Vandring i sommerferien

Mandag 22. – Søndag 28. juli 2019 (uge 30)

Gå dig glad i godt selskab. Glæd dig til at opleve spændvidden i landskaberne fra smeltevandsdale, en imponerende dødis-sø, smukke bøgeskove, bjergtagende udsigter og hyggeligt samvær undervejs. 

TILMELD DIG HER

DER ER OPRETTET EN VENTELISTE 🙂 

 

Vi oplever det smukke østjyske landskab. Vandreturene er heldagsture, de varierer i både længde og sværhedsgrad, da landskaberne er meget forskellige ift. kupering og bevoksning – det er til gengæld det, der gør området så magisk, og du kan godt glæde dig! Forvent ture på cirka 11-16 km (fra ca 9.15 – 15.00). Vandringer i sommerferien er en del af en aktiv højskoleuge, hvor vi deler bl.a. foredrag og aftenhygge med ugens andre linjer: ‘Havkajak’, ‘Naturfoto’ og ’Mad over ild’.

Vi hygger os sammen til foredrag, morgensamlinger, sang, musik og en dejlig festaften..

Glæd dig til smukke naturoplevelser i bl.a. den smukke Grejs Ådal, der strækker sig fra Fårup Sø i vest til Vejle i øst. Jelling skov med hulveje og skrænter. Verdensarv og vikingefortællinger i Kongernes Jelling. Grejsdalen med sine mosbegroede stammer, den dybe ro og de vilde skrænter samt Brandbjerg Sønderskov med uberørt natur. Nederst på denne side kan du se detaljerede beskrivelser af de forskellige ruter.

Hver morgen starter vi dagen med morgensamling med sang fra højskolesangbogen og et tankevækkende indlæg fra undervisere eller kursusledere. Ugen igennem vil der være foredrag og musikalske indslag, mulighed for hygge i atriumgården eller ved bålstedet, gåture i Brandbjergs egen skov, overnatning i vore 3 shelters ved bækken og meget andet godt.

Hver aften sluttes dagen af med Brandbjerg Café, hvor der er mulighed for at mødes på tværs af workshops og snakke og hygge sammen. Ugens sidste aften er der festmiddag.

Kursusvært: Ida Gormsen og Jesper Winther

Medvirkende:
Ulrik Bang Petersen – vandretursguide og friluftsmenneske. Tidl. outdoorlærer på Brandbjerg, læser pt. på friluftslederuddannelsen i Bø i Norge.

 Prisen inkluderer:

· 6 overnatninger i delt dobbeltværelse
· Fuldpension inkl.  festmiddag
· Kaffe/te og vand
· Øl, sodavand og vin kan tilkøbes.

Foredrag:
· Marie og Kennet: Fra Ildlandet til Ishavet 

Andre oplevelser:
· Morgensamlinger
· Terningfortællinger
· Sangaften

· Outdoorbio i HerregårdsParken

KURSUSPROGRAM

Mandag

14.30: Ankomst 

15.30 -17.30: Velkomst og rundvisning

Terningefortællinger – et samtalespil. Vi lærer hinanden at kende og kommer godt i gang med en herlig sommeruge.

Tirsdag 23/7:
8.30: Morgensamling
9.15 – ca. 15.00 Grejsdalsstien fra Vejle til Brandbjerg – Vi starter i Vejle, og så vandrer vi hjem til Brandbjerg via den nyligt anlagte Grejsdalsti, der leder os gennem nogle af de smukkeste steder i Grejsdalen og følger Grejs å en god del af vejen.
16.00: Hvem er vi?
19.00: Foredrag

Onsdag 24/7:
8.30: Morgensamling
9.15- ca. 15.00: Fårup sø, Jelling skov og Kongernes Jelling Denne dag vandrer vi først rundt om Fårup sø, hvor vi på den ene side finder fantastiske skrænter med små vandrestier, og på den anden side kan vi nyde fladt land, dambrug og måske en is i ishuset, inden vi fortsætter over i Jelling skov med de vidunderlige bakker.
16.00: Fra Ildlandet til Ishavet – 2 kontinenter, 15 lande, 30.500 km og 21 måneder Kom med på bagagebæreren og hør om, hvordan det er at leve næsten 2 år på en cykel med kun 20 kg bagage, et lille tomandstelt og masser af tid til at tænke sig om, når Marie og Kenneth fortæller om deres livs eventyr: en ekspedition fra Ushuaia, verdens sydligste by, gennem Sydamerika, Mellemamerika og Nordamerika, til målet i Alaska. Gennem historier og flotte billeder, fortæller de om at cykle i høje bjerge, den vilde natur og om den store gæstfrihed, de mødte overalt og om livet i andre kulturer, fjernt fra os..
19.00: Sangaften: Syng dig glad – de bedste fra højskolesangbogen og  genhør med gode evergreens.

