Efterårsvandring

Mandag 12. – fredag 16. oktober 2020

Hvem er vi egentlig? Os. Danskerne. Hvordan blev vi, som vi nu engang er. Og hvordan blev landskabet formet og udviklet? Det bliver vi klogere på i løbet af denne uge. Vi får fortællingen fra den seneste istids afslutning til nu – og lærer om os selv og hinanden. Vi dykker ned i historien, geografien og geologien; vi hører om vandkraft og dødissøer, om den danske sang og bliver klogere på dansk humor. 

TILMELD DIG HER
KURSET ER UDSOLGT – DER ER OPRETTET VENTELISTE

Hvem er vi egentlig? Os. Danskerne. Hvordan blev vi, som vi nu engang er. Og hvordan blev landskabet formet og udviklet? Det bliver vi klogere på i løbet af denne uge. Vi får fortællingen fra den seneste istids afslutning til nu – og lærer om os selv og hinanden. Vi dykker ned i historien, geografien og geologien; vi hører om vandkraft og dødissøer, om den danske sang og bliver klogere på dansk humor.

Vi vandrer i ugens løb på udvalgte ruter og hører spændende foredrag, alle udvalgt særligt for at give os en indsigt i, hvordan det særligt danske opstod – både land og folk.

Vandreturene er halv- og heldagsture, de varierer i både længde og sværhedsgrad, da landskaberne er meget varierede ift. kupering og bevoksning – det er til gengæld det, der gør området så magisk, og du kan godt glæde dig!

Brandbjerg Højskole ligger lige midt i istidens mest dramatiske værk:  Glæd dig til smukke naturoplevelser i bl.a. den smukke Grejs Ådal, der strækker sig fra Fårup Sø i vest til Vejle i øst. Jelling skov med hulveje og skrænter. Verdensarv og vikingefortællinger i Kongernes JellingGrejsdalen med sine mosbegroede stammer, den dybe ro og de vilde skrænter, Brandbjerg Sønderskov med uberørt natur, Gudenåens udspring, Danmarks største egekrat i Tinnet samt en god naturlig træthed efter lange dage i frisk luft og godt selskab.

Glæd dig også til masser af gode foredrag, sang, hygge, morgensamlinger, højskolesang og en dejlig festaften samt forkælelse med bl.a. god mad fra Brandbjergs veloplagte køkkenhold.

Medvirkende

Jacob Wendt Jensen: Journalist, anmelder, forfatter, foredragsholder og redaktør.

Peer Høgsberg: Naturvejleder

Anders Damsgaard: Geolog og gletcherforsker, postdoc ved Aarhus universitet

Asser Amdisen: Cand.mag. i historie. En fortid som ansat på en lang række museer, højskoleforstander på Ryslinge Højskole og direktør for den stiftelse, som driver skoleskibet Georg Stage. Fast hushistoriker på P3. Asser vil forandre verden. Efter at ville stoppe sulten i Afrika i midten af 80erne gik han ind i politik. I slutningen af 80erne røg han ud på røv og albuer, fordi han nægtede at acceptere, at det var vigtigere at være populær end at have ret.

Søren Ryge: Uddannet cand.phil. i dansk fra Aarhus Universitet. Er selvlært haveekspert. Redaktør af Det Danske Haveselskabs blad “Haven” i årene 1978-1990. Han lavede sine første tv-programmer i 1977, og har endvidere siden 1988 haft udsendelsen “Søren Ryge” på DR1, der er en direkte udsendelse sendt fra hans private have på Djursland med kun ét kamera, hvilket siden har været betegnet som dogme-tv.

SÆRLIG RABAT:

Ældre Sagen, Danske Seniorer og Højskolerne ønsker at række ud til udsatte ældre borgere og give dem den oplevelse, at de kan være noget for andre, og at andre kan være noget for dem.

Brandbjerg Højskole har fået andel i de 500 pladser der er tildelt ældre over 70 år, som modtager ældrecheck, og som er selvhjulpne. Derfor har vi nu mulighed for at give rabat på kurset her.

For at opnå ældrecheck-rabatten skal man ansøge her:


Prisen inkluderer:

· 4 overnatninger i delt dobbeltværelse
· Fuldpension inkl.  festmiddag
· Kaffe/te og vand
· Øl, sodavand og vin kan tilkøbes

Andre oplevelser:
· Morgensamlinger
· Sangaften
· Foredraget “Danmarkshistorien på 1 minut” v/ Asser Amdisen

KURSUSPROGRAM

Mandag d. 12. oktober:
11.00: Ankomst
13.00: Rundvisning og velkomst: Velkomst og rundvisningv. kursusleder.
15.00 Fra is til os: Anders Damsgaard. Hvordan det danske landskab er blevet – og bliver – formet af is og vand
19.00- 20.30: Den danske sang V. Poul Lauridsen. Vi synger fra højskolesangbogen, og hører om historiske, kulturelle og underfundige beretninger om sangene, deres forfattere og samtid.

