøgterne, men alle er de båret af en stærk indignation. Samtidig bidrager broderiet, ifølge Tonja, til en form for ironisk sammenstød mellem den aktuelle vrede og det gammeldags, møjsommelige håndværk. Det skaber i sig selv en kontrast mellem tradition og fornyelse, som Tonja er optaget af, både når hun broderer på papir, og når hun parafraserer klassiske broderier på stof.

Med udgangspunkt i nogle af de samtidskunstnere,Tonja Rosenblad er særligt optaget af, og som har inspireret hende til at gå i gang med broderiet, præsenteres vi for et udvalg af værker med fokus på de forskellige materialer, der kan broderes på – fra de første forsøg på hørlærred til arbejdet med papir, spejlfolie, kobberfolie og tilbage til hørren.