Vandringer i Østjylland

Mandag 13. – fredag 17. maj 2019
Vi oplever foråret i det smukke østjyske landskab. Glæd dig til den smukke Vejle Ådal med de brede enge, Grejsdalen med sine dramatiske skrænter og den rislende bæk, Kongernes Jelling, hvor vi hører sidste nyt om Gorm, Thyra og Harald Blåtand og skønne dage med høj himmel og vidtstrakte udsigter.

TILMELD DIG HER

Vi oplever foråret i det smukke østjyske landskab. Vandreturene er heldagsture, der varierer i både længde og sværhedsgrad, da landskaberne er meget varierede ift. kupering og bevoksning – det er til gengæld det, der gør området så magisk, og du kan godt glæde dig! Forvent ture på cirka 13-18 km.

Glæd dig til smukke naturoplevelser i bl.a. den smukke Grejs Ådal, der strækker sig fra Fårup Sø i vest til Vejle i øst. Jelling skov med hulveje og skrænter. Verdensarv og vikingefortællinger i Kongernes Jelling. Grejsdalen med sine mosbegroede stammer, den dybe ro og de vilde skrænter, samt Brandbjerg Sønderskov med uberørt natur.

Glæd dig også til morgensamlinger, inspirerende foredrag, sangaften og en dejlig festaften. Hver dag forkæles du med god mad fra Brandbjergs veloplagte køkkenhold, og dagene slutter med kaffe og hygge med medkursister fra hele landet.

Kursusvært Morten Lund. Morten har i mere end 20 år arbejdet med at skabe positive fællesskaber, der fremmer trivsel og læring, som både konsulent og højskolelærer.

Medvirkende:

Ulrik Bang Petersen – vandretursguide og friluftsmenneske. Tidl. outdoorlærer på Brandbjerg, læser pt. på friluftslederuddannelsen i Bø i Norge.

Ida Riegels er uddannet fra Det Kongelige Danske musikkonservatorium i København og har turneret i mange dele af verden, bl.a. i USA, Indien og Japan.

Kristoffer Thorning Musiklærer på Brandbjerg Højskole, professionel sanger, beat boxer og teknologientusiast. Kristoffer er uddannet på det danske musikkonservatorium i København. Han har turneret og lavet workshops i hele Europa, Taiwan og USA. Kristoffer elsker at skabe lyde, og når han ikke er på højskolen, turnerer han i det meste af verden med sin elektroniske vokalgruppe Postyr, hvor han er maskinfører og sanger og laver mærkelig lyd-projekter med gruppen RumKlang. 

Prisen inkluderer:

· 4 overnatninger i delt dobbeltværelse
· Fuldpension inkl.  festmiddag
· Kaffe/te og vand
· Øl, sodavand og vin kan tilkøbes

Vandreture:
· Mandag  Rundvisning og vandrende velkomst (8 km)
· Tirsdag: Grejsdalstien –   dramatiske  skrænter og urørt   naturskov (15 km)
· Onsdag: Jelling skov og Fårup sø   (14-15 km, inkl palisadevandring i   Jelling)

Andre oplevelser:
· Morgensamlinger
· Sangaften
· Højskoleaften med cellokoncert
· Foredrag om positive fællesskaber
· Festaften med festmiddag

Ugens vandreture

Mandag  Rundvisning og vandrende velkomst (8 km) Vi vandrer, som en del af rundvisning og velkomst, fra Herregårdsparkens veltrimmede natur ned gennem nøddealleen til Sønderskoven, via Hørup bæk og tilbage til højskolen.

 

Tirsdag: Grejsdalstien – dramatiske skrænter og urørt naturskov (15 km).
Denne dag skal vi vandre på Grejsdalstien. Vi starter ved Bølgen i Vejle, hvor vi får et blik ud over den nye og spændende arkitektur, som præger havnefronten i Vejle. Derefter vandrer vi til Brandbjerg via den nyligt anlagte Grejsdalsti, der leder os gennem nogle af de smukkeste steder i området og følger Grejs å en god del af vejen. Den sidste del af turen er den fineste, for her vandrer vi et par kilometer i Brandbjergs egen skov, Brandbjerg Sønderskov. Glæd dig til at opleve højskolens baghave!

Den fredede Grejsdal har et enestående idyllisk landskab og et rigt fugleliv. Grejsdalen er skabt på få dage, da der opstod dæmningsbrud på en stor issø, hvor kolossale vandmængder eroderede sig dybt ned i landskabet og skabte dalen. Grejsdalen er Danmarks dybeste dal – en kilometerlang sænkning med 50-70 meter høje, skovklædte skrænter, som ligger syd for højskolen i Brandbjerg Sønderskov og strækker sig ind til Vejle fjord.