Tirsdag d. 13. oktober:
8.30-9.15: Morgensamling om det vestjydske sprog v. Naturvejleder Peer Høgsberg
9.30-16.00: Vandretur: Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Gudenåens Udspring. Ca. 12 km:
Rørbæk Sø er beliggende tæt på Jyllands højderyg, hvor kilderne af landets to største åer – Skjernåen og Gudenåen – udspringer i samme dalstrøg med få hundrede meters afstand. Vi vandrer denne dag i den bakkede natur, der omkranser den smukke langsø, Rørbæk Sø, og nyder turen gennem fredede skove i nærheden af både Gudenåens og Skjern ås udspring. Der er her chance for at se bl.a. fiskeørn. Undervejs møder vi de to store banker, Kælderbanke og Fårebanke, der strækker sig ud fra søens vestende. De er smeltevandsaflejringer afsat gennem sprækker i den store isblok, som har ligget og udfyldt hele søbassinet. Efter isblokkens bortsmeltning lå materialet fra sprækkerne tilbage som øer i søen. Området er fredet og drives som naturskov, hvor man bruger gamle metoder som græsning, plukhugst og stævning.

Tinnet Krat, som er Danmarks største koncentration af Egekrat, har en af Danmarks tætteste koncentrationer af kildevæld. Flere af vældene har vand, som holder samme temperatur året rundt (11-12°C), og det har betydet, at en samling af særlige dyrearter, der kun findes her, har overlevet siden istiden netop her. Gudenåen, Danmarks længste å, har sit udspring ved foden af en mindre, nordøstvendt bakke, og derfra flyder den med stor fart i retningen sydøst. Nogle få hundrede meter mod nord ligger vandskellet, hvor Hærvejen passerer, og efter endnu et par hundrede meter mod nord finder man Skjern ås udspring i en lille sø. Landskabet er rigt på oplevelser, turen er ikke sønderligt kuperet, men alligevel ganske varieret med overdrev, krat, skov, og fine stier over græsklædte enge.
19.30 – 20.30: Højskoleaften v. Asser Amdisen – Danmarks Historie på 1 minut (+59 minutters bonus):  Asser Amdisen er kendt fra Bl.a. Danmarks Radio, hvor han har fortalt bl.a. Genforeningen på 1 minut. Asser er kendt for sin hurtige, sprudlende og detaljerige formidling. Denne aften får vi hele Danmarks Historien. Glæd dig!

Onsdag d. 14. oktober:
8.30: Morgensamling
9.15: Vandretur: Fårup sø, Vejle ådal og Palisadevandring i Jelling (10 el. 14 km): Bunden af Grejsdalen er varieret natur med å, eng og moser. Grejs å har sit udspring i de mange kilder i og omkring Fårup sø, hvor vi starter dagens vandring. Første del af Grejs Ådal er – i modsætning til Grejsdalens meget pludselige opståen – en tunneldal, der er skabt af smeltevandets langsomme erosion under gletsjeren
Denne dag vandrer vi først rundt om Fårup sø, der er en stor dødissø (død-is-sø) på hele på 99 hektar med 11 meter på dybeste sted. På turen rundt om søen finder vi på den ene side fantastiske skrænter med små vandrestier, og på den anden side kan vi nyde fladt land, dambrug og måske en kop kaffe på badebroen, inden turen går mod Jelling gennem Jelling skov, som er en skov med vidunderlige bakker og mange små stier på kryds og tværs, der giver dejligt autentiske vandreoplevelser.

Jelling Skov er oprindeligt en gammel bondeskov, hvor bønderne i Jelling havde hver deres lodder. Det stejle terræn og de mange væld har gjort, at skoven flere steder har fået lov at passe sig selv. Det har skabt en meget varieret skov, der nogle steder er intensivt dyrket, og andre steder ligger hen som urørt naturskov.

Den øvre Grejsdal syd for Jelling med Fårup Sø, talrige kildevæld, vidtstrakte skove og åbne afgræssede enge og overdrev er rammen om et spændende landskab med en stor naturrigdom. Fårup sø er en af områdets dybeste søer, og størstedelen af søens vand kommer fra kilder i og ved søen.
Når vi kommer til Jelling, besøger vi udstillingen på Kongernes Jelling (nationalmuseet), hvor vi hører sidste nyt om Gorm, Thyra og Harald Blåtand, og bliver klogere på indgangen til det moderne Danmark – overgangen fra små høvdingestammer til en samlet nation. Den sidste strækning går vi rundt i det store monumentområde, som Harald Blåtand lod indhegne med en palisade, der var vikingetidens største bygningsanlæg. Her findes de to runesten, kirken, skibssætningen og de to høje. Disse har siden 1994 været på UNESCOs verdensarvsliste, senest er også palisaden blevet anerkendt som verdensarv. De friske kan vandre de sidste ca 4 km hjem til Brandbjerg. Der er også mulighed for at blive hentet.
19.30: Friaften: mulighed for bålhygge i bålhytten i parken