Torsdag 25/7:
8.30: Morgensamling
9.15: Afgang – udflugt
14.30: Bussen kører retur til Brandbjerg
15.00: Frieftermiddag
19.30: Friaften med mulighed for outdoor-biograf: VI finder madrasser, tæpper og soveposer og ser film under stjernerne i herregårdsparken, når mørket sænker sig.

Fredag 26/7:
8.30 Morgensamling
9.15- ca 15.00 Rørbæk sø 14 km: VI vandrer denne dag i den bakkede natur, der omkranser den smukke langsø, Rørbæk Sø, der er omgivet af fredede skove i nærheden af både Gudenåens og Skjern ås udspring.
16.00: Foredrag
19.00: Bålhygge i parken

Lørdag 27/7:
8.30: Morgensamling
9.15-ca 15.00 Brandbjerg Sønderskov og Højgård Skov Vi skal ud på eventyr i vores egen skov, og videre over til Højgård skov. Vi møder naturen uden for stierne – det kan vi, fordi det er vores egen skov, Brandbjerg Sønderskov.
15.30: Festforberedelser v. kursusvært
19.00: Festaften

Søndag 28/8:
9.00: Ugeafslutning og fælles afsked v. kursusleder
10.00 Farvel og tak for denne gang 

Hver dag er der sund varieret morgenmad fra 7.45-8.30. Lækker frokostbuffet kl. 12.15, samt dejlig aftensmad kl. 18.00. Brandbjergs køkken har sølvmærket i økologi og arbejder hver dag på at overraske og inspirere til gode spiseoplevelser. Kl. 21 er der aftenkaffe.

Der tages forbehold for ændringer – vi er ikke herre over hverken vind, vejr eller den menneskelige faktor, og derfor kan det blive nødvendigt at foretage justeringer. Det endelige program fremsendes ca. 14 dage inden kursusstart.

– Ret til ændringer forbeholdes.

VANDRETURE

Dag 1 – Tirsdag: Grejsdalstien: Dramatiske skrænter og urørt naturskov (15 km).
Denne dag skal vi vandre på Grejsdalstien. Vi starter ved Bølgen i Vejle, hvor vi får et blik ud over den nye og spændende arkitektur, som præger havnefronten i Vejle. Derefter vandrer vi til Brandbjerg via den nyligt anlagte Grejsdalsti, der leder os gennem nogle af de smukkeste steder  langs stien og følger Grejs å en god del af vejen. Den sidste del af turen er den fineste, for her vandrer vi et par kilometer i Brandbjergs egen skov, Brandbjerg sønderskov – glæd dig til at opleve højskolens baghave!
Den fredede Grejsdal har et enestående idyllisk landskab og et rigt fugleliv. Grejsdalen er skabt på få dage, da der opstod dæmningsbrud på en stor issø, hvor kolossale vandmængder eroderede sig dybt ned i landskabet og skabte dalen. Grejsdalen er Danmarks dybeste dal – en kilometerlang sænkning med 50-70 meter høje, skovklædte skrænter, som ligger syd for højskolen i Brandbjerg Sønderskov og strækker sig ind til Vejle fjord.
Området regnes for et af de smukkeste steder i Danmark. I Grejsdalen bugter den smukke Grejs å sig. Grejs Å er, på det nedre løb mod Vejle, et af de reneste vandløb i landet og kan med et fald på 50 m i løbet af sine 22 km nærmest kaldes en bjergbæk. 15 vandmøller har i tidens løb udnyttet åens kraftige strøm, især på åens nederste 6 km, hvor faldet er på hele 25 m. I dag er kun Hopballe Mølle tilbage.

Dag 2 – Onsdag: Jelling skov og Fårup sø (11-12 km):
Dagens vandring byder på varieret natur med å, eng og moser. Grejs å har sit udspring i de mange kilder i og omkring Fårup sø. Første del af Grejs Ådal er – i modsætning til Grejsdalens meget pludselige opståen – en tunneldal, der er skabt af smeltevandets langsomme erosion under gletsjeren.
Denne dag vandrer vi først rundt om Fårup sø, der er en stor død-is-sø på hele på 99 hektar med 11 meter på dybeste sted. På turen rundt om søen finder vi på den ene side fantastiske skrænter med små vandrestier, og på den anden side kan vi nyde fladt land, dambrug og måske en is i ishuset. Herefter fortsætter vi over i Jelling skov med de vidunderlige bakker. Det er en skov med mange små stier på kryds og tværs, som giver dejligt autentiske vandreoplevelser. Jelling Skov er oprindeligt en gammel bondeskov, hvor bønderne i Jelling havde deres lodder. Det stejle terræn og de mange væld har gjort, at skoven flere steder har fået lov at passe sig selv. Det har skabt en meget varieret skov, der nogle steder er intensivt dyrket, og andre steder ligger hen som urørt naturskov.