Området regnes for et af de smukkeste steder i Danmark. I Grejsdalen bugter den smukke Grejs Å sig. Grejs Å er, på det nedre løb mod Vejle, et af de reneste vandløb i landet og kan med et fald på 50 m i løbet af sine 22 km nærmest kaldes en bjergbæk. 15 vandmøller har i tidens løb udnyttet åens kraftige strøm, især på åens nederste 6 km, hvor faldet er på hele 25 m. I dag er kun Hopballe Mølle tilbage. Vandkraften er begyndelsen på historien om Vejle som tekstilby og spinderihovedstad.

 

Onsdag: Jelling skov og Fårup sø (14-15 km, inkl palisadevandring i Jelling)
Bunden af Grejsdalen er varieret natur med å, eng og moser. Grejs å har sit udspring i de mange kilder i og omkring Fårup sø. Første del af Grejs Ådal er – i modsætning til Grejsdalens meget pludselige opståen – en tunneldal, der er skabt af smeltevandets langsomme erosion under gletsjeren

Denne dag vandrer vi først rundt om Fårup sø, der er en stor dødissø (død-is-sø) på hele på 99 hektar, med 11 meter på dybeste sted. På turen rundt om søen finder vi på den ene side fantastiske skrænter med små vandrestier og på den anden side kan man nyde fladt land, dambrug og måske en is i ishuset. Herefter fortsætter vi over i Jelling skov med de vidunderlige bakker. Det er en skov med mange små stier på kryds og tværs, som giver dejligt autentiske vandreoplevelser. Jelling Skov er oprindeligt en gammel bondeskov, hvor bønderne i Jelling hver havde deres lodder. Det stejle terræn og de mange væld har gjort, at skoven flere steder har fået lov at passe sig selv. Det har skabt en meget varieret skov, der nogle steder er intensivt dyrket, og andre steder ligger hen som urørt naturskov.

Den øvre Grejsdal syd for Jelling med Fårup Sø, talrige kildevæld, vidtstrakte skove og åbne afgræssede enge og overdrev, er rammen om et spændende landskab med en stor naturrigdom. Fårup sø er en af områdets dybeste søer, og størstedelen af søens vand kommer fra kilder i og ved søen.

Vi får mulighed for at nyde synet af det imponerende vikingeskib ”Jelling Orm”. Det 15 meter lange og 3 meter brede skib blev bygget i 1980-erne af en lang række frivillige fra den gamle vikingeby, Jelling.

Ved østenden af Fårup sø er der udlejning af vandcykler og robåde, en kiosk og gode fiskemuligheder, så der er rige muligheder for en dejlig pause i området.

Der er på vejen hjem mulighed for at besøge udstillingen på Kongernes Jelling (nationalmuseet), hvor vi hører sidste nyt om Gorm, Thyra og Harald Blåtand, inden vi tager de sidste kilometer, ved at gå rundt i det store monumentområde, som Harald Blåtand lod indhegne med en palisade, der var vikingetidens største bygningsanlæg. Her findes de to runesten, kirken, skibssætningen og de to høje. Disse har siden 1994 været på UNESCOs verdensarvsliste, og senest er også palisaden blevet anerkendt som verdensarv.

Torsdag: Brandbjerg sønderskov og Højgård Skov 14 km
Vi skal ud på eventyr i vores egen skov, Brandbjerg SønderskovVi møder naturen uden for stierne, og det kan vi, fordi det er vores egen skov. Denne skov er Ulriks, vores vandreguide, yndlingsskov.

Herefter fortsætter vi ad store brede stier i Højgård skov, som ligger på skrænterne ned mod Fløjstrup bæk mod nord, Fruens Møllested bæk mod øst og Grejs ådalens enge og Grejs å mod syd.

Det kuperede terræn i Højgård skov har ikke været egnet til landbrug, og derfor har det meste af området været dækket af skov siden istiden. Skoven er overvejende løvskov, og der er mange væltede træer og meget dødt ved i skoven. Store partier med nåleskov, især på den sandede jord mod øst, er ryddet og genplantet med løvskov, og på markerne omkring Højgård blev der plantet løvskov i 2012.

I Højgård Skov er der en meget rig flora. En række planter i skoven bl.a. tætblomstret hullæbe, tyndakset star, finger-star, hvid hestehov, gul anemone og blå anemone er gammelskovsindikatorer. De spredes langsomt og er derfor kun almindelige i områder, hvor der har været løvskov uafbrudt i flere hundrede år.

KURSUSPROGRAM

Mandag d. 13. maj
11-12.00 Ankomst og indkvartering
12.15-13.00: Frokost
13.00-17.00: Velkomst og Rundvisning på Brandbjerg Højskole inkl. vandretur i den øverste del af Brandbjerg sønderskov. Kursuslederen byder velkommen og fortæller om ideen bag kurset og ugens indhold. Vi får en rundvisning på højskolen og parken og fortsætter ind i naturskoven, der hører til højskolen (ca 8-9 kms vandring). Her får vi første kig på det istidslandskab, der danner rammen om ugens ture.
19.30-21.00: Sangaften m Kristoffer Thorning: Vi synger ugen i gang med glade sange fra Højskolesangbogen.  Med Kristoffer i lokalet er der sikkerhed for god energi og masser af grin undervejs.
21.00: Kaffe & aftenhygge.