Torsdag 15. oktober:
8.30-9.15: Morgensamling v. Karim Petersen
9.30 Vandretur: Grejsdalstien – tunneldal og vandkraft (ca. 10 km i kuperet terræn)
Denne dag skal vi vandre på den midterste del af Grejsdalstien, der leder os gennem nogle af de smukkeste steder langs stien.
Dramatiske skrænter og urørt naturskov ca. 10 km. Vi skal vandre på Grejsdalstien, og vi starter i Vejle og vandrer til Brandbjerg via den nyligt anlagte Grejsdalssti, der leder os gennem nogle af de smukkeste steder langs stien og følger Grejs å en god del af vejen. Den sidste del af turen er den fineste, for her vandrer vi et par kilometer i Brandbjergs egen skov, Brandbjerg sønderskov – glæd dig til at opleve højskolens baghave! Den fredede Grejsdal har et enestående idyllisk landskab og et rigt fugleliv – der er bl.a. mulighed for at se isfuglen.
Grejsdalen er skabt på få dage under istidens afslutning, den er Danmarks dybeste dal – en kilometerlang sænkning med 50-70 meter høje, skovklædte skrænter, og området regnes for et af de smukkeste steder i Danmark. I Grejsdalen bugter den smukke Grejs å sig. Grejs Å er, på det nedre løb mod Vejle, et af de reneste vandløb i landet, og kan med et fald på 50 m i løbet af sine 22 km nærmest kaldes en bjergbæk. 15 vandmøller har i tidens løb udnyttet åens kraftige strøm, især på åens nederste 6 km, hvor faldet er på hele 25 m. I dag er kun Hopballe Mølle tilbage.
Vi nyder madpakkerne undervejs.
13.00-15.00: Søren Ryge: Haven og menneskene jeg har mødt: Søren Ryge Petersen er en historiefortæller i særklasse, der i en menneskealder har tryllebundet os foran skærmen. Søren Ryge fortæller om haven, naturligvis, men også om landskaber i Norden og om de mennesker, der lever der. Søren Ryge møder mennesker med respekt, interesse og oprigtighed, han er aldrig ironisk, sarkastisk eller distancerende. Søren Ryge fortæller os om mennesker og deres hverdag, som de selv ser den, og han taler ikke op til folk eller ned til folk – han taler i øjenhøjde.

Fredag 16. oktober:
9.00-11.00: Jacob Wendt Jensen: Dansk humor gennem tiderne – en latterorkan af et foredrag: Tag med på en foredragstur gennem næsten 100 års dansk humor. Fra Osvald Helmuth over Victor Borge til nutidens stand-up komikere gennem fænomener som Søs og Kirsten, Ørkenens Sønner og historiske satireprogrammer i tv. Med masser af sjældne filmklip og enkelte velkendte eksempler krydret med perspektiveringer og røverhistorier
11.30 Ugeafslutning og fælles afsked.

Ret til ændringer forbeholdes
 

Kursusperioder og priser

5 dages højskolekursus
Dobbeltværelse*: kr. 4350 ,-
Enkeltværelse*: Tillæg på kr. 700 ,-

Højskolekurset foregår i dagene
Mandag 12. – fredag 16. oktober 2020 (uge 42)

Indkvartering

Du bliver indkvarteret i enten dobbelt eller enkeltværelse, alt efter ønske. Alle værelser har eget toilet og bad. Deltager du sammen med andre kursister og ønsker værelse sammen med eller ved siden af, skal dette oplyses til skolen inden ankomst.

Transport

Kommer man med offentlig transport kan der bestilles flextaxa fra Vejle station til og fra højskolen. Læs mere her:
Sydtrafik Flextrafik

BRANDBJERG HØJSKOLE

Brandbjergvej 12
7300 Jelling
Telefon(+45) 75 87 15 00
E-mail: bh@brandbjerg.dk
Mandag til Fredag: 9.00 til 15.00

Brandbjerg er en del af HØJSKOLERNE

Search
Generic filters
Exact matches only

Bestil brochure eller rundvisning om lange kurser

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

OM BRANDBJERG HØJSKOLE

Bliv del af et stærkt fagligt og socialt fællesskab for livet: Kom med os ud i Danmarks smukkeste natur, der omkranser højskolen ved Vejle og rejs med på studietur og oplev verden. Hvad drømmer du om? Tag første skridt på Brandbjerg Højskole i Jylland.