Vejledning

Som supplement til højskolens øvrige vejledningstilbud kan du også vælge vejledning som valgfag. Vi bruger hinanden som igangsættere og sparringspartnere i forskellige relevante øvelser, som gør dig klogere på dig selv, det gode liv og din fremtid. Det gør vi ud fra den betragtning, at vi alle sammen har potentialet til at udfordre og inspirere hinanden til afklaring og valg.

Se hvor faget ligger i skemaet her: 

Læs mere om vores 4 hovedfag eller se alle vores valgfag her