Yoga og mindfulness

Yoga og mindfulness

Yoga og mindfulness trimmer krop og sind og forbinder de to. En afspændt vågen krop og et afspændt vågent sind giver forøget velvære og nærvær i selve det at være til.

I det gamle østen var Yoga og Mindfulness midler til at nå fuldkommenhed.

I hinduismen betyder ordet yoga ”at forene”, og fortidens yogier forenede social adfærd, disciplin, kropstræning, åndedrætskontrol, koncentration og meditation i en og samme udviklingsvej.

På samme måde var mindfulness indlejret i buddhismen, hvor den var en af otte midler i buddhismens ottefoldige vej, som var svaret på den sidste af de fire ædle sandheder der lyder: ”der er en vej ud af lidelsen”.

I vesten i dag kendes Yoga stort set kun for den fysiske træning og mindfulness stort set kun som et middel til at opnå balance og ro i sindet. Begge teknikker er blevet frigjort fra deres religiøse ophav og er tilgængelige metoder for enhver.

I Yoga og Mindfulness på Brandbjerg Højskole nyder vi friheden til at blande de gamle effektfulde teknikker med vores moderne verdensbilleder. Samtidig lader vi os inspirere af de almenmenneskelige indsigter, som praktiserende i begge systemer har erfaret og videreformidlet gennem skrift og undervisning i flere tusind år.

Underviser: Jesper Andersen
Uddannet i selvudvikling og meditation på Vækstcenteret i Nørre Snede.

Se hvor faget ligger i skemaet her: 

Læs mere om vores 4 hovedfag eller se alle vores valgfag her