Den øvre Grejsdal syd for Jelling med Fårup Sø, talrige kildevæld, vidtstrakte skove og åbne afgræssede enge og overdrev er rammen om et spændende landskab med en stor naturrigdom. Fårup sø er en af områdets dybeste søer, og størstedelen af søens vand kommer fra kilder i og ved søen.
Vi får mulighed for at nyde synet af det imponerende vikingeskib Jelling Orm”. Det 15 meter lange og 3 meter brede skib blev bygget i 1980-erne af en lang række frivillige fra den gamle vikingeby, Jelling.
Ved østenden af Fårup sø er der udlejning af vandcykler og robåde, kiosk og gode fiskemuligheder – så der er rige muligheder for en dejlig pause i området.

Dag 3 – Fredag: Rørbæk sø 14 km:
VI vandrer denne dag i den bakkede natur, der omkranser den smukke langsø, Rørbæk Sø, der er omgivet af fredede skove i nærheden af både Gudenåens og Skjern ås udspring. Der er her en chance for at se fiskeørn.
Undervejs møder vi de to store banker, Kælderbanke og Fårebanke, der strækker sig ud fra søens vestende. De er smeltevandsaflejringer afsat gennem sprækker i den store isblok, som har ligget og udfyldt hele søbassinet. Efter isblokkens bortsmeltning lå materialet fra sprækkerne tilbage som øer i søen.

Dag 4 – Lørdag: Brandbjerg sønderskov og Højgård Skov 14 km:
Vi skal ud på eventyr i vores egen skov og videre over til Højgård skov. Vi møder naturen uden for stierne – det kan vi, fordi det er vores egen skov, Brandbjerg Sønderskov. Denne skov er Ulriks, vores vandreguide, yndlingsskov.
Herefter fortsætter vi ad store brede stier i Højgård skov, som ligger på skrænterne ned mod Fløjstrup bæk mod nord, Fruens Møllested bæk mod øst samt Grejs ådalens enge og Grejs å mod syd.
Det kuperede terræn i Højgård skov har ikke været egnet til landbrug, derfor har det meste af området været dækket af skov siden istiden. Skoven er overvejende løvskov, og der er mange væltede træer og meget dødt ved i skoven. Store partier med nåleskov, især på den sandede jord mod øst, er ryddet og genplantet med løvskov, og på markerne omkring Højgård blev der plantet løvskov i 2012.
I Højgård Skov er der en meget rig flora. En række planter i skoven bl.a. tætblomstret hullæbe, tyndakset star, finger-star, hvid hestehov, gul anemone og blå anemone er gammelskovsindikatorer. De spredes langsomt og er derfor kun almindelige i områder, hvor der har været løvskov uafbrudt i flere hundrede år.

Kursusperioder og priser

7 dages kursus
Dobbeltværelse*: kr. 4.950 ,-
Tillæg for enkeltværelse*:    kr. 600 ,-

Kurset foregår i dagene
22. juli – 28. juli 2019

Indkvartering

Du bliver indkvarteret i enten dobbelt eller enkeltværelse, alt efter ønske. Alle værelser har eget toilet og bad. Deltager du sammen med andre kursister og ønsker værelse sammen med eller ved siden af, skal dette oplyses til skolen inden ankomst.

Transport

Ved bestilt transport ved ankomst køres der fra Vejle Banegård kl. 14.30
Ved bestilt transport hjem køres der til Vejle Banegård kl. 10.00

BRANDBJERG HØJSKOLE

Brandbjergvej 12
7300 Jelling
Telefon(+45) 75 87 15 00
E-mail: bh@brandbjerg.dk
Mandag til Fredag: 9.00 til 15.00

Brandbjerg er en del af HØJSKOLERNE

Search
Generic filters
Exact matches only

Bestil brochure eller rundvisning om lange kurser

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

OM BRANDBJERG HØJSKOLE

Bliv del af et stærkt fagligt og socialt fællesskab for livet: Kom med os ud i Danmarks smukkeste natur, der omkranser højskolen ved Vejle og rejs med på studietur og oplev verden. Hvad drømmer du om? Tag første skridt på Brandbjerg Højskole i Jylland.