Tirsdag d. 14. maj
8.30-9.00: Morgensamling
9.15–ca 15.30: Grejsdalsstien fra Vejle til Brandbjerg: Vi starter i Vejle og vandrer hjem til Brandbjerg via den nyligt anlagte Grejsdalsti, der leder os gennem nogle af de smukkeste steder i Grejsdalen og følger Grejs å en god del af vejen.
19.30-21.00: Højskoleaften: 500 km med cello på ryggen. Mød cellisten og cyklisten Ida Riegels på koncerttur på cykel gennem Danmark. Turen starter d 2. maj med åbningskoncert i Helligåndskirken i København, og ca en måned og 500 km senere er Ida Riegels fremme i Skagen. Undervejs gør hun holdt og giver koncerter langs ruten. Denne aften spiller Ida for os i naturen bag højskolen.
21.00: Kaffe & aftenhygge

Onsdag d. 15. maj
8.30-9.00: Morgensamling
9.15-ca. 16.30: Fårup sø, Jelling skov og Kongernes Jelling: Denne dag vandrer vi først rundt om Fårup sø, hvor vi på den ene side finder fantastiske skrænter med små vandrestier og på den anden side kan nyde fladt land, dambrug og måske en is i ishuset, inden vi fortsætter over i Jelling skov med de vidunderlige bakker. Der er på vejen hjem mulighed for at besøge Kongernes Jelling, hvor vi hører sidste nyt om Gorm, Thyra og Harald Blåtand med besøg i det store monumentområde. Der er mulighed for at blive i Jelling, når dagens program slutter.

19.00: Friaften: Tid til afslapning, familiebesøg,eller uformel snak med de øvrige kursister.
21.00: Kaffe & aftenhygge

Torsdag d. 16. maj
8.30-9.00: Morgensang
9.15-ca 15.00: Brandbjerg Sønderskov og Højgård Skov: Vi skal ud på eventyr i vores egen skov, og videre over til Højgård skov. Vi møder naturen uden for stierne – det kan vi, fordi det er vores egen skov, Brandbjerg Sønderskov.
16.00-17.00: Festforberedelse: Vi ordner borde og pynter fint op til aftenens festmiddag
18.30: Festmiddag
21.00: Kaffe & aftenhygge

Fredag d. 17. maj
8.30-9.00: Udtjekning af værelser
9.15-11.00: Morten Lund – Positive fællesskaber: Positive fællesskaber løfter os, giver os lyst til at leve livet og får os til at trives som mennesker. Men hvad kendetegner positive fællesskaber? Med mere end 20 år i højskoleverdenen og med input fra den positive psykologi giver Morten Lund et bud på, hvad der skaber de positive fællesskaber, og hvordan vi hver især kan være med til at skabe positive fællesskaber i vores hverdag.
11.00-11.45: Ugeafslutning og fælles afsked
12.15-13.00: Frokost
13.00: Farvel og tak for denne gang

Hver dag er der sund varieret morgenmad fra 7.45-8.30. Lækker frokostbuffet kl. 12.15, samt dejlig aftensmad kl. 18.00. Brandbjergs køkken har sølvmærket i økologi og arbejder hver dag på at overraske og inspirere til gode spiseoplevelser. Kl. 21 er der aftenkaffe.

Der tages forbehold for ændringer – vi er ikke herre over hverken vind, vejr eller den menneskelige faktor, og derfor kan det blive nødvendigt at foretage justeringer. Det endelige program fremsendes ca. 14 dage inden kursusstart.

Kursusperioder og priser

5 dages højskolekursus
Dobbeltværelse*: kr. 4425 ,-
Enkeltværelse*: Tillæg på kr. 600 ,-

Højskolekurset foregår i dagene
Mandag 13. – fredag 17. maj 2019 (uge 26)

Indkvartering

Du bliver indkvarteret i enten dobbelt eller enkeltværelse, alt efter ønske. Alle værelser har eget toilet og bad. Deltager du sammen med andre kursister og ønsker værelse sammen med eller ved siden af, skal dette oplyses til skolen inden ankomst.

Transport

Ved bestilt transport ved ankomst køres der fra Vejle Banegård kl. 11.00
Ved bestilt transport hjem køres der til Vejle Banegård kl. 13.00

BRANDBJERG HØJSKOLE

Brandbjergvej 12
7300 Jelling
Telefon(+45) 75 87 15 00
E-mail: bh@brandbjerg.dk
Mandag til Fredag: 9.00 til 15.00

Brandbjerg er en del af HØJSKOLERNE

Search
Generic filters
Exact matches only

Bestil brochure eller rundvisning om lange kurser

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

OM BRANDBJERG HØJSKOLE

Bliv del af et stærkt fagligt og socialt fællesskab for livet: Kom med os ud i Danmarks smukkeste natur, der omkranser højskolen ved Vejle og rejs med på studietur og oplev verden. Hvad drømmer du om? Tag første skridt på Brandbjerg Højskole i Jylland.